28 Aralık 2014 Pazar

Peygamberimizin gizlenen mucizeleri 9: Mısır’da yaşanan olaylar


Peygamberimizin gizlenen mucizeleri 9: Mısır’da yaşanan olaylar
Peygamberimiz Hüsnü Mübarek'i hadislerinde çok detaylı tarif etmiş.

Mısır’da Tahir meydanında başlayan olaylar peygamberimizin bundan 1400 yıl önce haber verdiği gelişmelerdir. Tüm yaşananların Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in fiziksel özelliklerinin peygamberimizin hadislerinde detaylarıyla tarif edilmiş olması son derece hayret vericidir. Bu peygamberimize Allah’ın lütfettiği bir mucizedir. Peygamberimizin bu mucizeleri her yerde anlatılmalıdır. Bazı İslam alimlerinin bu mucizeleri ısrarla anlatmamaları onlar açısından utanılacak bir durumdur. Peygamberimizin Mısır ile ilgili söylediği hadisleri incelersek;
... HZ. MEHDİ ZAMANINDA MISIR’DA ZUHUR EDEN ALACA KARGA:
Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (r.a.)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şark’ta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar... O YILDIZIN DOĞMASI GÜNEŞ VE AY TUTULMASINDAN SONRA OLACAKTIR. SONRA FİTNELER, “ALACA KARGA” MISIR’DA ZUHUR EDİNCEYE KADAR DEVAM EDER. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)
Resimde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi, saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek’in yüzü, belirgin bir biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir.
Peygamber Efendimiz bu şahsın, fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat Ayı’nda Dünya’ya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin, içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır.Dolayısıyla Peygamberimiz’in “Mısır’da zuhur eden alaca karga” benzetmesi Hüsnü Mübarek’e tam olarak uymaktadır.
... ÇÖKÜK BURUNLU
Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: MISIR’DA KUREYŞ’TEN BİR ADAM ÇIKAR, ÇÖKÜK BURUNLUDUR. MAĞLUP OLUR VE MÜLKÜNÜ ZAİL EDER VE RUM’A KAÇAR. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, H.30) 
Resimde de görüldüğü gibi, Hüsnü Mübarek’in burnunda, aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır.
... İYİLERİ ÖLDÜREN ZALİM BİR MISIRLI:
Kab’dan gelen bir başka rivayette de, “Mahzum kabilesine mensup birisi başa geçecek, daha sonra Mevla gelecek sonra da karşı geleni yok eden, uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek... (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, sf 30)
Bu hadiste bildirilen detayların her biri de, yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek’e uymaktadır.
Örneğin Hüsnü Mübarek “uzun boylu olmayı” Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi “uzun boyludur”.
Hadiste belirtilen bir başka özellik ise, bu kişinin “kendisine karşı geleni yok etmesi”dir. Nitekim Mübarek, Devlet Başkanı olduğu seneler boyunca, halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı “Son Firavun” olarak anılmaktadır.
Peygamberimiz ayrıca bu kişinin “bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu”ndan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi gerekse KENDİSİNE AİT 25 BİN KİŞİLİK BİR ORDUSU olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek’in, bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir.
HZ. MEHDİ’NİN ZUHURUNDAN ÖNCE ARALIKSIZ DEVAM EDEN FİTNELER
HENÜZ BİR TARAFTA SÖNMEDEN, DİĞER TARAFTA ALEVLENEN FİTNELER GÖRÜLECEK ve semadan bir münadinin, “Emriniz filan nedir” şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 1.1)
FİTNELER ARKA ARKAYA DEVAM EDER... NE ZAMAN BİTTİ DENİLİR, YİNE DE DEVAM EDER GİDER. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 5.1)
Mısır’da son dönemde yaşanan olaylar da, Hz. Mehdi’nin zuhuru öncesinde meydana gelen bu fitnelerden biridir.
KILIÇLA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEN FİTNELER:
Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder, ve BİRİNCİLER SONUNCULARIN KILIÇLA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜNÜ KAMÇILAR ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet (Müslümanların manevi liderliği), yeryüzünün en hayırlısı olan Hz. Mehdi (a.s.)’a evinde otururken gelecektir. (Kitab-ül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)
Mısır’da yaşanan olaylarda da Mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz’in hadisinde bildirdiği gibi.
FİTNELER ANCAK HZ. MEHDİ VESİLESİYLE SONA ERECEKTİR:
... O'NUNLA (HZ. MEHDİ ) DA FİTNEDEN KURTULACAKLARDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar)
... Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, BU FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK VE BU DURUM BİR MÜNADİNİN SEMADAN SESLENEREK ‘EY İNSANLAR, EMİRİNİZ ARTIK MEHDİ’DİR’ DEMESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, 22)
Peygamberimiz 'in müjdelerine göre fitnelerle dolu bu korku ve şiddet dolu karanlık dönemin ardından Allah, Hz. Mehdi vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder