16 Ağustos 2013 Cuma

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin özellikleri nasıl bildiriliyor? 2

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin özellikleri nasıl bildiriliyor? 2
Hz. Mehdi İncil'in ve Tevrat'ın aslını bulup onlarla hükmedecek.

Yazıma ikinci bölümde devam ediyorum. Birinci yazımda bildirdiğim gibi ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi tüm Müslüman aleminde olduğu gibi Museviler tarafından da büyük bir özlemle beklenmektedir. Tevrat’ta Hz. Mehdi ile ilgili bildirilen detaylara devam ediyorum: 
Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra] uluslar onun sözünü dinleyecek. (Yaratılış, 49:10) 
... KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4) 
Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle İNSANLAR ONUNLA BARIŞ YAPACAK VE TÜM ÜLKELER ONA HİZMET EDECEK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1) 
Gelecek zamanda, Kral Mesih [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve DAVUD KRALLIĞINI GEÇMİŞTEKİ HAKİMİYETİNE YENİDEN KAVUŞTURACAK. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4) 
[HZ. MEHDİ (AS)] EGEMENLİK SÜRSÜN DENİZDEN DENİZE, FIRAT'TAN YERYÜZÜNÜN UCUNA DEK!(Mezmurlar, 72:8) 
O [Hz. Mehdi (as)] bütün dünyayI Allah'a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4) 
O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... TÜM DÜNYANIN TEK MEŞGULİYETİ ALLAH'I BİLİP TANIMAK OLACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5) 
O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün olacak... Çünkü şöyle yazılmıştır: "ÇÜNKÜ SULAR DENİZİ NASIL DOLDURUYORSA, DÜNYA DA RAB'BİN YÜCELİĞİNİN BİLGİSİYLE DOLACAK...." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5) 
O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, bütün İnsanlar hep bİrlİkte O'nu görecek... (Yeşaya, 40:5) 
MUSEVİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ (A.S)'IN ÇIKIŞ ALAMETLERİ 
Ateizmin yaygınlaşması: 
(Mehdi'nin) geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 11:97a) 
Dindarların hor görülmesi:  
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... Allah'tan korkan kişiler hor görülecek. (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Din ahlakından uzaklaşılması: 
(Mehdi'nin) geleceği nesilde... Haktan uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Yönetimlerin din ahlakından uzaklaşması:  
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b) 
Kadın yöneticilerin artması:  
Çocuklar onları eziyor, kadınlar onu yönetiyor... (Yeşaya, 3:12) 
Yoksulluğun artması:  
Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Haksız kazancın artması: 
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b) 
Açlık ve kıtlık olması:  
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Toprakların bereketinin azalması:  
Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu... Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12) 
Sıkıntı ve zorluk dönemi olması:  
... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15) 
Belaların ardı ardına gelmesi:  
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b) 
Ümitsizliğin hakim olması:  
Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Fuhuşun yaygınlaşması:  
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, gayri meşru evler haline gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
İnsanlarda utanma hissinin azalması:  
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak... (Talmud, Sota 49b) 
Ahlaksızlığın artması:  
Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız... tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud, Sanhedrin 98a) 
Yalan ve sahtekarlıkların artması:  
... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14) 
İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya, 3:5) 
İsyankarlığın artması  
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b) 
Ailevi bağların zayıflaması:  
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud, Sota 49b) 
Münafıkların artması:  
Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
İlim adamların sayısının azalması:  
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Savaşların artması:  
Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş ve duman direkleri. (Yoel, 2:30) 
Ortadoğu'da kan dökülmesi:  
... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce... (Talmud, Sanhedrin 98a) 
Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta eski bir şehir ismi.  
Ortadoğu'da yıkımın olması:  
Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b) 
* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüzde İsrail'de bir bölge.  
** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan, kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge. 
İnsanların mutsuz olması:  
... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11) 
Depremler olması:  
... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20) 
Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması:  
Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a) 
Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:  
... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5) 
* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir. 
Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve II. Dünya Savaşları): 
[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi (as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b) 
Çok uluslu bir topluluk olmaları:  
... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık... (Hezekiel, 38:15) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder