28 Ekim 2013 Pazartesi

Nur talebelerine birkaç sorum var! -1


Nur talebelerine birkaç sorum var! -1
Bediüzzaman Hz. Mehdi'den ileride gelecek acib şahıs diye bildiriyor.

Israrla Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin kendisiydi diyen, bu yüzyılda Hz. Mehdi’nin geleceğini inkar eden, Hz. Mehdi’nin konusu dahi açıldığında müthiş rahatsızlık duyan Nur talebelerine birkaç sorum olacak. Risaleleri çok iyi bilen, inceleyen ve okuyan biri olarak ben de Bediüzzaman’ın bir talebesiyim. Kendisini yaşadığı yüzyılın alimi olarak görüyorum. Gerçekten ben de onun yaşadığı dönemde yaşasaydım koşup bu mübarek insanın dizinin dibinde olmayı çok isterdim. Bu insanın o dönemin Kutb-u Azam’ıydı, ama Hz. Mehdi değildi, bunu Bediüzzaman’ın kendi sözlerinden de anlıyoruz. Şimdi Nur talebelerine birkaç sorum olacak:
İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE(dünyanın geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK birHAKİKATİ asırlarında KARİB(yakın)ZANNETMİŞLER. (Sözler, s. 318)
Soru 1:Üstad Said Nursi Hazretleri , ”dünyanın geleceğinde Hicri 1400 sene sonra gelecek bir hakikat” derken sizce Üstad Hicri 1400 yılındaki hangi hakikate dikkat çekmektedir?Kendi zamanı Hicri 1300 olduğuna göre; burada kendinden bir yüzyıl sonrasını işaret ederek Hicri 1400’de zuhur edecek Hz.Mehdi’yi mi kasdetmektedir?
HAKİKİ BEKLENİLEN ve BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikası, s. 57)
Soru 2:Üstad da bu sözünde kendisinden bir asır yani 100 sene sonra geleceği beklenilen bir kişiden bahsetmektedir. Bu ifadeyle sizce Üstad kimi kastetmiştir? Üstad’ın yaşadığı yüzyıl Hicri 1300, ondan bir asır sonrası da Hicri 1400 yani Hz. Mehdi’nin çıkış vakti olduğuna göre Üstad bu sözüyle Hz. Mehdi’nin gelişini ifade etmiş değil midir?
Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi) hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), hemHAKİM, hem MEHDİ hem MÜRŞİD (doğru yolu gösteren kişi) hem KUTB-U AZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak BİR ZAT-I NURANİYİ (nurlu bir zatı)GÖNDERECEK ve O ZAT da, EHL-İ BEYT-İ NEBEVİDEN(Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR. (Mektubat, s. 411-412)
Üstad Mektubat sf. 411-412’de, ahir zamanın en şiddetli döneminde, diğer yüzyıllarda gelen müceddidlerden, mürşidlerden daha farklı bir zatın zuhur edeceğini haber vermiştir. Bu şahıs Üstad’ın tanımlamasıyla ahir zamanın en büyük müçtehidi, müceddidi, hakimi, mürşidi, kutb-u azamı ve Mehdisi sıfatlarına sahip nurani bir şahsı olacaktır. Bu zatın diğer yüzyıllarda gelenlerden farklı ve özel bir şahıs olduğuna da “en büyük…”ifadesiyle dikkat çekmiştir. Ancak Üstad’a göre en önemlisi bu kişinin belirleyici özelliğinin seyyid yani Peygamberimiz’in soyundan olmasıdır.
BEN, KENDİMİ SEYYİD(Peygamberimiz (sav)'in soyundan)BİLEMİYORUM. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki AHİR ZAMANIN O BÜYÜK ŞAHSI AL-İ BEYT'TEN (Peygamberimiz'in soyundan) OLACAKTIR. (Emirdağ Lahikası, s. 247-250)
Soru 3: Sizce Üstad bu tanımlamayı ne için yapmıştır? Üstad kendisinin seyyid olmadığını risalelerin birçok yerinde (örneğin Emirdağ Lahikası sf. 247-250) açıkça belirttiğine göre bu tarifiyle Peygamberimiz’in soyundan olan ahir zamanın büyük Mehdi’sini tanımladığı açık değil midir?
Üstad Emirdağ Lahikası, sayfa 247-250’deki bu ifadesiyle kendisinin seyyid olmadığını net bir şekilde ifade etmiş ancak ahir zamanın büyük şahsı olan Hz. Mehdi’nin seyyid olacağını da özellikle belirtmiştir.Peygamberimiz de birçok hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)’nin kendi soyundan yani ehl-i beytten olacağınıifade etmiştir.
Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah BENİM EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI (Hz. Mehdi'yi) gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
Soru 4: Peygamberimizden rivayet edilen bu konuyla ilgili onlarca hadise ve Üstad’ın bu izahına göre Hz. Mehdi seyyid mi olacaktır? Üstad seyyid olmadığına göre Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine ve Üstad’ın kendi açıklamalarını esas alarak, Üstad için ”Seyyid olmadığına göre aynı zamanda ahir zamanın Büyük Mehdisi de değildir çünkü Hz. Mehdi ehl-i beytten olacaktır’ dememiz doğru olmaz mı?
Kaynaklar: http://isamesihhzmehdiveittihatiislam.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder