25 Ağustos 2013 Pazar

Hz. Mehdi peygamberimizin hadisleriyle cennetle müjdelenmedi mi?

Hz. Mehdi peygamberimizin hadisleriyle cennetle müjdelenmedi mi?
Hz. Mehdi, Mehdi olduğunu iddia etmeyecek, evinde oturuken gelip onu başa geçirecekler.

Peygamberimiz yanındaki sahabelere sürekli Hz. Mehdi’den bahsediyordu. Müslümanlar her dönemde Hz. Mehdi’yi aşka ve şevkle beklediler. Tövbe Suresi 128’inci ayette “Bir elçi gelmiştir” diye bildiriliyor ve ayetin ebced değeri 1990 tarihini veriyor. Kuran’ın neresine bakarsak bakalım hep bir kavmin mutlaka bir lideri olduğunu görüyoruz ve Allah bütün ayetlerinde Müslüman topluluğu tek kabul ediyor, yani mezheplere ayrılmış, cemaatlere ayrılmış hiçbir Müslüman topluluğundan bahsetmiyor. Hep tek bir tane ümmetten bahsediyor, tek bir Müslüman topluğundan bahsediyor. İlk defa ahir zamanda böyle bir şey oldu, böyle bir fitne, Müslümanların birbirine düşmesi gerçekleşti. Kuran’ın bütününe bakarsak, her yerde tek bir topluluk var. Bu çok önemli, mutlaka o topluluğun lideri var, yani lidersiz bir topluluktan bahsedilmiyor. Yani, ikiye üçe bölünme hiçbir şekilde yok. Bütün ibadetler o tek topluluk içerisinde oluyor ve bütün Peygamberler de bakıyoruz, Kuran’ın bütününe de bakıyoruz, hep Müslümanları biraraya getirmek, tek hale getirmek için gayret etmişler. Bölünmeyi ortadan kaldırmak için gayret etmişler. 
Ahir zamanda tüm Müslümanları birleştirecek kişi de Hz. Mehdi olacaktır. Hz. Mehdi kıyametten önce son kez Hz. İsa ile birlikte İslam’ı tüm dünyaya hakim edecektir. Dünya son kez hiç görülmemiş bir huzura ve mutluluğa kavuşacaktır. Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın vefaatından sonra da tekrar çok büyük bir bozulma yaşanacak ve insanlar tekrar dinden uzaklaşacaklar, yeryüzünde nerdeyse iman eden kimse kalmayacaktır.Hadislere göre kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır. Tüm hayatı boyunca insanları hak din olan İslam’a çekmeye çalışan Hz. Mehdi peygamberimizin hadisleriyle cennetle müjdelenmiştir. 
Hz. Mehdi cennetin tavuskuşu (süsü)dur. 1 
Deylemi'nin, 'Firdevs' kitabında Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:"Mehdi, cennet halkının yakışıklı gencidir." 2 
...Enes b. Malik (r.a.) den, şöyle demiştir: Ben, Resulullah (s.a.v.)'dan işittim, buyurdu ki: Biz Abdulmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi.  
Kaynaklar: 
1.(Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa:105) 
2. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal") 
3. (Sünen-i İbni Mace, 10/349) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder