2 Eylül 2014 Salı

Hz. Mehdi İstanbul’u manen ilimle fethedecektir...


Hz. Mehdi İstanbul’u manen ilimle fethedecektir...
Kıyamete çok az kaldı, kıyametten önce Hz. Mehdi ve Hz. İsa zuhur edecek.

Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Hz. Mehdi fethedeceği için İstanbul’u fethetmek istememiş, fakat kendisinin İstanbul’u fethedeceği, Hz. Mehdi’ninde manevi olarak fethedeceği söylenince ikna olmuş. Hz. Mehdi ile İstanbul arasında çok özel bir bağ var. Kutsal emanetlerİstanbul’da, peygamberimizin hırkai şerifi İstanbul’da, peygamberimizin kılıcı İstanbul’da...  Kutsal emanetlerin yüzyıllar öncesinden getirilip İstanbul’a konması Hz. Mehdi içindir. Bediüzzaman, “Mekke’de, Medine’de olsam İstanbul’a gelirdim” diyor. “Türkiye, İstanbul İttihad-ı İslam’ın merkezidir.” diyor. Hep İstanbul eksenli bir politikası olmuştur Bediüzzaman’ın. 
Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkacağını şu hadislerle bildiriyor:
Hz. İbni Amrdan (ra) rivayet edilmiştir:
Peygamberimiz buyurdu ki: "Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz, (altıncısı) Medinenin (şehrin) fethi."
Denildi ki: Hangi Medine? (Hangi şehir?)
Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul)1
Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir: "… Zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul’u (manen) fethettirecektir."2
Allah Konstantiniyye’yi (İstanbul’u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek...Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. 3
Şu anda İstanbul’un dört bir yanının bayraklarla donatılması da Hz. Mehdi’nin İstanbul’dan çıkış alametlerinden birinin zuhurudur. Peygamberimiz hadisinde şöyle bildiriyor:
Konstantiniyye'nin fethi sırasında, SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN BİR BAYRAK DİKECEK, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir.Sonra BİR BAYRAK DAHA DİKECEK ve diyecek ki "Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail'e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi." 4
Hz. Mehdi’nin kutsal emanetlerle çıkması da İstanbul’dan çıkacağının bir başka alametidir.
Abdullah b. Surefeden rivayet edildi ki: "HZ. MEHDİ’NİN BERABERİNDE, SÜSLENMİŞ BİR HALDE PEYGAMBERİMİZ'İN BAYRAĞI OLACAKTIR." 5
Alametlere gelince; BERABERİNDE ALLAH RESULÜNÜN GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR.O sancak ki Peygamberin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır... 6
Hadislerden de anlaşılacağı üzere İstanbul Mehdi için özel olarak Cenab-ı Allah tarafından alınmıştır, Osmanlı’ya verilmiştir. Mehdi’ye verilen hediye İstanbul’dur. İstanbul Mehdi’ye emanet olduğundan kimse el süremiyor. Hz. Mehdi kaderinde olduğu için İstanbul’dan çıkacak, o zuhur ettiğinde Müslümanlar büyük bir sevgiyle onun çevresinde toplanacaklardır.
Kaynaklar:
1. (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)
2. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
3. (Kıyamet Alametleri, s. 181)
4. (El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)
5. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 65)
6. (Kıyamet Alametleri, s. 164)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder