9 Kasım 2014 Pazar

Hz. Mehdi yüzünden İstanbul’da deprem olmayacak…


Hz. Mehdi yüzünden İstanbul’da deprem olmayacak…
İstanbul özel olarak Hz. Mehdi için fethedildi...

Yıllardır İstanbul’da çok büyük bir depremolacağı hep konuşulur. Hatta bir ara deprem uzmanları televizyonlara çıkıp İstanbul’u yerle bir edecek bir depremin yakında gerçekleşeceğini söyleyip duruyorlardı. Sonra bu programların ve deprem haberlerinin arkası kesildi.
17 Ağustos 1999 depremini İstanbul’da hep birlikte yaşadık. Ama bu deprem İstanbul’un bir ucundan başlayıp nerdeyse diğer ucundan çıktı ve İstanbul’a kastedilen anlamda zarar vermedi. Deprem uzmanları hep 1999 depreminin İstanbul’u yıkacak depremin habercisi olduğunu söylediler. Oysa yanılıyorlar. Çünkü İstanbul’da böylesine büyük bir deprem yaşanmayacak, bunu hadislerden anlıyoruz.
Depremlerin öncelikle artması hem Hz. Mehdi’nin çıkışının hem de kıyametin yakın olduğunun habercisidir. Bildiğiniz gibi tüm dünyada depremler çok ciddi bir artış göstermiştir. Hadislerde şöyle bildirilir:
Kıyametten önce iki büyük hadise vardır... ve sonra da zelzeleli yıllar.1
Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak... 2
Daha sonra peygamberimizin hadislerde bildirdiği gibi Allah’ın Hz. Mehdi’ye olan sevgisi nedeniyle depremler duracaktır:
ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM. 3
İstanbul Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği kutsal bir şehirdir. İçinde Hz. Mehdi’nin zuhur ederken giyeceği peygamberimizin hırkası, kılıcı gibi birçok kutsal emaneti barındırır. Hz. Mehdi peygamberimizin kılıcını kuşanıp, hırkasını giydiğinde tüm İslam âlemi büyük bir coşkuyla şahlanacak, imanın neşesiyle Müslümanlar akın akın Hz. Mehdi’nin çevresinde toplanacaklardır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmiştir, Hz. Mehdi’de bu yaşadığımız dönemde İstanbul’u manen fethedecektir. Dolayısıyla hadislerde bildirilen bu muhteşem fetih Allah’ın izniyle gerçekleşeceği için yine Allah’ın izniyle İstanbul’da büyük bir deprem gerçekleşmeyecektir. Hz. Mehdi’nin İstanbul’u manen fethedeceği hadislerde şöyle bildirilir:
Allah Teâlâ Hazretleri, mü'min kullarına Roma'nın merkezi olan istanbul'un tesbih ve tekbir ile fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktir." 4
Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. 5
Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye'nin (İstanbul) fethini müyesser kılar. 6
 …Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine, buraya ne için geldiklerini sorduklarında hepsi de: “Bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye'yi (İstanbul) fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz, çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik. Şeklinde cevap verdiler. 7
Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim soyumdan bir zatın Deylem Dağına (yahut eyaletine) ve Konstantiniyye (İstanbul) şehrine sahip olması için Allah muhakkak o günü uzatacaktır. 8
Kaynaklar:
1.     (Ramuz-El Ehadis, 187/2)
2.     (Kıyamet Alametleri, s.166)
3.     (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 70)
4.     (Ahmed Gümüşhanevi . Ramuz'ul Ahadis, s. 478)
5.     (Kıyamet Alametleri, sf. 181)
6.     (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)
7.     (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 40)
8.     (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 74)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder