16 Ağustos 2013 Cuma

Ahir zamanda insanlar arasındaki sevgisizlik ve nefret neyin alameti?

Ahir zamanda insanlar arasındaki sevgisizlik ve nefret neyin alameti?
İnsanlar sevgisiz, yanlız ve mutsuzlar.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanlar adeta birbirinden nefret ediyor. Sokağa çıkıyorum, yüzler asık, yüzler donuk, en ufak bir ışıltı yok, insanlar arasında sevgi yok, şefkat yok, merhamet yok. Herkes düşene bir tekme daha atıyor. Aç açıkta kalsanız kimsenin yardım etmeyeceğini biliyorsunuz. Gece sokağa çıkmaya korkuyorsunuz, karşınıza hırsız mı çıkar, katil mi çıkar diye çekiniyorsunuz. Kimse kimseye borç para vermiyor, çünkü herkes en yakınına bile güvenmiyor. Hastalansanız kim bakar, acaba yaşlanınca yanlız mı kalırım diye korkuyorsunuz. Neden bütün bunlar biliyor musunuz? Çünkü ahir zamandayız. Küfrün en azgın olduğu, Allah’ın unutulduğu, şeytanın insanları tam anlamıyla kandırdığı bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki bu yoğun sevgisizlik hem kıyametin yaklaştığının hem de Hz. Mehdi döneminde olduğumuzun alametidir. Bu durum hadislerde şöyle bildirilir: 
Herkese umumi olarak değilde YALNIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSELERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN GEL)MEDİKÇE... kıyamet kopmayacaktır. 1 

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE (inkarcılıkla suçlamadıkça) VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLEDİĞİNİZ (HZ. MEHDİ’NİN ZUHURU) VUKU BULMAYACAKTIR. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: “Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim’imiz (Mehdi) kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır.” 2

Nüfeyl’in kızı Ümeyre şöyle diyor: “Hz. Hasan’in kızının şöyle dediğini duydum: “Beklediğiniz bu iş (HZ. MEHDİ (a.s.)'NİN ÇIKIŞI) BAZILARINIZ BAZILARINDAN BERİ OLDUĞUNUZU, UZAK DURDUĞUNUZU İZHAR EDİP(gösterip) LANETLEŞMEDİKÇE asla meydana gelmeyecektir. 3 


Kaynaklar: 
1. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845) 
2. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 241) 
3. (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 211) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder