12 Mart 2015 Perşembe

Peygamberimizin hayvan sevgisi nasıldı – 2


Peygamberimizin hayvan sevgisi nasıldı – 2
Allah tüm müminleri peygamberimizin güzel ahlakıyla ahlaklandırsın.

Kadın nefreti yobazlarda, hayvan nefreti yobazlarda. Bağnazlar hayvanları kendi kafalarınca lanetlemiş, birçok hadis uydurmuşlar. Oysa Allah Kuran’da hayvanların yaratılışından bahseder ve müminleri bu muhteşem yaratılış örnekleri konusunda düşünmeye çağırır. Hayvanlar bir güzellik olarak Allah tarafından çeşit çeşit yaratılmışlardır. Müminlerin kalpleri bu hayvanlara baktığında Allah sevgisiyle dolar. Peygamberimizde hayvanlara karşı son derece sevgi doluydu. Şimdi peygamberimizin hayvan sevgisine örnekler verelim.
Peygamberimiz’in Anne Köpek ve Yavrularına Şefkati:
Peygamberimiz savaş sırasında, on bin kişilik ordusuyla ilerlerken, yolları üzerinde yeni doğum yapmış dişi bir köpekle yavrularını görür. Efendimiz Suraka oğlu Cuayl'i çağırarak emir verir. “Anneyle yavrularının önünde duracak ve ordunun tamamı geçinceye kadar onlara nöbetçilik edip, ezilmekten koruyacaksın.”  (eş-ŞÂMÎ, Sübülü'l-hüda ve'r-reşâd, VII, 51) Peygamberimiz’in şefkatiyle dişi köpekle yavrularını rahatsız etmemek için on bin kişilik ordu istikametini değiştirmiştir.
Peygamberimiz’in Hayvan Sevgisini Gösteren Bir İfadesi, “Tüm Köpeklerin Canı Muhteremdir”
"Yalnız faydalı olan köpekler değil, zararı olmadığı, saldırgan ve yırtıcılığa soyunmadığı sürece bütün köpeklerin canı muhteremdir, dokunulamaz."  (Haşyetu'l-Beycermî Ala'l-Menhec-el-Mektebetu'ş-Şamile, I/474)
Peygamberimiz’in Kedisi “Müezza”:
Peygamberimiz’in kedisinin ismi Müezza’dır. Peygamberimiz, kedisi Müezza'yı o kadar çok severdi ki, Müezza bir gün sedirde oturan Peygamberimiz’in giysisinin ucunda uyuyakalınca, kediye kıyamayan Peygamberimiz, giysisini keserek sedirden kalkmayı tercih etmiştir.
Ek Bilgi: Peygamberimiz’den hadisler aktaran Ebu Hureyre’nin anlamı “kedi babası”dır.
Peygamberimiz’in Anne Kuş ve Yavrularına Şefkati:
“Allah'ın Resulüyle birlikte idik. Yanında iki yavrusu bulunan serçe biçiminde bir kuşa rastladık. Yavruları yakalayıverdik. Bunun üzerine anneleri, feryat ederek kanatlarını çırpmaya başladı Hz. Resulullah dönüp de yaptığımızı görünce: 'Bunu yavrusundan kim ayırdı? Yavrularını iade edin (yerine koyun)’ dedi. Biz de onları serbest bıraktık.”  (Ebu Davud, "Edeb", 163-164)
Keçinin Yavrusu:
Peygamberimiz, bir keçiyi sağan adama uğradığında ona şunları söylemiştir: "Sağdığında yavrusu için de süt bırak."  (Mecmua'z-Zevaid, 8:196)
Aç Bırakılan Deve ve Sahibi
Peygamberimiz Medineli Müslümanlardan birinin bağında bir devenin açlıktan bağırdığını görmüş bundan rahatsız olmuştu. Devenin yanına gelerek onu okşamış ve sahibinin kim olduğunu sormuş ve öğrenmişti. Sonra da: “Hayvanlara gösterdiğiniz muamelede Allah’tan korkmuyor musunuz?”  (Ebû Davud, "Cihad", 44) buyurarak devenin sahibini uyarmıştı. Başka bir hadiste ise Peygamberimiz: “Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah’tan korkun!” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 44/2548) buyurmuştur.
Uyuyan Ceylan:
Peygamberimiz, bir sefer esnasında sıcak bir gölgede kıvrılıp uyumakta olan bir ceylan görmüştü de, bir sahabisine, herkes geçinceye kadar orada bekleyip kimseye hayvanı rahatsız ettirmemesini emretmişti.  (Muvatta, Hacc, 79; Nesâî, Hacc, 78)
Yüzü Dağlanmış Merkep:
Hazret-i Peygamber, bir gün yolda yüzü dağlanmış bir merkep gördü ve: “Allah’ın laneti onu dağlayanların üzerine olsun!”  (Müslim, Libâs, 107) buyurdu. İşaret olarak yapılan dağlamanın, hayvanların acı vermeyecek yerlerine uygulanmasını tavsiye etti.
Peygamberimizin kadınlara gösterdiği şefkat, yanındaki sahabelere gösterdiği şefkat, hayvanlara gösterdiği sevgi ve merhamet tüm müminlere örnektir. Kuran ahlakına uyan müminin kalbi tüm yaratılmışlara karşı sevgi dolu olur, tavırlarında asalet, merhamet ve şefkat olur.
Yazımın ilk bölümünü bu linkten okuyabilirsiniz:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder