28 Aralık 2014 Pazar

Darwinist, evrimi savunan bir Papa, eşcinselliğe ses çıkarmayan bir Papa!


Darwinist, evrimi savunan bir Papa, eşcinselliğe ses çıkarmayan bir Papa!
Papa evrimi savunmaktan bir an önce vazgeçmeli.

Katolik kilisesinin lideri Papa Francesco’nun yaptığı açıklamalar o kadar ilginç ki, bu insanın nasıl dini bir lider olduğuna, nasıl Hıristiyan âlemini temsil ettiğine ve nasıl İncil’e uyduğuna şaşırıp kalıyor insan. Bakın ne diyor Papa:
“Doğanın evrimi, yaratılış kavramına ters düşmüyor, çünkü evrim teorisi de evrimleşen varlıkların yaratılmış olmaları ön koşulunu gerektiriyor.”
Öte yandan bu Büyük Patlama ve evrimleşme süreçlerinin tesadüfi olmadığını, ilahi bir iradenin ürünü olduğunu söyleyen Papa şöyle devam ediyor konuşmasına:
“Yaradılış hikâyelerini okuduğumuzda Tanrı’yı elinde sihirli değneği olan ve her şeyi yapabilen bir büyücü gibi hayal etme yanılgısına düşebiliyoruz. Ama öyle değil.Tanrı varlıkları yarattı ve onları kendisi tarafından her birine bahşedilen kurallar çerçevesinde gelişmeye açık halde bıraktı, gelişmeleri ve kendi bütünlüklerine erişmeleri için. Yaratılış süreci bu şekilde yüzlerce, binlerce yıl içinde ilerledi ve sonunda bizim bugün bildiğimiz haline ulaştı.”
Gördüğünüz gibi Papa bir yaratılışla evrim çelişmiyor diyor, bir bakıyorsunuz Big Bang yaratılışla çelişmiyor diyor, bir bakıyorsunuz canlıları Allah yarattı ana onları gelişmeye açık bıraktı diyor. Burada Papa’nın ortaya koyduğu din Allah’a iman etmeyi şart koşan Hıristiyanlık değil, burada yol gösterici İncil de değil. Papa kendi kendine bir din uydurmuş, ona uyuyor. Yaratılışla evrimin hiçbir şekilde bağdaşmayacağı ortadadır. Bütün canlılar Allah tarafından, tüm özellikleriyle bir anda yaratılmışlardır.
Papa “yaratılış hikâyelerini okuduğumuzda Tanrı’yı elinde sihirli değneği olan ve her şeyi yapabilen bir büyücü gibi hayal etme yanılgısı” derken burada haşa Allah’ı elinde sihirli değneği olan bir büyücüye benzetiyor ve yaratılış için de “hikâye” kelimesini kullanarak aslında yaratılışa değil evrim teorisine inandığını açıkça ortaya koyuyor.
Katolik âlemini saran Darwinist, evrimci zihniyetin ve eşcinselliği normal gören kafanın düzelmesinin ancakHz. İsa’nın tekrar geri dönüşü ile mümkün olacağı açıkça görülüyor. Hz. İsa tekrar geri döndüklerinde Katolik klisesinin ne kadar yanlış bir yola saptıklarını onlara gösterecektir. Şu anda Katolik kilisesinde papazların çoğu pedofili hastalığına yakalanmış durumda. Küçücük güzel erkek çocukları koroya alma bahanesiyle kiliseye alıp hepsini taciz ediyorlar. Söylediğim gibi bu yaptıkları, uyguladıkları, inandıkları Hıristiyanlık değil, İncil’e uymak da değil. Kendilerine çizdikleri sapkın bir dini yaşıyorlar.
İncil’de yaratılış ile ilgili, Allah’a inanmak ve derin iman ile ilgili sözleri Papa bilmiyor ve okumuyor mu?
Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah... Herkese yaşam, soluk ve herşeyi veren kendisi olduğuna göre... Allah, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların var olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu, Kendisi'ni arasınlar ve... bulabilsinler diye yaptı. Aslında Allah hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim, O'nda yaşıyor [sadece Allah'ın rızası için yaşıyor] ve hareket ediyoruz, O'nda [Allah'ın lütfuyla] varız... (Elçilerin İşleri, 17:24-28)
Öyleyse yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak,imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Allah'a yaklaşalım.(İbranilere Mektup, 10:22)
İman olmadan Allah'ı hoşnut etmek imkânsızdır. Allah'a yaklaşan, O'nun var olduğuna ve Kendisi'ni arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Allah tarafından uyarıldığında, Allah korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı... İmana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. (İbranilere Mektup, 11:6-7)
... İnsanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın... Allah'ın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. (Pavlus'tan Efeslilere 1. Mektup, 6:6-8)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder