2 Eylül 2014 Salı

Hz. Mehdi’nin “bakır” lakabı olacak…


Hz. Mehdi’nin “bakır” lakabı olacak…
İyiler, güzeller, doğrular, sevgi dolu kalpler, hepsi Hz. Mehdi'nin çevresinde toplanacak.

Peygamberimiz Hz. Mehdi için bir hadisinde şöyle buyuruyor:
Peygamberimiz "Benim neslimden olan 40 yaşındakiMehdi'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Sağ yanağında siyah bir nişan vardır. Üzerinde pamuklu iki giysi bulunur. Sanki o, hazineleri çıkartan, şirk şehirlerini fetheden Ben-i İsrail'den birisidir. 
"Mehdi, Mekke'de Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar:
"Ey insanlar, size Cenab-ı Allah'ı hatırlatırım, sizin yeriniz Rabbinizin yanıdır. Yüce Mevla peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve size O'na karşı hiçbirşeyi şirk koşmamayı emretti. Allah ve Resulüne itaat etmenizi emretti. Kur'an yaşadığı sürece yaşamınızı, Kur'an yok olduğu zaman da yok olmanızı emretti. Doğru yolu bulmada yardımcı olmanızı, takvada ise bütünleşmenizi emretti. Çünkü dünyanın sonu yaklaşmıştır. 
Hz. Mehdi’nin İmam-ı Muntazar (Beklenen İmam), El Mehdi (Hidayet olunmuş), Halef-i Salih (Allah evliyalarının liyakatli halifesi), Mansur (Allah tarafından yardım edilen), Sahibi’l-Emr (İlahi adaleti uygulamakla sorumlu olan), El Hadi (Hidayete sevk eden) gibi isimleri var. Bir de Hz. Mehdi’ye “bakır” lakabı verilecektir. Hz. Mehdi’nin “bakır” lakabını incelersek;
Arapça bir kelime olan Tebekkürün kökü, Tevessüü genişlik ve enginliği ifade eder. İşte tebekkürle aynı kökten gelen Bakır‘ın bir anlamı İLİMLERİ YARAN olduğu gibi bir anlamı da İLİMLERİ GENİŞLETEN demektir.
Zohar’da Kral Mesih’in (Hz. Mehdi’nin) “Bakır” sıfatı:
Hz. Musa’nın asasıyla denizi yarması gibi Kral Mesih’in de ilim denizlerini yaracağı anlatılmaktadır:
“Mısır’dan Çıkış sırasında Musa asasıyla denizi ikiye ayırdı. Son kurtuluş sırasında yine asa, “hikmet denizini yarıp açacak”tır. (Tikkuney Zohar #21, p.43a)
Müfessirler, Zohar’ın Tevrat’taki derin bilginin açığa çıkması hakkında; bunun gelecekte (ahir zamanda) ortaya çıkacağına işaret ederler.  Son kurtuluşun (Kral Mesih ile) gerçekleşmesi sırasında, bu asa kalem olacak ve bu derin sırların yazılı olarak gözler önüne serilmesiyle “hikmet denizi açılacak” ve bu sayede tüm insanlık Allah’a imanı anlayacaktır. (cf. Likutey Halakhot Pikadon 5:40-42)
Hz. Ali’nin Hz. Mehdi’yi “Bakır” lakabıyla anması:
Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: “O kavim, ahir zamanda gelecek. Onlar sonbahar bulutları gibidirler. Her kabileden bir, iki, üç ve sonunda sayıları dokuz kişiye ulaşacak. Allah’a andolsun ki ben onların emirini, adını ve gidecekleri yeri tanıyorum. Sonra ayağa kalkarak şöyle buyurdu: “Bakır (Yaran), Bakır, Bakır!”  Sonra şöyle buyurdu: “O benim zürriyetimden biridir. Hadisleri yaracaktır.”
“Bakır” lakabı niçin verilir?
Örnek: Muhammed Bakır, imameti döneminde ilim devrimini başlattı; İslam hakikatlerini, İslam’ın inceliğini ve kısacası İslam ilimlerini yayınladılar.
Bu yüzden Peygamberimiz (sav) kendilerini ‘Bakır’ diye adlandırmıştı.
Lisan’ul Arab kitabında şöyle der: “İmam Bakır, bu lakapla adlandırılandır. Çünkü ilmi yarandır. İslam ilimlerinin temelini tanıdı. Ayrıntılarını derk etti (kökünden kavradı) ve onları genişletti.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder