25 Ağustos 2013 Pazar

Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin ahir zamanda ortaya çıkacağına dikkat çekmedi mi?

Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin ahir zamanda ortaya çıkacağına dikkat çekmedi mi?
Bediüzzaman Risalelerde kendisinden bir asır sonra gelecek olan Hz. Mehdi'yi müjdeliyor.

Bediüzzaman hazretleriRisalelerden ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi için şöyle demiştir: “Hz. Mehdi, benden bir asır sonra gelecek.” Bazı imanı zayıf olan kişiler Hz. Mehdi’nin çıkışını 300 yıl sonraya erteliyorlar, kimi şahs-ı manevi diyor, kimi de hiç çıkmayacak diyor. “Hz. Mehdi’nin çıkışına 300 sene var,Hz. İsa’nın inişine 300 sene var.” Bir şekilde Mehdiyet’i ve Hz. İsa’nın inişini kapatmaya çalışıyorlar. Kapatmaya çalışınca başarılı olurlar mı? Yok. Yine çıkar, yine çıkar Hz. Mehdi. Allah’ın takdiri böyle, Allah’ın takdirini hiç kimse engelleyemez. 
Bediüzzaman; Hz. Mehdi (as)'in zuhur edeceği ahir zamanda, tek bir kişide toplanan ferdi baski gücünün yani despotik diktatörlük rejimlerinin, müslümanlar arasinda hamiyeti islamiyenin feveran etmesine neden olacağına dikkat çekmiştir 
ÜSTAD BU SÖZÜNÜ HİCRİ 1327 (MİLADİ 1911) YILINDA ŞAM’DA EMEVİ CAMİİ’NDE VERDİĞİ HUTBESİNDE SÖYLEMİŞTİR. BURADA ÜSTAD, İSLAM ALEMİNİN, HİCRİ 1371'DEN YANİ MİLADİ 1951’DEN SONRAKİ GELECEĞİNE YÖNELİK İZAHLAR YAPMIŞTIR. ÜSTAD’IN HUTBE-İ ŞAMİYE’DE VERDİĞİ TARİHLERİN HEPSİ HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHUR ZAMANI OLAN HİCRİ 1400 İÇİNDEDİR. 
İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak; ve hakim, Kur'ân-ı Kerîm'e uygun olan imanî gerçekler olacak….. 
Ey bu Emevi Camisi’ndeki kardeşlerim gibi İslam aleminin bu büyük camisinde olan kardeşlerim! Siz de ibret alınız. Bu kırk beş senedeki bu dehşetli olaylardan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız, ey düşünen ve akıl sahibi ve kendini bilgili telakkî edenler! 
Sözün kısası: Biz Kur’an talebesi olan Müslümanlar, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran delile uyuyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle imani gerçeklere inanıyoruz. Başka dinlerin bazı insanları gibi rahipleri taklit için doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran delilleri bir kenara bırakmıyoruz. Onun için, akıl ve ilim ve fenin hükmedeceği gelecekte, elbette akla uygun delilleredayanan ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’an hükmedecek. 
Hem de, İslamiyet güneşinin görülmesine (ortaya çıkmasına) ve insanlığı aydınlatmasına engel olan perdeler açılmaya başlamışlar; o engel olanlar çekilmeye başlıyorlar. Kırk beş sene evvel o tan vaktinin işaretleri göründü. Yetmiş birde gerçek aydınlanma başladı veya başlayacak. Eğer bu Yalancı fecrde olsa, otuz-kırk sene sonra gerçek aydınlık çıkacak.Evet, İslâmiyetin gerçeklerinin geçmişteki memleketlerinin tamamen istilasına sekiz dehşetli mani engel oldu
Birinci, İkinci, Üçüncü Maniler: Ecnebîlerin cahilliği ve o zamanda vahşetleri ve dinlerine taassuplarıdır. Bu üç mani, bilim ve medeniyetin ahlâkî güzellikleri ile kırıldı, dağılmaya başlıyor. 
Dördüncü, Beşinci Maniler: Papazların, rûhanî reislerin başkanlıkları ve zorbalıkları; ve ecnebîlerin körü körüne onları taklit etmeleridir. Bu iki mani dahi Hürriyet fikrive gerçekleri araştırma eğiliminin, insanoğlunda başlamasıyla sona ermeye başlıyor. 
Altıncı, Yedinci Maniler: Bizdeki baskı ve şeriatın muhalefetinden gelen kötü ahlâkımız engel oluyordular. Bir şahıstaki ferdi baskı kuvvetinin şimdi sona ermesi, cemaat ve komitenin dehşetli baskılarının otuz kırk sene sonra sona ermesine işaret etmekle; ve hamiyet-i İslamiyenin şiddetli feveranıyla (coşmasıyla, galeyana gelmesiyle) ve kötü ahlakın çirkin neticelerinin görülmesiyle, bu iki mani de sona eriyor ve sona ermeye başlamış. İnşaAllah tam sona erecek.  
Sekizinci Mani: Yeni ilimlerin bazı sağlam meselelerinin, İslâmiyetin gerçeklerinin görünen anlamlarına karşıt ve mualif zannedilerek, geçmiş zamandaki istilasına bir derece sed çekmiş. 
Evet, hakikati araştıran bazı Müslümanların bu yolda telifleri var. Bu Sekizinci dehşetli engelin altüst olacağına dair alametler görünüyor.Evet, şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra fen ve gerçek bilim ve medeniyetin güzellikleri bu üç kuvveti tam hazırlayıp, ihtiyaç duyulan maddî manevî tüm ihtiyaçlarını verip, o sekiz manileri mağlûp edip dağıtmak için doğruyu arama eğilimini ve insafı ve insan sevgisini, o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşaAllah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. 
Evet, meşhurdur ki, "En kesin fazîlet odur ki, düşmanları dahi o fazîletin tasdikine tanıklık etsin."Tarihçe-i Hayat, Sayfa 80, 81 
Üstad burada, bu hutbenin okunuşundan 40 yıl sonrasına dikkat çekmiştir. 40 yıl sonrası Hicri 1371'den yani Miladi 1951’den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmıştır. 
Hicri 1371 + 30 = 1401 (Miladi 1981) (30 yıl sonrası) 
Hicri 1371 + 40 = 1411 (Miladi 1991) (40 yıl sonrası) 
Hicri 1371 + 50 = 1421 (Miladi 2001) (yarım asır sonrası) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder