28 Ekim 2013 Pazartesi

Hz. Mehdi “Kara Köyü”nden olacak


Hz. Mehdi “Kara Köyü”nden olacak
Hz. Mehdi Türk İslam Birliği'ni kuracak.

Ahir zamandayız ve gerçekten de çok hızlı bir dönemdeyiz. Her olay Mehdiyete bağlanıyor, Ortadoğu’daki savaşların arka planında da Mehdiyet var. Dünya öyle bir kargaşa içine girdi ki bu kargaşayı, karışıklığı çözebilecek, hem Müslümanlar arasındaki ayrılığı giderecek, hemde tüm insanlar arasında barışı sağlayacak kişi Hz. Mehdi’dir. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin büyük bir şehirde doğacağını, daha sonra yine büyük bir şehire gideceğini ve Kara Köyü’nden olacağını hadisinde bildirmiştir:
MEHDİ, MEDİNE'DEN (BÜYÜK ŞEHİRDEN) ÇIKACAK VE MEKKE'YE GELECEK.İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar .... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
MEHDİ (AS)'IN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞIsöylenmiştir. (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)
Peygamberimiz'den rivayet edilen hadislerde medine kelimesi kapalı bir üslup içinde kullanılmıştır. Yani Peygamberimiz medine kelimesini farklı farklı anlamlarıyla kullanmıştır. İslam aleminde ise çok fazla büyük şehir yani medine vardır. Bu nedenle söz konusu hadislerde geçen medine kelimesinin hangi anlamı taşıdığını ancak konuyla ilgili diğer rivayetleri inceleyerek anlamak mümkündür.
Örneğin yukarıda yer verdiğimiz hadiste Peygamberimiz, Hz. Mehdi’nin medineden, yani büyük bir şehirden çıkacağını bildirmekte, başka bir hadiste de Hz. Mehdi’nin "Kara köyünden çıkacağını" ifade etmektedir. İmam Kurtubi'nin Tezkire'sinde ise Hz. Mehdi’nin, İslam ülkelerinin batı tarafından çıkacağı ifade edilmiştir. Bu ifade, Hz. Mehdi’nin doğduğu büyük şehrin İslam ülkelerinin batı tarafında yer alan büyük bir şehir olduğunu göstermektedir.
Başka bir hadiste ise Peygamberimiz, karşısındaki kişiye Hz. Mehdi’nin medineyi yani büyük bir şehri manen fethedeceğini söylemektedir. Rivayette Peygamberimiz'in karşısındaki kişi, çok fazla medine (yani büyük şehir) olduğundan Hz. Mehdi’nin hangi medineyi yani hangi şehri manen fethedeceği konusunda şüpheye düşmüştür. Bu nedenle Peygamberimiz'e bu medinenin (büyük şehrin) hangisi olduğunu sormuştur.
Peygamberimiz de cevap olarak bu medinenin (yani şehrin) İstanbul olduğunu söylemiştir.
Hz. İbni Amrdan (ra) rivayet edilmiştir:
Peygamberimiz buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi. -Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?) -Buyurdu ki: Konstantiniyye.
Hz. Mehdi’nin doğduğu ve İslam aleminin batısında kalan şehir ile fethedeceği şehrin ayrı medineler yani ayrı şehirler olduğunu da yine rivayet edilen hadislere bakarak anlamamız mümkündür. Yani, Hz. Mehdi İslam aleminin batısında yer alan büyük bir şehirde doğacak, daha sonra da İslam aleminin bir başka büyük şehri olan İstanbul'u manen fethedecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder