28 Ekim 2013 Pazartesi

Hz. Mehdi ile ilgili yeni bilgiler, yeni hadisler


Hz. Mehdi ile ilgili yeni bilgiler, yeni hadisler
Hz. Mehdi kavmin üzerine adeta güneş gibi doğacak.

Ahir zamanda Deccal insanların gözlerini o kadar kör etmiş ki, bir türlü Hz. Mehdi’nin geliş alametlerinin gerçekleştiğini göremiyorlar, alametlerin çıktığını da görmezden geliyorlar. Peygamberimiz başı sarıklı yobazların menfaatlerine dokunduğu için Hz. Mehdi’yi reddedeceklerini bildiriyor. Çünkü Hz. Mehdi geldiğinde ona bağlanmaları, onun emrine girmeleri gerekecek. Oysa yıllardır kurdukları ticaretleri, evleri, yazlıkları, kışlıkları var. Şimdi hepsini hiçe sayıp nasıl Hz. Mehdi’nin peşinden gidecekler? Tabii ki yobazların kabul etmemesi, ya da Hz. Mehdi’nin gelişini engellemeleri hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Hz. Mehdi bu yüzyılda zuhur edecek. Şimdi Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadislere bakalım, Hz. Mehdi’nin reddedileceği hadislerde bildiriliyor:
Hz. Mehdi’nin çıkışı ile ilgili anlaşmazlıklar olacak:
Onbirinci İmam Hasan Askari dedi ki: “Allah’ın peygamberinden sonraki imamları kabul edip Mehdi’yi inkar eden kişi, tüm peygamberleri kabul eden, ama Hz. Muhammed (sav) reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah’ın peygamberini (Hz. Muhammed (sav) inkar ederse Allah’ın bütün peygamberlerini inkar etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir ve sonuncumuzu inkar etmeniz birincimizi inkar etmeniz gibidir. Dikkat edin! Doğrusu Mehdi için Allah’ın korudukları dışında, tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır.” (Ithbatu’l-hudat, Shaikh Hurr al-Amili, vol. vi, p 427)
Hz. Mehdi’nin İslam Birliği’ni kurmasını beklemek gerek:
Imam Sadık’tan: “Gizlenen Mehdi’nin yönetimini kurması umuduyla yaşayanlar ona hizmet edenler gibidirler ya da Mehdi’nin heyetindeki cehd arkadaşları gibidirler. Allah’a yemin ederim ki onlar Peygamberin yanında hayatlarını sunan şehitler gibidirler.” (Bihar ul Anwar, vol. 52, p.156)
“Mehdi’nin adaleti her yeri kaplayacak.”İslam alemini değil, Avrupa’yı değil, Amerika’yı değil, Rusya’yı değil, Çin’i değil, her yeri kaplayacak. Hz. Mehdi adalet dağıtacak. Ne görev olmuş oluyor, adalet dağıtana ne denir? Hakim denir. Bediüzzaman ne diyor: “hem en büyük bir hakim, hem Mehdi (as), hem mürşit, hem kutb-u azam” olarak diyor.
“Doğudan siyah bayraklı bir topluluk çıkacak.”İslam aleminde şimdi çok yaygın olarak siyah bayrak kullanılmaya başlandı. Hep siyah bayrak kullanıyorlar. Daha önce olmuş bir şey değil.
“Horasan’dan Mehdi’ye yardımcı olacak kişiler çıkacak.” Türklerin yurdu, Anadolu’ya geldikleri yer. O zamanki yerini söylüyor.
“Mehdi, ‘Kara’ köyünden çıkacak”diyor hadiste. O zamanlar Ankara bir köy. Peygamberimiz zamanında köydü, küçük bir köydü. O zamanki ismi zaten Ankara değil, “Anguru, Angara, Kara” o tarz, kısa. Sonradan “Ankara” ismini aldı. Büyük bir şehir, Medine. Medine’nin anlamı büyük şehir. Birincisi; büyük şehir olması gerekiyor. İkincisi; isim tam uyuyor: “Kara”. Üçüncüsü; o devirde Ankara zaten köy. O yönüyle tam uyuyor. Geliş yönü, istikameti açısından da tam uyuyor. “Orada doğacak” diyor, “oradan gelecek”“Mehdi batıya doğru gelecek” diyor hadiste. “Denizi, kuru bir yoldan geçecek” diyor, Boğaz Köprüsü, kuru yol Boğaz Köprüsü.
“Irak’ta Mehdi aleyhinde bir ordu bulunacaktır.”Burada kastedilen Baascılar.
“Suriye’de Mehdi aleyhinde bir ordu bulunacaktır.”Yine Baascılar.
“Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek.”Her yerde fitne var. Bütün İslam aleminde. “Bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak.” Mesela bir gün orada bomba patlıyor, öbür tarafta bir suikast yapılıyor. Sürekli sıçrıyor fitne. Hareket edecek fitne. Sürekli aynı yerde kalmayacak. Bir gün orada, bir gün orada, bu şekilde fitne olacak diyor hadiste.
Yaşanan bütün bu kargaşanın ardından Hz. Mehdi zuhur edecek ve ayrılığa düşmüş, paramparça olmuş tüm İslam alemini tek bir çatı altında toplayacak. İşte bundan sonra da peygamberimizin tarif ettiği apaydınlık bir altınçağ başlayacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder