28 Ekim 2013 Pazartesi

Hadis: Bin yıldan fazla iskelet kemikleri Hz. Mehdi ile konuşacaklar


Hadis: Bin yıldan fazla iskelet kemikleri Hz. Mehdi ile konuşacaklar
Hz. Mehdi ilimle ve bilimle materyalizmi çökertecek, insanlar yaratılış delillerini görecekler.

Hadiste şöyle bildiriliyor:
BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (AS) İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 223-224)
Bildiğiniz gibi Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin Darwinizmi, materyalizmi yıkacağını söylüyor. Bu hadisten de Hz. Mehdi’nin fosillerle ilgileneceğini, Yaratılış gerçeğini fosillerle ispat edeceğini, bu eski fosillerle inkârı ve dalaleti; dinsiz, materyalist ve Darwinist sistemi ortadan kaldıracağını anlıyoruz.
Dolayısıyla Hz. Mehdi’nin öncüsü, talebesi olabilmek için gayret eden samimi Müslümanlar da onun yolundan giderek fosilleri, o devrin ateist, materyalist ve Darwinistlerine karşı, reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacaklar. Bu yolla Darwinistleri mağlup edip dinsiz materyalist sistemi tamamen ortadan kaldıracaklar.
Darwin’de kendi teorisine karşı en büyük karşı delil olarak fosillerin kullanılacağını biliyordu, çünkü ara geçiş formlarının olmadığının çok iyi farkındaydı:
"Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.1
Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Difficulties on Theory" (Teorinin Zorlukları) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde?Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.2
Kaynak:
1. Charles Darwin, The Origin of Species, 1 b., s.179
2. Charles Darwin, The Origin of Species, 1 b., s.172

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder