29 Ocak 2015 Perşembe

Kuran’a göre traş olmak haram mı? Cezası ölüm mü?


Kuran’a göre traş olmak haram mı? Cezası ölüm mü?
Hurafeler yüzünden yüzbinlerce insan İslam'ı yanlış tanıyor...

Yobazların kendi kafalarından uydurduklarıhurafeler o kadar çok ki, hepsini bir bir açıklamak, bu hurafelerin İslam ile uzaktan yakından alakası olmadığını mutlaka anlatmak gerek. Çünkü yobazlar yine kendi kafalarındaniçki içenler öldürülmeli, zina yapanlar öldürülmeli, hırsızlık yapanlar öldürülmeli” gibi korkunç hükümler koyuyorlar. Onlar için bir insanın öldürülmesi ne kadar da kolay. OysaKuran’da Allah “tek bir masum insanı öldüren tüm dünyayı öldürmüş hükmündedir” şeklinde buyuruyor:
... Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. (Maide Suresi, 32)
Yobazların uydurduğu sahte hadislerden ve sahte hükümlerden biri de traş olanların öldürülmesidir, sahte hadis şu şekildedir:
“Kur’an okudukları halde tıraş olanları öldürün.” (4816- Buhâr-i Müslim- Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud)
Buhari ve Müslim benzeri itibar gören ve sahih hadislerin de yer aldığı kaynaklarda bulunması bunun gibi sahte hadisleri bağnazların dünyasında daha geçerli bir hale getirmiştir. Öncelikle Kuran, temizliği ve bakımlı olmayı övmüştür. Dolayısıyla sakalın, -uzun veya kısa- çeşitli şekillerde tıraş edilmesi ve bakımlı hale getirilmesi Kuran’a tam olarak uygun bir temizlik ve bakım anlayışıdır. Fakat bunun yanında, sakalın tıraş edilmesi konusu ile ilgili Kuran’da TEK BİR HÜKÜM BİLE geçmiyorken, uydurma hadis yoluyla böyle bir hüküm eklenmesi şok edicidir.
“...Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur...” (Maide Suresi, 32) diyen güzeller güzeli dinimizde, sakal kesiyor diye bir insanın öldürülmesinin mümkün olmadığı çok açıktır. Bu konuda Kuran’da tek bir ayet yokken, bu konuyu bahane ederek “öldürme” gibi bir fiili haklı göstermek nasıl mümkün olabilir?
Elbette gerçek İslam anlayışında böyle bir şey mümkün olamaz. Burada Müslüman dünyasının çok büyük bir kısmının bakımlı ve kesilmiş sakallarla dolaştığını da hatırlatmak gerekir. Bu hükme göre Müslüman  erkeklerin neredeyse %80’lik bir bölümünün öldürülmesi gerekmektedir. Sorun şudur ki, bu hükmün gerçekliğine inanan oldukça fazla sayıda radikal Müslüman şu an dünya üzerinde yaşamakta ve bunların pek çoğu diğer Müslümanları, sırf sakal kestikleri için, “katli vacip” olarak nitelendirmektedir. Bu kişiler Kuran’a rağmen, böylesine korkunç bir zihniyetle yaşayıp insanları da İslam dininden soğutmaktadır.
“Kuran’da kadın dövmeye izin var mı” başlıklı yazımı da bu linkten okuyabilirsiniz:
“Kuran’a göre içki içenler öldürülmeli mi” başlıklı yazımı bu linkten okuyabilirsiniz:
“Kuran’a göre zina edenler öldürülmeli mi” başlıklı yazımı bu linkten okuyabilirsiniz:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder