10 Nisan 2014 Perşembe

Bir Kuran Mucizesi: Kandaki oksitlenme


Bir Kuran Mucizesi: Kandaki oksitlenme
Kuran’ın mucizeleri saymakla bitip tükenmez. Kuran’ı okudukça içindeki hikmetli sözler tam kalbinize işler. Kimbilir peygamberimizin ağzından Kuran dinlerken sahabelerin imanları nasıl artıyor, nasıl Allah’a derin sevgiyle bağlanıyorlardı. Bir mümin olarak insan her zaman sahabelerin samimiyetine ve ihlasına özeniyor ve hep onlar gibi olmak istiyor. Bizim içinde yaşadığımız bu yüzyılda en büyük nimetlerden biri kuşkusuz bilimin Kuran Mucizelerini ortaya çıkarmasıdır. Bizler bu yüzyılda Kuran’da gizlenen birçok sırrı bilim sayesinde keşfedebiliyoruz. Biliyorsunuz, vakit buldukça Kuran Mucizelerinden bahsediyorum, bugünde kandaki oksitlenmenin Kuran’da nasıl anlatıldığına değineceğim. Bir Kuran ayetinde Allah şöyle bildiriyor:
Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur. (Mutaffifin Suresi, 14)
Mutaffifin Suresi'nin 14. ayetinde kalpler için kullanılan "pas tutma" ifadesi, kalpte gerçekleşen biokimyasal bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Pas bilindiği gibi, demirin oksijenle reaksiyona girmesi -okside olması- sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen de, kandakihemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada oksijen, kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda -dolayısıyla dolaşım sisteminin merkezi olan kalpte- sürekli olarakpaslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur.
Hatta vücuttaki demir fazlalığı, aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak, tüm vücut hücrelerinin erken yaşlanmasına neden olur.1 Vücutta aşırı demir birikmesi sonucu oluşan "hemokromatoz" hastalığında da, demir zehirli bir etki meydana getirerek, kalp, karaciğer gibi organların iflasına sebep olur. Bu olay, demirin oksitlenmesi sonucu oluştuğu için, organlarda "pas birikmesi" ya da organların "paslanması" olarak tarif edilir.2 Science News dergisinde Dr. Sharon McDonnell, demirin organları oluşturan hücreleri okside etmesini"Bu paslanmadır." ifadesiyle tanımlamaktadır.3
Bir başka kaynakta ise, bu hastalıkla ilgili şöyle aktarılmaktadır:
… hemokromatozu olanlar demirin emilimini, organlarında depolayarak gerçekleştirirler. Zaman içerisinde bu, toksik miktarlarda birikerek, organların iflasına sebep olur; çünkü kelimenin gerçek anlamıyla paslanırlar.4
Vücuttaki demirin oksijenle reaksiyonunu -kandaki oksitlenmeyi- tespit edebilmek, ancak ileri düzeyde teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarda mümkün olmaktadır. Kuran'da, bilimsel verilerle uyumlu böyle bir benzetmenin yer alması, Kuran'ın indirildiği dönem düşünüldüğünde açık bir mucizedir. Ayrıca Kuran'da bunun gibi, modern bilimle uyum içinde sayısız bilginin yer alması, Kuran'ın herşeyin bilgisine sahip, herşeyi yaratan Rabbimiz'in vahyi olduğunun göstergelerinden biridir.
Kaynaklar:
1E. Griffiths, Iron and Infection, John Wiley & Sons, New York,1987, ss. 1-25; http://www.lewrockwell.com/orig/sardi10.html
2 Jane E. Brody, The New York Times, "Personal Health", 5 Mart 1997.
3 Kathleen Fackelmann, Science News, "Rusty origins: researchers identify the gene for iron-overload disease - hereditary hemochromatosis", 18 Ocak 1997.
4 Deborah Weisberg, Post Gazette, "New center treats victims of chronic iron poisoning", 10 Kasım 1998; http://www.post-gazette.com/healthscience/19981110hemo1.asp

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder