29 Ekim 2013 Salı

İbadetlerin en üstünü Hz. Mehdi’nin zuhurunu beklemektir…


İbadetlerin en üstünü Hz. Mehdi’nin zuhurunu beklemektir…
Hz. Mehdi peygamberimizin hadislerine göre İstanbul'dan çıkacak.

Evet, peygamberimiz ibadetlerin en üstünü “Hz. Mehdi’nin zuhurunu beklemektir” diyor. “O zuhur ettiğinde her şeyinizi, varınızı, yoğunuzu, malınızı, mülkünüzü, ecdadınızı, kısaca her şeyinizi bırakıp Hz. Mehdi’ye koşun” diyor.
"Size Horasan tarafından siyah bayraklı (ordu) zuhur edecek, karda sürünerek dahi olsa onlara katılın. Çünkü O, Allah'ın halifesi Mehdidir." 1
Emir’ul- Muminin Hz. Ali (a.s), Resulullah (s.a.v)’den şöyle nakleder: “İbadetlerin en üstünü Mehdi (as)’nin zuhurunu beklemektedir.”  Resulullah böyle söylüyor. Yani İttihad-ı İslam’ı, Müslümanların birliğini beraberliğini, başlarına bir lider geçmesini beklemek.
İmam-ı Sadık şöyle buyurmuştur: “Kim, biz Ehl-i Beyt’in velayetiyle kurtuluşu bekler bir halde ölürse, Kâim’in (Mehdi (as)’nin) ordusunda yer alan kimse gibi olur.” 
Yani insan Mehdi’ye talebe olma niyetiyle ölür de canını Allah’a teslim ederse Mehdi’nin ordusunda yer alan kimse gibi aynı sevabı alır diyor. Niyet etmek çok önemlidir. Mehdi’yi aramak, Mehdi’yi sevmek, onun yaşadığını biliyorsa eğer ona teslim olduğunu ve ona canı gönülden bir muhabbetle sevgi duyduğunu ruhunda yaşamak. Böyle olursa aynı Mehdi ordusunda ömür boyu mücadele etmiş gibi sevap kazanır diyor Peygamberimiz.
Bediüzzaman’ın en yakın talebelerinden Seyyid Salih Özcan bakın Hz. Mehdi’nin geldiğinden nasıl bahsediyor:
Hz. Resulullah, “Zuhurundan önceki dönemde, gaybet döneminde” Yani görünmediği, halkın daha bilmediği, hapsedildiği yahut kendi gizlendiği dönemde diyebiliriz. “Hz. Mehdi’nin varlığının ne gibi bir faydası olacaktır?” Yani gizli, ortada yok, göremiyorsun ama varlığının ne gibi bir faydası olur diye Peygamberimiz’e soruyorlar. Resulullah şöyle diyor, ferman buyuruyor:
“Beni peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki insanlar, gaybet döneminde, Mehdi’yi göremedikleri dönemde bulutların arkasında kalan Güneş’ten faydalandıkları gibi ondan -Hz. Mehdi’den- faydalanırlar.” Yani Güneş geliyor, aydınlık ama Güneş’i göremiyor. Bulutun arkasına saklanıyor. Ama yine aydınlık ortalık. O aydınlığın sebebi Mehdi zaten, diyor. Yani görmesen bile o aydınlıktan sen istifade ediyorsun, diyor. Ama çıktığında zaten görürsün, diyor Peygamberimiz.
“İmam Sadık (a.s)’dan İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Eğer İmam Mehdi (as) olmazsa Allah’a (hakkıyla) ibadet edilmez.”  diyor ahir zamanda. Yani Deccal her yeri kaplar diyor, Mehdi hakkıyla ibadete vesile olacaktır diyor.
Kaynak:
1.      (Hadîs-i Şerîf, REH No: 3707) (İmam-ı Şa'râni "Ölüm-Kıyamet-Ahiret", Hadîs No: 806, sa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder