9 Kasım 2014 Pazar

Peygamberimizin gizlenen mucizeleri -4


Peygamberimizin gizlenen mucizeleri -4
Peygamberimizin mucizelerini insanlardan saklamak vicdana uygun değildir.

Peygamberimiz tarafından haber verilen bir olayın tam da anlattığı gibi gerçekleşmesi bir mucizedir. Peygamberimiz 1400 yıl öncesinden tıpkı görmüş gibi İran Irak savaşını anlatmıştır. Şimdi sizlerle peygamberimizin İran ve Irak arasında yaşanacak bu savaşı hadislerinde nasıl bildirdiğine bakalım.
Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)
Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir:
Şevval ayında ayaklanma...
İran Şah'ına karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur.
Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak...
Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı.
Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar "Mutık"a çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı "Yazı"ya inecekler... Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarına duracaklar... Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak…(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 179
Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir:
Faris yönünden gelecek olan : İran tarafından gelecek olan
Faris: İran - İranlı (Büyük Lugat)
Yazıya inecekler: Ovalık-Irak Ovası
Mutık: Yöredeki bir dağın adı.
Rakabe: Petrol kuyularının çok olduğu bölgedir.
"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…"
Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor. Bu anlaşmazlık sebebiyle, "Yazı"ya inilecek ve savaş başlayacak. (Yazı: Irak ovası)
Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak...
Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.
İslam alimlerinin birçoğu bu mucizeyi hiç anlatmıyor, hatta özenle gizliyorlar. Bu yüzden Allah katında çok büyük sorumluluk üstleniyorlar. Dürüst ve samimi alimlerin peygamberimizin mucizelerini anlatmaları, insanları bu güzel haberlerle müjdelemeleri gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder