10 Nisan 2014 Perşembe

Hz. Mehdi saçlarının güzelliği ile dikkat çekecek…


Hz. Mehdi saçlarının güzelliği ile dikkat çekecek…
Hz. Mehdi kutsal emanetlerle İstanbul'dan çıkacak.

İnsanların Hz. Mehdi hakkındaki düşüncelerinin başlarda farklı olacağını fakat sonra birleşeceğini peygamberimiz bir hadisinde şöyle bildiriyor:
ZAMANIN SAHİBİ EL-MEHDİ (HZ. MEHDİ) HAKKINDA FARKLI GÖRÜŞLER BİRLEŞEREK TAKİP EDECEK, ÇEŞİTLİ ZİHİNLER ARASINDA BUNLAR BİRLEŞECEK,onun vesilesiyle en yakın dostlarınızın hakları sökülüp çıkartılacak, onun vesilesiyle düşmanlarınızın kötülüklerine karşı koyacak ve yeryüzünü onun vesilesiyle iyilik ve adaletle dolduracaksınız... 1
Bu hadisten ilk başta bazı insanların Hz. Mehdi’ye muhalif olacaklarını bazılarının da Hz. Mehdi’nin yanında yer alacağını görüyoruz. Fakat zaman ilerledikçe peygamberimiz insanların adeta toplanan bulutlar gibi Hz. Mehdi’nin çevresinde toplanacaklarını, onu büyük bir sevgiyle seveceklerini bildiriyor. Bu mübarek insan Allah sevgisiyle, Allah’a olan aşkıyla, Kuran’dan asla taviz vermemesiyle, tüm kâinatı sevgiyle kucaklamasıyla tüm dünyaya örnek olacak. Bu mübarek insan aynı zamanda güzelliğiyle, heybetiyle, tertemiz olmasıyla da çok dikkat çekecek. Bakın peygamberimiz Hz. Mehdi’nin güzel saçları ve sakalı ile ilgili nasıl ayrıntılar veriyor:
SAÇI GÜRDÜR:
(HZ. MEHDİ'NİN) SAÇI SIKTIR... 2
SAÇI SİYAHTIR:
SİYAH SAÇLIDIR... 3
SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKER:
O (HZ. MEHDİ) ... GÜZEL SAÇLIDIR... 4
... O (HZ. MEHDİ)... GÜZEL SAÇLI... bir gençtir. 5
SAÇLARI KULAĞININ ÜSTÜNDE KIVRILIR:
Resullulah (sav) buyurdu: "…Saçları kulağının üzerinde kıvrılır..." 6
SAKALI SIKTIR:
Sakalı SIKTIR. 7
Sakalı BOL VE SIK olacaktır. 8
SAKALI SİYAHTIR:
SİYAH SAKALLIDIR. 9
SAKALI CEZM EDİLMİŞ, YANİ DÜZELTİLMİŞTİR:
... (Hz. Mehdi) ...MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP),... Bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. ... 10
Bu hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi’ye Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi için kullanılan Şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi’nin çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi’nin babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır.
SAKALI YANLARDA DAHA AZDIR:
... (Hz. Mehdi)..., KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... 11
O ... (Hz. Mehdi)... SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. 12
Birçok hadiste Hz. Mehdi’nin sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz (sav) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi’nin sakal cinsinin ince yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir.
HZ. MEHDİ’NİN SAKALI HAFİF OLUP SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI İSE UZUN OLACAKTIR ...
(Hz. Mehdi) orta boylu, esmer, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... Bir şahıs ki, ona şuayb bin salih denilir... 13
Hadisteki "meczum" yani "cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal" ifadesiyle Hz. Mehdi’nin sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi’nin sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz'de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.
Kaynaklar:
1.      (Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s. 343)
2.      (Bihar-ül Envar, cilt 13)
3.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
4.      (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)
5.      (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
6.      (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)
7.      (Kıyamet Alametleri, s.163)
8.      (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)
9.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
10.  (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)
11.  (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi, s.41)
12.  (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628, 77, 93) s. 588-589)
13.  (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder