28 Aralık 2014 Pazar

Kuran’a göre içki içenler öldürülmeli mi?


Kuran’a göre içki içenler öldürülmeli mi?
Peygamberimiz sadece Kuran’a göre yaşamış ve Kuran’a göre hükmetmiştir. Peygamberin Kuran dışında helal ve haram koyma ve kaldırma yetkisi yoktur. Allah Kuran’daki hükümleri Kendisinin koyduğunu şöyle bildirir:
... (Bu Kur’an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin ‘çeşitli biçimlerde açıklaması’ ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)
Yobazlar ise kendi kafalarından yüzler dehurafe uydurarak İslam dinine binlerce haram sokmuşlardır. Bağnazların sahte hocalarla, uydurma hadislerle ve hurafelerle nasıl olmayan bir din yarattıklarını çok iyi anlamak lazım. Kendi uydurdukları bu sahte din gerçekten de çok dehşet vericidir. Bir radikalin aşırılığının göstergesi sadece bomba yüklenip kendisini patlatmasıyla sınırlı değildir. Bir bağnazın hayatının her anında korkunç bir zihniyet kendisini gösterir.Yaşadığı ortamdan ailevi yaşantısına, kadına bakış açısından tüm canlılara bakış açısına, temizlik anlayışından mutluluk anlayışına kadar her şey karanlıklarla doludur.
Bu yazı dizimi bu uydurmak hurafelerin hiçbirinin Kuran’da olmadığının bilinmesi için hazırlıyorum. Bu uydurma hadislerin hepsi Kuran’ın sevgi dolu, merhamet dolu, barış dolu ruhuna tamamen terstir. Bu uydurmalar, Müslümanlara daima zarar vermiştir. İşte bu nedenle hurafeler açıkça deşifre edilmeli ve böylelikle bu tehlikeye nasıl tedbir alınacağı belirlenebilmelidir.
İçki içenlerin öldürülmesi tamamen yobazların uydurduğu hurafelerden biridir. Kendi uydurukları hadiste şöyle bildirilir:
İçki içmede beşinci kez ısrar edenleri öldürün.”  (1643-Ebû Dâvud-Tirmizî)
Kuran’da asla olmayan bu hüküm işte bu hurafe ile İslam’a dâhil edilmiştir. Oysa Kuran ayetlerinde, içki içiyor olduğu halde Müslüman olan hatta ibadetlerini yerine getiren kişilerin varlığından bahsedilmiştir. Ayette şöyle belirtilir:
Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de –yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın.  (Nisa Suresi, 43)
Bu ayette önemli bir hüküm vardır. Bir Müslüman içki içerek günaha girmiş olur ama İslam’dan çıkmaz, kâfir olmaz. Ayetteki açık ifadeye göre, Müslümanlar arasında da bir hata olarak, içki içenler olabilmekte fakat onlara namaz kılarken ayık olmaları öğütlenmektedir. Namaz gibi güçlü bir konsantrasyon gerektiren, kişinin Allah’ı zikrederken ne söylediğini bilmesi ve anlaması gereken bir ibadette Allah, dikkat dağınık olacağı için sarhoş bir kişinin o anda namazı kılmasına yasak getirmiştir. Fakat ayetin belirttiği şekle göre, sarhoşluk durumu geçtikten, yani kişi ayıldıktan sonra tekrar namaz ibadetine geri dönmektedir. Yani her hâlükârda bu kişi bir Müslümandır.
Kuran, böyle açık bir hüküm ile insanlara hata yapsalar bile dinden çıkmadıkları mesajı vermişken, uydurma hadisin sahte hükmü ise bir cinayeti tarif etmektedir. Sorun şu ki, radikal dünyada pek çok kişi, bu hadisi ezbere bilirken, Kuran’daki gerçek hükmü bilmezler bile.
Söylediğim gibi yazılarımda yobazların uydurduğu dinin Kuran ile ve gerçek İslam ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını sizlere anlatmaya devam edeceğim.
“Kuran’da kadın dövmeye izin var mı” başlıklı yazımı da bu linkten okuyabilirsiniz:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder