30 Ağustos 2013 Cuma

Bakın peygamberimiz ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’yi nasıl anlatıyor

Bakın peygamberimiz ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’yi nasıl anlatıyor
Hz. Mehdi tüm dünyaya son kez İslam'ı hakim edecek.

Şu anda ahir zamandayız, Hz. Mehdi çıktı ve görevde. Yanlız zaman çok zorlu olduğu için, bir yandan inkarcılar, bir yandan münafıklar saldırdığı için Hz. Mehdi gizleniyor ve ortaya çıkmıyor. Allah onu gözlerden gizlediği için onu göremiyoruz. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinin hepsini bir ir saymış, dış görünüşünü de çok detaylı tarif etmiş. Bugün sizlerle Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü bildirenhadisleri paylaşmak istiyorum:
Hz. Mehdi’nin yüzü:
[HZ. MEHDİ]  BENİM NESLİMDEN, KIRK YAŞIN ÇOCUĞUDUR, OĞLUDUR, YÜZÜ PARLAK İNCİ YILDIZ GİBİDİR. 1
Hz. Mehdi’nin cildi parlaktır:
Hz. Mehdi’nin yüzü altın-bronz bir metal gibi parlar. Öyle parlak ki neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek.2
Hz. Mehdi geniş omuzlu olacak, kemik yapısı genç olacak:
(HZ. MEHDİ’NİN) OMUZ UCU KEMİĞİ MÜLAYİM, İRİ,...İKİ OMUZUNUN ARASI GENİŞTİR.3
Sağ Bacağında Siyah Bir İz Vardır:
(Hz. Mehdi'nin) Sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR.4
Alnında Bir Ben Vardır:
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki alâmeti (veya alâmetleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafında bir yaprak vardır, tıpkı mersin yaprağı gibi.5
 
Alnında Bir İz (Yara İzi) Vardır:
Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben.6
 
Çekik Gözlüdür:
Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... Hz. Mehdi'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR, ...7
Sırtında Yaprak Şeklinde Bir Ben Vardır:
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: "... iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi."8
Burada kastedilen, yaprak gibi kenarları olan ben, ten rengi olacağı, fakat zeminden yüksekte kenarlıklı bir ben olduğu ve yapısıyla yaprağı andıran, solmuş yaprak renginde bir ben olacağı anlaşılmaktadır. Bütün bu hadisler Hz. Mehdi’yi anlatan yüzlerce hadisin yalnızca bir kısmıdır ve Hz. Mehdi gelmeyecek diyenlere verilecek en güzel cevaptır.
Kaynaklar:
1.      Risale-i Mehdiyye al-i resul (r.a.) Ebu’l- Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali El-Kani
2.      (Bihar-ül Envar, Cilt 13, Sayfa: 263)
3.      (Bihar :Cilt:13 Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167 ve Yenabi-ul Meveddet Cilt:3 Sayfa:407 ve İsbat-ul Huda Cilt:3 Sayfa 593 ve Şerhi Neçhul Belağa(İbni Ebil Hadid) Cilt:1 Sayfa 281,282 ve En Necm-us Sağıb Cilt:1 Sayfa 279 ve El Fusulil Muhimme Sayfa:289-290 ve Elam-ul Veri: Cilt:2 Sayfa 294 ve Umdet-i uyun-i Sahib-ul Ahbar Cilt:2 Sayfa 499 ve Mucem-i Melahim-i Fiten Cilt :1 Sayfa:203-214 ve Cilt:3 Sayfa 76-80)
4.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)
5.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
6.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)
7.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)
8.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder