9 Kasım 2014 Pazar

İncil’de Hz. Mehdi’nin çıkışından önceki dönem nasıl tarif ediliyor?


İncil’de Hz. Mehdi’nin çıkışından önceki dönem nasıl tarif ediliyor?
Hz. İsa Allah'ın izniyle bu yüzyılda tekrar geri dönecek.

Ahir zamanda olduğumuz bu kıyametten önceki son dönemde Hz. Mehdi ile Hz. İsa’nın buluşacağını biliyoruz.  Hz. Mehdi’nin zuhur alametleri aynı zamanda Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci kere gelişinin alametleridir. İncil’de de kimi zaman açık, kimi zaman işari anlamda Hz. Mehdi’nin çıkacağı dönem tarif edilir. Bu dönemde insanların ahlaklarının bozuk olacağı, insanları dehşete düşürecek savaşlar olacağı, insanlaın dinden uzaklaşacağı, iman edenlerin baskı göreceği anlatılır. Ahir zaman dünyanın sonuna yaklaşıldığı için oldukça zorlu bir dönemdir. Bu dönemde Hz. Mehdi ve Hz İsa birlikte güzellikle, sevgiyle ve şefkatle İslam’ı tüm dünyaya son kez hakim edeceklerdir. İncil’de Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği dönemin özelliklerine bakarsak;
Dinsizlik yaygınlaşacak:
O zaman birçok kişi imandan sapacak... (Matta, 24:10)
... Son zamanlarda bazıları… imandan dönecek. (Pavlus'tanTimoteos'a I. Mektup, 4:1)
Yaratılış inkar edilecek, pagan felsefeler savunulacak:
Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar. (Petrus'un II. Mektubu, 3:5)
Allah’a şirk koşmak yaygınlaşacak:
Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. (Vahiy, 9:20)
Allah’ın emir ve yasaklarına uymayıp engelleyici olacaklar:
… Rab'bin yetkisini hiçe sayıyorlar… (Yahuda'nın Mektubu, 1:8)
... Günaha doymazlar... (Petrus'un II. Mektubu, 2:14)
Dini değerlere saygı kalmayacak:
… Yüce varlıklara sövüyorlar... Bu kişiler anlamadıkları herşeye sövüyorlar. Öte yandan, akıldan yoksun hayvanlar gibi iç güdüleriyle anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor. (Yahuda'nın Mektubu, 1:8-10)
Dini menfaatlerine alet eden kişiler ortaya çıkacak:
Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar... (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3-4)
Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. (Matta, 24:11)
Dinin özünden uzaklaşılıp bidatlara uyulacak:
Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar... Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3-4)
Fitneler artacak:
… Aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar… gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Birçok kişi de onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna leke sürülecektir. (Petrus'un II. Mektubu, 2:1-2)
Batıl inançlar yaygınlaşacak:
Son zamanlarda... aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1)
Münafıklar artacak:
... Son günlerde... hain, aceleci, kendini beğenmiş, Allah'tan çok eğlenceyi seven, Allah yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 4-5)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder