28 Aralık 2014 Pazar

Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Toplu hareket eden çekirgeler


Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Toplu hareket eden çekirgeler
Kuran mucizeleri ile ilgili yazı dizim beğenilerek takip ediliyor ve insanlardan çok olumlu mesajlar alıyorum. Rabbimizin bizler için indirdiği kutsal kitabımızın her ayeti çok hikmetli, içinde derin anlamlar ve sırlar barındırıyor. Bilim zamanı geldiğinde bu sırların bir kısmını çözebiliyor, bir kısmı da hala keşfedilmeyi bekliyor. Kuran’da hepimiz için çok güzel işaretler var. İman edenler bu Kuran mucizelerini gördüklerinde imanlarına iman katılıyor ve herkes bir kez daha Rabbimizin yüksek sanatına ve ilmine şahit oluyor. Şimdi Kamer Suresi’nin 7. ayetine bakalım.
Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüş olarak', sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. (Kamer Suresi, 7)
Yukarıdaki ayette, iman etmeyenlerin ahiretteki durumları tarif ediliyor. Gelmiş geçmiş milyarlarca insanın topluca dirilişi, yayılan çekirgelere benzetiliyor. Kuşkusuz Rabbimizin bu örneği vermesinin pek çok hikmeti var.
20. yüzyılda çekirgeler üzerinde mikro kameralarla yapılan kapsamlı araştırmalar esnasında birçok bilgi edinildi. Bildiğiniz gibi çekirge sürüleri çok kalabalıklardır fakat adeta tek bir vücut olarak hareket ederler. Milyarlarca çekirge bir araya gelerek kilometrelerce uzunluk ve genişlikteki kapkara bir yağmur bulutunu andırırlar. Bu sürülerin bazılarının 3-5 kilometre genişliğinde ve metrelerce derinlikte olduğu tespit edilmiştir. Çekirge sürüleri bu yoğunluklarından ötürü, havanın kararmış gibi görünmesine sebep olurlar. Bu videodan çekirge sürülerini izleyebilirsiniz:
Bu canlılarla ilgili tespit edilen bir diğer bilgi de yumurtalarını toprağın içine tohum gibi yerleştirmeleri ve çekirge larvalarının uzun bir süre toprağın altında kaldıktan sonra, yeryüzüne topluca çıkmalarıdır. Dişi çekirgeler toprağın içine 10-15 cm'lik bir tünel kazdıktan sonra, bir seferde 95-158 larva bırakırlar. Bir çekirge bu işlemi yaklaşık üç sefer tekrarlar. Larvalar olgunlaştıklarında -havanın sıcaklığına bağlı olarak 10-65 gün arası bir zamanda- toplu olarak toprağın altından çıkarlar. 1m2'lik bir alanda 1.000 yumurta çukuru bulunabilir. Çekirge sürüleri birkaç yüz km2'lik alanı kaplayabilecek çokluktadırlar. Kilometrekare başına düşen çekirge miktarı ise 40-80 milyon arasında değişmektedir. Çekirgelerin toprağın altında olmaları, uzun bir süre kaldıktan sonra topluca ve çok kalabalık olarak yeryüzüne çıkıyor olmaları, kıyamet günü insanların dirilişine benzer bir görünüm olabilir. Tabii en doğrusunu Allah bilir.
Günümüzde çekirgeleri araştırmak üzere özel birimler kurulmuştur ve bu araştırmaların bir kısmında uzaktan kumandalı görüntü elde etme sistemleri kullanılmaktadır. Hatta NASA'nın uydu verileri dahi, Afrika'da çöl çekirge kolonilerinin geliştikleri alanları tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Uydu verileri sayesinde 18 milyon km2'lik alanlar içinde yerden ve havadan kapsamlı araştırmalar yapabilmek mümkün olabilmektedir.
Görüldüğü gibi çekirgelerle ilgili tespitte bulunabilmek için kullanılan bu teknolojilerin bulunmadığı bir dönemde, böyle bir benzetmenin yapılması Kuran'ın, her şeyin bilgisine sahip Allah'ın vahyi olduğunun delillerinden biridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder