28 Aralık 2014 Pazar

Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Yaşlılıkta kemik erimesi


Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Yaşlılıkta kemik erimesi
Allah'ın indirdiği kitap'tan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar; onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır. (Bakara Suresi, 174)
Gaybın anahtarları O'nun Katındadır, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır. (En'am Suresi, 59)
Allah’ın ayetinde bildirdiği gibi kutsal kitabımızKuran insanlar için bir yol göstericidir. Allah indirdiği binlerce ayet katlamalı anlamlarla yüklüdür. Ayetlerin bir kısmı geçmişe, bir kısmı günümüze, bir kısmı da geleceğe bakar. Allah birçok Kuran mucizesi ile de tüm ilmin sahibinin Kendisi olduğunu bizlere göstermiştir. Bugün sizlere iman edenlerin imanlarına iman katan bir Kuran mucizesi daha paylaşmak istiyorum.  
Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım." (Meryem Suresi, 4)
Meryem Suresi'nin 4. ayetinde geçen "vehene" kelimesi, "gevşedi, zayıf düştü, yetersiz kaldı" anlamlarına gelmektedir. Bu ayette yaşlılıkla birlikte, kemikte olan değişimi tarif etmek için kullanılan kelime son derece hikmetlidir. Ancak günümüz teknolojisiyle detaylı ölçümleri yapılabilen kemik taramaları, "kemik erimesi" olarak bilinen hastalığın görüntülenmesini mümkün kılmıştır.
Tıpta "osteoporoz" olarak tanımlanan bu hastalık, kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan kemik metabolizması hastalığıdır. Osteoporoz kelimesi; osteo (kemik) ve poroz (delikli) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kemik, bal peteği görünümünde olup başta kalsiyum olmak üzere önemli mineralleri depolar. Kırk yaş civarında kemik kütlesi yavaş yavaş azalmaya başlar. Daha çok yaşlılarda görülen ve kemik dokusunun yoğunluğunun azalmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, ileri düzeylere geldiğinde kemiklerin kolaylıkla kırılabilmesine neden olmaktadır.
Röntgen ışınlarının dahi 1890'larda keşfedildiği düşünülürse, geçmişte kemiklerle ilgili bir tespitte bulunmanın zorluğu daha iyi anlaşılacaktır. Kuran'da asırlar öncesinde günümüz tıp bilgilerini destekle­yen tespitlerin yer alması, Kuran'ın Allah Katından olduğunun açık göstergergelerinden biridir. Rabbimiz sonsuz bir ilim sahibidir. İnsan ancak O’nun izin verdiği ölçüde bilgi sahibi olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder