2 Eylül 2014 Salı

Peygamberimizin gizlenen mucizeleri -2


Peygamberimizin gizlenen mucizeleri -2
Ahir zamanda peygamberimizin hadisleri arka arkaya gerçekleşiyor.

Yazımın ilk bölümünde ahir zamanda olduğumuzdan ve peygamberimizin mucizelerinin ard arda gerçekleştiğinden bahsetmiştim. Ahir zaman gerçekten de çok özel bir dönem. Çünkü hiçbir İslam alimi peygamberimizin buhadislerinin arka arkaya gerçekleştiğinden bahsetmiyor ve müminleri müjdelemiyor. Halbuki peygamberimiz ahir zamanda gerçekleşecek olayları adeta görmüş gibi anlatmıştır.
Yaşadığımız bu dönemde kimse anlatmasa da bizler insanlara Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın yakında zuhur edeceğini, bunun için birçok alametin arka arkaya büyük bir mucize olarak gerçekleştiğini anlatacağız ve müminleri İslam’ın dünya hakimiyeti ile müjdeleyeceğiz. Peygamberimizin gizlenen ilk mucizesi “Fırat’ın suyunun kesilmesi” dir. Bugün ikinci mucize olarak peygamberimizin bizlere ahir zaman alameti olarak bildirdiği “Afganistan’ın işgali”nden bahsedeceğim.
Afganistanin isgali 1
Peygamberimiz hadisinde Afganistan’ın işgal edileceğini şöyle bildirmiştir:
“Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)
Afganistanin isgali 4
Hadiste Afganistan’ın Mehdi zamanında işgal edileceğine işaret olabilir. Gerçekten de Rusların Afganistan’ı işgali olan 1979 yılı hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir.
Afganistanin isgali 2
Peygamber Efendimiz hadislerinde bildirdiği gibi Hz. Mehdi’nin çıkış tarihi Hicri 1400 yılıdır. Ve yine hadislerde bildirilen Hz. Mehdi’nin çıkış alametleri de Hicri 1400’lü yılların başlangıcına denk gelmektedir. Hicri 1400 yılında gerçekleşen Afganistan’ın işgali’de Hz. Mehdi’nin çıkış alametidir.
“Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır…”
Hadisin bu bölümünde de Afganistan’ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir.Bugün Afganistan’da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.Tıpkı hadiste işaret edildiği gibi.
Peygamberimizin ahir zaman ile ilgili hadislerinin arka arkaya gerçekleştiğini özenle gizleyen İslam alimleri bunun hesabını ahirette vereceklerdir.
Afganistanin isgali 3
Hz. Saab ibni Cessame (ra)’dan rivayet edildi:
Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz. (Ramuz el Hadis, sf. 485)
Afganistanin isgali 5
Demekki ahir zaman alametlerinin anlatılmaması da Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biridir. Söz konusu alimlerin Deccaliyeti, Mehdiyeti, İsa Mesih’i anlatmayı terk etmesi, peygamberimizin mucizelerini gizlemesi Hz. Mehdi’nin zuhurunun yakın olduğunu göstermektedir. Yazıma üçüncü bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder