9 Kasım 2014 Pazar

İslam geldiğinde Hıristiyanlığın ve Museviliğin hükmü kalktı mı?


İslam geldiğinde Hıristiyanlığın ve Museviliğin hükmü kalktı mı?
Elimden geldiği kadar dinimizle ilgili merak edilen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Bu sorulardan biri de şöyle: “İslam geldiğindeHıristiyanlık ve Museviliğin hükmü kalkmış mıdır?”
Tabii ki bu soruya Kuran ile cevap vermek gerekir. Kuran’a göre İslam geldiğinde Hıristiyanlığın ve Museviliğin hükmü kalkmaz. Kuran’a ehli kitaba yönelik birçok ayet vardır. Bu ayetlerde Müslümanların diğer dinlerden olan insanlarla (ehli kitap) nasıl yaşayacaklarına değinilir. Allah Kuran’ı kendisinden önce gönderilen kitapları doğrulayıcı olarak gönderdiğini şöyle bildirir:
O, sana Kitab’ı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı veİncil’i de indirmişti. (Ali İmran Suresi, 3)
Bu ayette kitap olarak belirtilen Kuran’dır. Kuran, kendisinden önce gönderilen Tevrat ve İncil’i doğrulayan kutsal bir kitap olarak indirilmiştir.
Bundan (Kur’an’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. (Ali İmran Suresi, 4)
Kuşkusuz bir Müslüman’ın sorumluluğu kendisine indirilen Kuran’dan önceki kitaplara da iman etmesidir.Peygamberimizden önce gönderilen peygamberlere de inanmasıdır. Tevrat ve İncil’de geçen ve Kuran’a mutabık olan her söz Müslümanlar için geçerlidir. Bizler buradaki sözleri de anlamalı ve tefekkür etmeliyiz. Ama burada önemli olan bu sözlerin Kuran’a tam anlamıyla uygun olmasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi Tevrat ve İncil tahrif edilmiş (bozulmuş) kutsal kitaplardır. Bu yüzden Müslümanlar bu kutsal kitaplarda ancak Kuran’la aynı kısımları kabul edebilirler. Onun dışında Tevrat’ın ve İncil’in tamamının doğru olduğunu kabul etmek mümkün değildir.
Kuran’da kitap ehlinin övüldüğü çok fazla ayet vardır.
Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah’a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah’a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah’ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir. (Ali İmran Suresi, 199)
Bu ayette Allah Hıristiyan ve Musevilerden Allah’a, Kuran’a, Tevrat’a ve İncil’e derin bir saygıyla inananların olduğunu söylüyor. Bu insanlar kitap ehli olmalarına rağmen hem Kuran’a uyuyorlar, hem de peygamberimizi son peygamber olarak kabul ediyorlar.
Kuran ve Tevrat’ın okunması ile ilgili peygamberimizin şöyle bir hadisi var:
“Al-Hafız el-Zehebî kaydediyor ki, Yahudilikten İslâmiyet’e dönen Abdullah İbn Selâm Hz. Peygamber (sav)’e geldi ve ona ‘(Dün gece) Kuran’ı ve Tevrât’ı okudum’ dedi. O da cevap verdi, ‘Bunu bir gece oku ve diğerini de bir başka gece oku’.” (Al-Thalabi, Al-İman al-Thalabi Tathkarar al-Huffadh, 1 Cilt, s. 27)
Bizler Müslümanlar olarak Allah’ın diğer dinlerden olan insanlara nasıl bir kutsal kitap gönderdiğini merak ederiz. Tabii ki Müslümanların önce kendi kutsal kitapları olan Kuran’ı çok iyi bilmeleri gerekir. Daha sonra Tevrat’daki ve İncil’deki Kuran’la mutabık olan sözlerden yararlanabilir, güzel ahlak öğütlerini tefekkür edebilir.
Kuran’da kitap ehli ile ilgili Rabbimizin indirdiği birkaç ayet şöyledir:
De ki: “Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim.” Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız.” (Ali İmran Suresi, 64)
Onların hepsi bir değildir. kitap ehli’nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. (Ali İmran Suresi, 113)
İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: “Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.” (Ankebut Suresi, 46)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder