28 Ekim 2013 Pazartesi

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin çeşitli dönemlerde hapsedileceği nasıl bildiriliyor?

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin çeşitli dönemlerde hapsedileceği nasıl bildiriliyor?
Tevrat'ta Hz. Mehdi'den (Moşiyah) çok detaylı bahsediliyor.

Bildiğiniz gibi Tevrat değiştirilmemiş bölümleri de içinde barındıran kutsal bir kitap. Bu kitaptaHz. Mehdi hakkında peygamberimizinhadisleriyle birebir örtüşen korunmuş bölümler olduğunu görüyoruz. Kuran’da “Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat’dan) sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi,105) ayetiyle, İslam ahlakının dünya hakimiyetinin, Tevrat ve Zebur’da da müjdelendiği haber verilmektedir.
Hz. Mehdi’nin çeşitli dönemlerde hapsedileceği (böylece belli bir sure gözlerden kaybolacağı) hem peygamberimizin hadislerinde hem de Tevrat’ta şöyle bildiriliyor:
AL-İ MUHAMMED’İN KAİM’İNİN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDIR. Birisi diğerinden daha uzundur...”(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)
“... ya RAB: “Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum. Haykırışıma kulak ver... Kurtar beni ardıma düşenlerden, .ünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, Bana iyilik ettiğin için.”(Tevrat / Mezmurlar 142:5-7)
“... Sana saldıran herkes yenilgiye uğrayacak... Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir” diyor RAB.”(Yeşeya 54:15-17)
Talmud'daki notlarda Moşiyah'ın (Hz. Mehdi) acı çekeceği şöyle anlatılır:
“Raşi tarafından, Haham Yehudah HaNasi ve Daniel’in Mesih olabilecekleri öne sürülmüştü [Rav, d. 247, bkz. Sanhedrin 98b], çünkü her ikisi de tamamıyla Allah’tan korkan kişilerdi ve çeşitli belalar nedeniyle ciddi biçimde acı çekmişlerdi.”Dı Talmud, Ştaynhaltz Baskısı (Niv York: Rendım haus, 1999), notlar s. 25, 26.
Zohar’da tüm dünya için acı çeken Allah’tan korkan bir kişinin bahsi şöyle geçer:
Zohar, Sayılar, Pinhus 218a:“Dünyanın çocukları birbirlerine mensuptur. Yüce Bir Olan dünyaya şifa vermek istediğinde onların arasında bulunan bir adamı cezaya çarptırır ve onun hatrına diğerlerinin tümünü iyileştirir. Bunu nereden öğreniyoruz? Şu sözlerden, (Yeşaya 53:5) “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti...” Driver and Neubauer, Zohar, Sayılar, Pinchus 218a (İngilizce çevirisinden), s. 15.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder