28 Ekim 2013 Pazartesi

Bir ayet açıklayalım, (Maide Suresi, 50)


Bir ayet açıklayalım, (Maide Suresi, 50)
Bir münafık Kuran'ın yeterliliğini asla kabul etmez.

Vakit buldukça muhteşem, gözümüzün nuru, yol göstericimiz, baş tacımız Kuran’ımızdan ayetaçıklamalarına sayfamda yer veriyorum. İnsan için hayatta en doğru yol Kuran’a uymaktır, Kuran’la düşünmektir, Kuran’la yaşamaktır, kalbe Kuran’ı tam anlamıyla yerleştirmektir. İnsanın Kuran’la düşünmesi için de Kuran’ı çok iyi bilmesi gerekir. Kuran’ı bilen ve uygulayan ve iman eden her insan doğal olarak son derece akıllı, güzel ahlaklı, modern ve çağlar üstü bir insan olur. Bu açıklamalarımın okuyan herkesin kalbine etki etmesini dileyerek bugünkü ayetimi açıklamaya geçiyorum:
“Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir?” (Maide Suresi, 50)
Ayette tek hüküm koyucunun Allah olduğu haber verilmektedir. İman edenler için tek yol gösterici Allah’ın elçileri ve Allah’ın sözü olan Kuran’dır. Kuran’da inananların; “O, herşeyin Rabbi iken, ben Allah’tan başka bir Rab mi arayayım?” (Enam Suresi, 164) dedikleri bildirilir.
İman edenler her zaman Allah’ın emirlerine göre hareket eder, Kuran’da yasaklanmış her türlü düşünce ve tavırdan titizlikle uzak dururlar. Herhangi bir iş yaparken ya da bir karar alırken o konu hakkında Allah’ın ne emrettiğini düşünür, hemen Kuran ayetlerine ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine başvururlar. Kendi tutku ve isteklerine, içinde yaşadıkları toplumun batıl geleneklerine ya da atalarının adetlerine göre değil, yalnızca Allah’ın buyruklarına göre hareket ederler.
Allah’ı tek hüküm koyucu olarak kabul etmeyen, Allah’ın hükümlerine karşı çıkan veya O’nun emirlerinin dışında hükümler koyan insanlar doğru yoldan sapmış olurlar. (Allah’ı tenzih ederiz)?Bu insanlar toplumda yaygın olarak kabul gören batıl kuralları ve uygulamaları (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ın hükümlerinden üstün tutarlar. Hatta vicdanları kabul etse dahi, kibirlerinden ve bağnaz tutumlarından dolayı en güzel ve en doğru olan hükmü kabul etmezler. Bazı insanların bu yanlış bakış açıları, Allah’ın dinini kabul etmelerine ve iman etmelerine daima engel olmuştur. Oysa Kuran ahlakına uymayan her düşünce ve her tavır yanlıştır. Kuran’da insanların, ahirette Allah’ın hükümlerinden sorguya çekilecekleri bildirilmektedir.
İman eden bir insan için, tüm insanların nasıl bir inanca sahip oldukları ya da dinlerini nasıl uyguladıkları kesinlikle önemli değildir. Önemli olan Allah’ın Kuran’da insanlara bildirdikleri ve Peygamber Efendimiz’in uygulamalarıdır. Kuran indirildiği dönemde, Allah insanların birçoğunun batıl inanç ve uygulamalarını ortadan kaldırmıştır. İnsanların o devirde söyledikleri sözler, attıkları iftiralar ve sergiledikleri düşmanca tavırlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in din ahlakını yaşamasına engel olmamıştır. Günümüzde de iman edenler, Allah’a, Kuran ahlakına ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine sıkı sıkıya bağlanmalı, Allah’ın Kuran’da bildirdiklerinin dışında bir yol aramamalıdırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder