2 Mayıs 2016 Pazartesi

Devletin kanalı TRT’de sürekli evrim propagandası yapılıyor!


Devletin kanalı TRT’de sürekli evrim propagandası yapılıyor!
Türk halkının % 95'i evrime inanmıyor, evrim propogandasına son verilsin.

Daha öncede defalarca uyarmamıza ve yazmamıza rağmen devletin kanalı TRT’de sürekli evrim propagandası yapılıyor. Yayınlanan belgesellerde sürekli evrim teorisi anlatılıyor. Yine okullarda da derslerde sürekli öğrencilere evrim teorisi okutuluyor. Böylelikle maymundan geldiğini zanneden, her şeyin tesadüfler sonucunda oluştuğuna inanan, inançsız, Allah’ı tanımayan bir gençlik yetişiyor.
TRT biran önce evrim propagandası yapılan belgeselleri yayınlamaktan vazgeçmeli. Ayrıca okullarda yaratılış gerçeği de okutulmalı.
TRT biran önce evrim teorisini gençlerimize gerçek gibi sunmayı bıraksın, evrim teorisi 21. Yüzyıl bilimi tarafından çökertilmiş bir teoridir. Darwin bu teoriyi ortaya atarken hücreyi içi su dolu bir kesecik zannediyordu. Hücrenin içinde yaratılmış olan olağanüstü dünyadan haberi bile yoktu! Hücrenin içinde Allah tarafından yaratılan olağanüstü kompleks yapıyı bu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. Darwin’in döneminde elektron mikroskobu olmadığı için Darwin hücreyi hiçbir zaman inceleyemedi. Eğer inceleseydi bu saçma teoriyi ortaya atmazdı.
Bildiğiniz gibi tek bir protein molekülünün oluşması için başka bir proteinin varlığına ihtiyaç var. Bu durumda proteinin tesadüfen oluşma ihtimali sıfırdır.
Tek bir hücrenin içindeki kimyasal tepkimedeki akıl milyonlarca insanın aklından çok daha üstündür. Hücrenin içindeki muazzam yaşam Allah’ın muhteşem sanatını ortaya koyar.
Yer altından çıkarılan milyonlarca fosil evrim teorisinin hiç gerçekleşmediğini ispat eder. Canlıların hiçbiri birbirine dönüşmemiş, aradan milyonlarca yol geçmesine rağmen canlılarda en ufak bir değişiklik olmamıştır. Bugün yaşayan bir atın, maymunun, eşeğin, arının, kuşun, örümceğin, tavşanın görüntüsü ile milyonlarca yıl önceki fosili tamamen birbiriyle aynıdır.
İşte evrimi yıkan ve yaratılışı ispat eden bu gerçekleri bilim adamları insanlardan gizliyorlar. Yoksa kendileri de tek bir hücrenin dahi, tek bir proteinin dahi tesadüflerle oluşamayacağını çok iyi biliyorlar. Dünyadaki devlet adamlarının hiçbiri şu anda “evrime inanmıyorum” diyemiyor. Üniversitelerdeki hiçbir öğretim üyesi “evrime inanmıyorum” diyemiyor. Baskının şiddetini siz düşünün artık…

Gerçekten kim bu Mevlana?


Gerçekten kim bu Mevlana?
Mevlana adıyla yayılmaya çalışılan Mesnevilik Kuran'la çelişiyor!

Bu aralar hem televizyon kanallarında, hem de köşe yazılarında “Mevlana Gerçeği” tartışılıyor. Devletin Mevlana’nın eseri olarak yayınladığı “Mesnevi” adlı eserde gerçekten de Kuran’a muhalif birçok ifade geçiyor. Kadınların aşağılanması mı dersiniz, eşcinsel ifadeler mi dersiniz, sapkın ifadeler mi dersiniz, evrimi yaratılıştan üstün tutan ifadeler mi dersiniz, hakikaten inanılmaz ifadeler geçiyor. Dinle imanla hiç alakası yok, tam tersine sapkınlığın ön planda olduğu ifadeler bunlar. Ve insanların çoğu bu ifadelerden habersiz bir şekilde gidip Mevlana’ya bağlanıyorlar.
Tarih kitaplarına bakarsak, Mevlana döneminde 2 milyon Müslümanın katledildiği bilgisi yer alır. Tarih kitaplarında Mevlana hakkında verilen bilgilere göre Şems de Müslüman katliamına katılmıştı, haftalarca nehirler kan rengi akmıştı... Mevlana döneminde Hülagü'nün yaptığı Müslüman katliamları nedeniyle Barada nehri kan kırmızı akmıştı. Rumiler bu nehri kutsal kabul ederler... Mevlevilikte özel şifrelerle konuşulur, tavsiyeler şifrelerle verilir. Hülagü azılı bir Deccaldi ve Mevlana olarak ismi geçen kişiyi bütün Anadolu'nun şeyhi ilan etmişti. O dönemde sadece Bağdat'ta 800 bin kişi şehit edildi, kadın-çocuk ayrımı yapılmadı, şehir yağmanlandı. Mevlana’nın eserlerinde bu olaylar övülür. Mevlana’nın bağlı olduğu Hülagü, cami, hastane gibi her yeri kundaklayıp yaktırmıştır. Hülagü binlerce mazlum Müslümanı şehit etmiştir. Hülagü, Mevlana'nın has talebesidir ve 12 mescidi ateşe vermiş 14 bin Kuran'ı yaktırmış 200 bin insanı canlı canlı toprağa gömdürmüştür. Hülagü katlettiği insanların kafasında tepeler oluşturan bir katildi. Tarihi bilgilere göre Mevlana'yı ise hep koruyup kollamıştı..."
Gördüğünüz gibi Müslümanları şehit eden Hülagü Mevlana’yı şeyh ilan edip bütün Anadolu’ya Mesneviliği yaymaya çalışmış. Biraz daha derin araştırma yaptığımızda yine karşımıza İngiliz derin devleti çıkıyor. İngiliz derin devletinin İslam’ın yerine Mesnevi’liği ve Rumiliği koymaya çalıştığı açıkça görülüyor.
Mevlana diye biri Anadolu’da yaşamış olabilir, bu sapkın ifadelerden haberi bile olmayabilir. Ama onun adına yazılmış Mesnevi adlı eserlerde hiçbir Müslüman’ın kabul edemeyeceği ifadeler var. Bu gerçeği herkes bilmeli ve İngiliz derin devletinin oynadığı oyuna karşı dikkatli olunmalı diyorum.

Kuran’a göre nasıl namaz kılmalıyım? 


Kuran’a göre nasıl namaz kılmalıyım? Resimler
Müslüman’ın ayrılmaz parçasıdır namaz. Allah'a şükretmeden yaşanır mı?

Namaz hem çok güzel, hem de çok kolay bir ibadet. İnsanın kendisini yaratan, ona can veren, ruh veren ve durmaksızın nimet bağışlayan Allah’ın huzurunda alnını secdeye koyması ne kadar güzel. Allah’ın bizim ibadetimize hiç ihtiyacı yok ama bizim Allah’a kalpten, tüm benliğimizle şükretmeye, O’na yakın olmaya çok ihtiyacımız var. Bizim tek ve gerçek dostumuz Allah, bizde ona olan bağlılığımızı her gün namazla, şükürle,duayla ve Allah’ı çok anarak gösteriyoruz.
De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (En'am Suresi, 162)
Allah, Kendisi için yapacağımız ibadet yöntemlerini Kuran’da bildirmiştir. Bu ibadetleri yaparken Kuran’dan başka hiç bir kaynağa ihtiyacımız yoktur. Namazı zor gösterip şeytana fırsat vermemek lazım. Milyonlarca insan hurafelerden dolayı, namaz ve abdest zor gösterildiğinden dolayı namaz kılmıyor. Halbuki Kuran’a göre namaz kılmak çok kolay. Müslüman hiçbir zaman namazını terk etmez ve son nefesini verene kadar namazını kılar.
Hac Suresi 26. ayetten anladığımız üzere namazda, önce ayakta durup (kıyam) Allah’ı tesbih edip yüceltmemiz gerekiyor, devamında eğilip Rabbimize kul olduğumuzu gösteren ruku etmemiz gerekiyor, son olarak da secde ile namazı bitirmek gerekiyor. Namazda Allah’ı öven sözleri söylememiz gerekiyor. (SübhanAllah, Elhamdüllilah, Allah-ü Ekber, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiye'l-alâ )
Namazda aslolan Allah’ı tesbih edip yüceltmek ve Yüce Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bilincinde HUŞU içinde olmaktır. Ayakta durup tesbih ederken, şekil ile ilgilenmek yerine namazın bilincinde olmamız gerekir. Ellerimizi nerede tutup, ayaklarımızı kaç cm açacağız ya da ellerimizi nasıl birleştireceğiz gibi bizi namazın özünden alıkoyan şekille ilgili konular ile ilgilenmemeliyiz.

Kur'an’da mezhep yoktur.


Kur'an’da mezhep yoktur, Resimler
Bütün Müslümanları mezhep ayrımı gözetmeksizin bir araya getirecek sistemin adıdır Mehdiyet.

(O müşrikler ki) Kendi dinlerini fırkalara ayırmışlar ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi ellerindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. (Rum Suresi,32)
Kur'an dışı hüküm arayanlar, İslam dinini dörde bölmüşler, dört ayrımezhep, daha doğrusu birbiriyle tamamen çelişen DÖRT AYRI DİN oluşturmuşlardır. Her mezhep kendi seçtiği hadisleri temel kabul etmiştir.
İslam dinin tek kaynağı olan Kur'an, genel olarak mezhep ve mezhep taassubunu yasaklayıp, gerek Müslümanlar ve gerekse diğer insanlar arasında kardeşlik ve hoşgörüyü emretmektedir.
Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiç bir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah’adır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir.(Enam Suresi,159)

Evrimciler küçücük bir tohumdan nasıl metrelerce ağaç oluştuğunu düşünmezler...


Evrimciler küçücük bir tohumdan nasıl metrelerce ağaç oluştuğunu düşünmezler...
Evrim teorisi hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir teoridir.

Evrimcilerin düşünmedikleri o kadar çok konu var ki... Evrimciler evrim teorisine körü körüne inanıyorlar ama 21. Yüzyıl bilimi evrim teorisini reddediyor. Toprağın altından çıkarılan milyonlarca fosil de evrimin hiç gerçekleşmediğini ispat ediyor. Evrimcilerin çevresinde sürekli mucizeler gerçekleşir, Allah sanatını her detayda gösterir. Evrimciler ise bu detaylar hakkında hiç düşünmezler. Sadece bitkilerdeki yaratılış mucizelerine bakarsak;
Evrimciler, gelincik çiçeklerinin polenlerini, polen taşıyıcı böceklerin en fazla olduğu saatlerde yaymalarını, biyolojik saatleri ile kendi çiçeklenmelerinin gelişimini sağladıklarını tesadüflerle açıklayamayacaklarını düşünmezler.
Evrimciler, mısır ve fasulye bitkilerinin düşmanlarından korunmak için yapraklarında özel bir salgı salgıladıklarını, bu salgı ile parazit yaşayan eşek arılarını bulundukları yere toplayarak adeta paralı asker gibi kullandıklarını, bu savunma stratejisinin herhangi bir şuura sahip olmayan bitki tarafından gerçekleştirilmiş olmasının mümkün olamayacağını düşünmezler.
Evrimciler, çoğu küçük tahta parçalarına benzeyen tohumlardan nasıl belli bir süre sonra 4-5 metre uzunluğunda ve yüzlerce kilo ağırlığında dev ağaçlar oluştuğunu düşünmezler.
Evrimciler, güllere renklerini veren, yapraklarındaki kıvrımları belirleyen, çiçeğinin yapraklarının kadifemsi yumuşaklığını, dünyanın neresine giderseniz gidin aynı muhteşem gül kokusunu belirleyen bilgilerin gülün genlerine nasıl yerleştiğini, bunun bütün bitki türleri için geçerli olduğu gerçeğini düşünmezler.
Evrimciler kuru sopaya benzeyen asma dallarından tatlı ve su dolu kesecikler halinde üzümlerin nasıl çıktığını, üzüm kabuklarını fındık kabuklarından farklı kılanın, bu iki meyvenin renklerini, tatlarını, kokularını, içindeki vitaminleri, birinin sulu birinin kuru yapılarda olmasını sağlayanın tohumların genlerindeki bilgiler olduğunu, her zaman fındık tohumlarından fındıkların, üzüm tohumlarından ise üzümlerin çıktığını düşünmezler.
Şartlar uygun olmadığı için on yıllarca hatta yüzyıllarca uyku durumunda kalan ve sonra filizlenebilen tohumlar vardır. Darwinistler, yer değiştirme gibi bir alternatifleri olmayan bitkilerin zor koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan böyle bir mekanizmanın varlığını nereden bildiklerini düşünmezler.
Evrimciler toprağın genel olarak çürütücü, parçalayıcı özelliğinin olduğunu ancak toprağın içindeki tohum ve milimetrenin yarısı inceliğindeki köklerin, toprakta hiçbir zarar görmediklerini aksine toprağı kullanarak sürekli gelişip büyüdüklerini düşünmezler.
Her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın, katipsiz (yazıcısız) vücudu (ortaya çıkması) mümkün değildir. Kainat kitabı da Nakkaş-ı Ezelinin (evveli olmayan, her şeyi en güzel şekilde işleyen Allah) vücub-u vücuduna (var olmasına) bağlıdır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Facebook finansörü Chatham house PKK’yı kolluyor!


Facebook finansörü Chatham house PKK’yı kolluyor!
İngiliz derin devleti PKK'yı destekliyor ve Türkiye'yi parçalamak istiyor.

İngiliz derin devleti Chatham House’unfacebook ve twitter finansörü olduğunu ve sonuna kadar PKK’yı kolladığını biliyor musunuz?
Facebook ve Twitter’da PKK aleyhine yazı yazıldığında PKK’lılar hemen şikayet edip sayfayı kapattırıyorlar, ya da twitterda yazılanları çıkarttırıyorlar.
Ama bunun yanında PKK sürekli her yerden tek yanlı propoganda yapıyor. PKK kalleşçe yayınlar yapıp bizim şehitlerimiz aleyhine konuşurken bunlara cevap vermemek olmaz. Devletimizin bu yönde hukuki tedbir alması lazım.
Sosyal medyada Türk milleti bu kanını emen kalleş PKK’yı dilediği gibi eleştirebilmeli, PKK’yı eleştiren ilmi yazılara yorumlara izin verilmemesi ve hemen kaldırılmaması kabul edilemez. Devletimiz bu konuda tedbir alsın ve bu öenmli konu görmezden gelinmesin.

Deccal’in ordusu olan münafıkları çok iyi tanıyın…


Deccal’in ordusu olan münafıkları çok iyi tanıyın…
Münafıklar sürekli Müslümanlara zarar vermeye çalışırlar ama hep sonunda kendileri perişan olurlar.
Müslümanların arasında gizlenen çok sinsi, k...pe, dönek, ahlaksız, her an pislik yapmaya hazır bir topluluk her zaman vardır. Peygamberimizin döneminde de varlardı, ahir zamanda olduğumuz bu dönemde de müminlerin arasındalar. Allah bunların hainliklerini, içlerindeki şüpheyi “ne onlara, ne bunlara” diyerek tarif ediyor ve bu korkak güruhun cehennemin en alt tabakasında olacağını şöyle bildiriyor:
Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. (Nisa Suresi, 145)
Ahir zamanda olduğumuz bu dönemde de münafıklar Hz. Mehdi’ye zarar vermek, Müslümanları birbirinden ayırmak, onlara zarar vermek için ellerinden geleni yapacak ama asla başarılı olamayacaklardır.  
Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sapanlardır. (Tevbe Suresi, 67)
Münafığın en büyük ideali Müslümanlardan ayrılmaktır, biran önce ayrılmak. Çünkü menzil kazanması gerekir. Yani uzaktan vurmak için. Ama ayrılırken de tabii ilk atağını Müslümanların anlayacağı bir tarzda yapmaz. Anlamayacağı şekilde yapmaya çalışır. Ve kendini Müslüman olarak tanıtarak ayrılma eğilimindedir.
Münafıkların gözlerinden nefret akar, yani pis bir elektriği olur. O nefreti gizlemek ister ama beceremez.
Münafıklar kuvvet hep dışarıda diye düşünür. Ama Müslümanda da kuvveti görürse bir parça, o zaman bir hayranlık duymaya başlar. Onun için peygamberimiz hep kuvvet göstermiştir, hep güç göstermiştir. O zaman münafıklar da baş eğdiler. Bu Müslüman vasfı.
Münafık hep intikam peşindedir. Ya sözüyle intikam almak ister, ya gözüyle, ya ahlaksızlığıyla Müslümanları rahatsız etmek ister, ya onları huzursuz etmek ister, başını belaya sokmak ister ama takva görünümünde yapar.
Münafıklarda aşağılık kompleksi olduğu için onlar hep kendini büyük göstermek ister. Hep çok büyük olmak ister. Ama asla da erişemez, hep aşağılanırlar. Allah onları hep aşağılar.
Münafıklara Allah bir süre verir. Mesela onlar sağlıklı gibi durur, halbuki Allah diyor ki: “Ben onları adım adım belanın içine yaklaştırıyorum.” Her yıl, her ay onlar belaya doğru yaklaşırlar.
Münafıklarda bakış bozukluğu vardır. Yani nefretini bir perdeyle gizlemeye çalışır. Onun için münafığın bakışı donuklaşır. Ama gizlese de anlaşılır.
Münafık zırvalar. Allah’tan hiç bahsetmek istemez. Münafığın özelliğidir. Allah’tan bahsettiğinde içi yanar. Onlar hep misalle konuşmaya çalışırlar. Yani insanlardan örnek verir, çevreden örnek verir. Misalle konuşur, bu münafığın ana özelliğidir.
Münafığın Kuran dinlemeye tahammülü olmaz. Çok sıkılır, çok bunalır. Müslümandan da sıkılır. Çünkü Müslüman’ın yüzündeki aydınlık onu bunaltır. Allah’ı hatırlar Müslümanları gördüğünde sıkılır.
Münafıklar şeytanla transa geçip ondan bilgi alır. Şeytan ona, “bunu yap, şunu yap, şöyle pislik yap, böyle ahlaksızlık yap, şöyle fitne çıkar” diye ona yalnızken akıl verir. Müminlerin yanında Allah’tan bahsedildiği için orada konsantrasyonu dağılır.
Münafıklar izbelerde plan kurarlar. Şeytanla bağlantıya geçer, transa geçer. Onun için münafıklar hep yalnızlığı seçerler. Yalnız olmak isterler, tek kalmak isterler. Şeytanla o transın bozulmasını istemez.
Münafıklar Kuran okunduğunda kaçacak delik arıyorlar. “Nefretle geri dönerler” diyor Allah ayette. Ama boş bir laf duyduklarında gelirler, münafığın özelliğidir.
Münafık Müslümanların arasından gittiğinde bela gitmiş, Allah Müslümanların üstünden belayı kaldırmış oluyor. Şükretmesi gerekir müminin. Çünkü o gittiğinde sürünmeye gidiyor zaten. Perişan olur, akıl sağlığı bozulur, ruh sağlığı bozulur. Bütün münafıklar perişan olmuştur peygamber efendimizin yanından gittikten sonra.
Münafıkların sinsiliğini, kalleş karakterlerini sizlere anlatmaya ve onları size tanıtmaya devam edeceğim.
Kaynak: