28 Ekim 2013 Pazartesi

İşte Öcalan ve 20. Yüzyılın faşist ve komünist liderlerinin itirafları


İşte Öcalan ve 20. Yüzyılın faşist ve komünist liderlerinin itirafları
Güneydoğu'da mutlaka anti- mateyalist anti- komünist eğitim verilip halkımız bilinçlendirilmeli.

PKK Kürt Milliyetçiliğini kendi çıkarları için kullanan Komünist, Stalinist, Leninist bir örgüttür. Öcalan ve örgütün başındaki diğer bebek katilleri dağa çıkan teröristlerin beynini komünist felsefe ile yıkıyorlar.  Onlar da insanlıktan çıkıp aldıkları Darwinist, materyalist eğitimle karşılarındaki insanı insan değil adeta bir hayvan gibi görüyorlar. Nasıl Öcalan bu çarpık fikirleri PKK’nın kafasına sokup onları adeta bir ölüm makinesine dönüştürüyorsa, 20. Yüzyılda da faşist ve komünist liderler aynı ideolojiden etkilenerek milyonlarca insanı katlettiler. Bakın 20. Yüzyılın faşist ve komünist liderleri Darwin’in fikirlerini esas aldıklarını nasıl itiraf ediyorlar:
Stalin:
"Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini."1
Mao:
"Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır".2
Engels ve Marx :
Engels'in Marx'a yazdığı mektuptan:"Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem".3
Marx'ın 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabı:
"Bizim görüşlerimizindoğal tarih temelini içeren kitap, işte budur". 4
Marx:
"Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor."5
Marx, Das Kapital isimli kitabını Darwin'e ithaf ederek Almanca baskısında el yazısı ile şunları yazmıştı:
"Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan".6
Engels:
"Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır." 7
Engels:
"Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti."8
Leon Troçki :
"Darwin'in buluşu, tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu."9
... İnsan nedir? Henüz bitmiş bir canlı değildir. Hala beceriksiz bir yaratıktır. Bir hayvan
olarak insan planlı bir şekilde değil, spontane bir şekilde evrimleşmiştir... İnsanın yeni
ve değişmiş bir versiyonunu üretmek -bu komünizmin bir sonraki görevidir-... İnsan
kendisini ham materyal olarak görmeli, ya da yarı üretilmiş bir madde olarak. 10
Adolf Hitler :
"Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz." 11
Mussolini :
Faşist lider Mussolini, İmparatorluğunun zayıflamasını, "evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya çalışmasına" bağlıyordu. 12
Bölücü Örgütün Elebaşının Darwinist İzahları:
Bölücü örgütün elebaşı, her komünist gibi Darwinizm’i mutlak bir gerçek olarak benimsemiş, örgütün tüm ideolojik alt yapısını bu bilim dışı aldatmaca üzerine bina etmiştir.
İlkel komünal topluluk dönemi, İNSANLIĞIN HAYVANLAR ALEMİNDEN KOPARAK tarih sahnesine çıktığı, son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. 13
Başlangıçta insanın kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur. Doğada hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. Ama düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte, yiyecek toplamada, DİĞER HAYVANLARA karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korumada, bazı ilkel taş araçları geliştirmek ve hemcinsleriyle dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur. Bu aşamaya kadar, HAYVANLAR ARASINDA GEÇERLİ OLAN; BİYOLOJİNİN EVRİMLER KANUNU hüküm sürmektedir. 14
HAYVANIN EN İLERİ SOSYALLEŞMİŞ BİÇİMİ İNSANDIR. En vahşi hayvandır insan, en acımasız hayvandır.15
Bölücü Örgütün Elebaşının Komünist Olduğunu İspat Eden Bazı İzahları:
"Lenin 1900’de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum, reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşaa ediyorum." 16
"PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir." 17
"Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti (PKK) içinde de geçerlidir. Bu, komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır." 18
"İşte proletaryanın kahramanları Marks ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür." 19
Doğanın diyalektik olarak işlediğini iddia eden söz konusu bu kanlı liderler, sözleriyle de ifade ettikleri gibi, Darwin'in "doğadaki çatışma" mantığını doğrudan toplumlara uygulamışlardır. Açıkça anlaşılabileceği gibi 20. yüzyılda komünist ve faşist diktatörlüklerin, tüm dünyanın gözü önünde, pervasızca ve acımasızca kan dökmelerinin tek sebebi Darwinizm'dir. Devletimiz güneydoğuda mutlaka anti Darwinist, anti Materyalist eğitim vermeli, halkımızı eğitmelidir.
Kaynaklar:
Kent Hovind, The False Religion of Evolution, http://www.hsv.tis.net/….ke4vol/evolve/ndxng.html
2- K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977
3- Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvania Press, 1959, s.527
4- Marx ve Engels, Mektuplar, s. 426
5- MARXISM IN OUR TIME, by Leon Trotsky, Coyoacan, D.F., Mexico., April 18, 1939., http://www.marxist.com/science/marxismanddarwinism.html
6- Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), ss. 85-87
7- Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayınları, 1990, s.85
8- Gertrude Himmelfarb. Darwin and the Darwinian Revolution. Chatto & Windus, London, 1959. s. 348
9- Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999
10- Orlando Figes, A People's Tragedy, A History Of The Russian Revolution, s. 734
11- Carl Cohen (ed). Communism, Fascism and Democracy. Random House Publishing, New York, 1967. s. 408-409.
12- Henry Morris, The Long War Against God: The History and the Impact of the Creation, Evolution, Conflict, 8.baskı, Michigan: Baker Book House, Mart 1996, s. 81 13-(Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, İstanbul, Nisan 2001, s.25)  14- (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, İstanbul, Nisan 2001, s.13) 15- (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, İstanbul, Nisan 2001, s.106) 16-(Özgür Yaşamla Diyaloglar, s. 201) 17- (Kürdistan’da Halk Kahramanlığı, s.78) 18- (Tasfiyeciliğin Tasfiyesi, s.153) 19- (Kürdistan’da Halk Kahramanlığı, İstanbul, Mart 2004, s.87)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder