16 Ağustos 2013 Cuma

Terörün her türlüsüne karşı tüm Türkiye dimdik duracağız!

Terörün her türlüsüne karşı tüm Türkiye dimdik duracağız!
Tüm Türkiye vatan için şehit olmaya hazır!

Öncelikle yazıma 13 şehidimizin ailelerine “başınız sağolsun, vatan sağolsun, mekanları cennet olsun” diyerek başlamak istiyorum. Şehit analarının başları dimdik olsun. Şehitlerin arkasından asla ağlanmaz. Allah ayetinde şöyle buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. (Ali İmran Suresi, 169)”Şehitlerimiz ölmediler, sonsuz hayatlarına, sonsuz nimetlere ve kendilerini yaratan Allah’a kavuştular. Bu yüzden tüm şehit aileleri oğullarınız böyle büyük bir şerefe nail olduğu için sevinin ve asla göz yaşı dökmeyin. 
Bu sözlerimden sonra hem Türkiye’nin asla bölünmeyeceğini çok net bir şekilde vurgulayan hükümeti ve hükümete destek çıkan muhalefet partilerini tebrik ediyorum. Tüm Türkiye tek vücut olarak PKK’nın karşısında sarsılmaz bir duvar olarak durmalıdır. PKK asla topraklarımızı parçalayamayacağını ve Türk topraklarında komünist bir Kürt devleti kuramayacağını bilmelidir. Burada devletine bağlı Kürt halkımız oyuna gelmemelidir. 
Sözde “Kürt Sorunu” adı altında ülkemizde yükseltilmeye çalışılan sorunun doğru adı “PKK Terörü”dür.Ülkemizde asırlardır kardeşçe yaşayan samimi, vicdanlı, barışçıl Kürt halkına bir iftiradır bu. Çünkü PKK’nin ortaya attığı ve uygulamaya çalıştığı şey bölücülüktür, sinsi terör ve çatışmadır. Tüm bu karanlık hedeflerin temelinde yatan şey vicdansızlıktır, ahlaki değerlerin sıfırlanmasıdır, inançsızlık ve komünistliktir. 
Ne yazık ki bu terör ve inançsızlık bugün halkımızı temsil eden Büyük Meclisimize de taşınmaya çalışılmaktadır, oysa ki, Allah'a, dine inanmayan, insanımızın bütün değerlerine uzak bir örgütün, halkın haklarını savunması nasıl düşünülebilir ? 
PKK'ya yönelik sınır ötesi bir operasyonun sıcak gündemi oluşturduğu bu günlerde, askeri bir harekatın yanı sıra terör örgütü ile fikri platformda da mücadele edilmesinin gerekliliği artık daha açık ve kesin olarak sıkça dile getirilmeye başlandı. Dile getirilen görüşlerde, ağırlıklı olarak üzerinde durulan ortak bir nokta da: PKK'nın Marksist-Leninist, komünist ve ateist bir örgütlenme olarak nitelendirilmesidir. 
PKK'nın ideolojik yapısı hakkında bilgili olmamız ve ortak bir nitelendirme yapabiliyor olmamız son derece önemlidir. Çünkü bu, aynı zamanda mücadele edilecek hedefi de işaret etmektedir. Terörle mücadele konusunda bugün gelinen noktada, terörü yalnızca askeri bir girişim ile yok etmenin mümkün olamayacağı, mutlaka fikri yönden de yapılacak bir mücadele ile terörün ideolojisinin etkisiz kılınması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. 
PKK, materyalist fikirleri ve materyalizme dayalı komünist ideolojinin propagandasını yaparak özellikle gençlerin beyinlerini yıkamakta ve kamplarına komün yaşamına almaktadır. PKK ateist fikirleri yayarak din ahlakına ve vicdanlarımızın sesini dinlediğimiz yaşamımıza karşı çıkmakta, bu durum kamplarına aldığı militanlara her türlü kötülüğü yaptırmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren din ahlakına düşman olarak yetiştirilen, vicdandan ve her türlü güzel ahlaktan yoksun olan örgüt üyeleri, devletimizin istikrarı ve halkımızın güvenliği için büyük bir tehdit olmaya devam etmektedir. 
PKK, terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm felsefesinin eğitimini vermektedir. Bu durum bilinen ve çeşitli kaynaklarla ıspatlanabilecek bir durumdur. Dolayısıyla bizlerin bunun farkında olması ve devlet organları olsun, sivil toplum kuruluşları olsun veya bireysel olarak halkımız olsun, PKK’nin beslendiği fikir ve ideolojilerin farkında olarak teröre karşı doğru, silahlının yanında fikri mücadeleyi hep beraber vermemiz şarttır. 
Burada özellikle medyamızın, aydınlarımızın, sivil toplum kuruluş yöneticilerin tüm vatandaşlarımıza doğru olan mesajları vermesi, ayrılıkçı habercilik ve analiz yerine sevgi, barış, ortak tarihi, kültürel ve dini temellerimiz hakkında bilgi verilmesi, kardeşliği aşılaması, güzel haberleri alışkanlık edinmesi son derece önemlidir. 
Terörü temelli olarak ortadan ancak böyle bir çalışma kaldırabilir. Yani PKK’nin dayandığı fikri temelleri çürüterek ve beslenmesine olanak tanımayarak, gençleri militan olmaktan alıkoymak, onları toplumumuza sağlıklı, vicdanlı, sevgi dolu, Allah’tan korkan ve O’nu seven bireyler olarak yetiştirmek gerekir. 
Bu tür mücadele sadece bugün için değil, asıl ileri tarihler için çözüm getirecektir. PKK terörünün dayandığı felsefenin farkına vardıkça vatandaşlarımız biribirine düşürme oyunlarına karşı da daha dikkatli olarak bilinçlenecek, teröre karşı daha dik, daha bilgili, güçlü ve hazrılıklı duracaklardır. Sonuç olarak devletimiz Kürt vatandaşlarımızı bağrına basmalı, Güneydoğu’da antimateryalist, antikomünist yoğun bir propogandaya acil olarak başlamalıdır. 
PKK’da ne yaparsa yapsın, isterse yıllarca savaşsın, yurt dışındaki şer odaklarından beslensin, hain pusular kurmaya devam etsin ama asla Türkiye’mizi parçalayamayacağını bilsin. Gerekirse tüm Türkiye şehit olur ama Atatürk’ümüzden miras aldığımız bu vatan asla bölünmez! Şehit kanıyla sulanan Türkiye’nin en ufak bir toprağı bile bünyesinden koparılamaz! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder