16 Ağustos 2013 Cuma

Mevlana Celaleddin Rumi Hz. Mehdi’yi nasıl anlatıyor?

Mevlana Celaleddin Rumi Hz. Mehdi’yi nasıl anlatıyor?
Hz. Mehdi Kuran ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh- Hazretleri Hâtemü'l-evliyâ'nın âhir zamandaki vazifesine ve muhteşem fiillerine asırlar öncesinden nazar ederek; yalnız Allah nâmına hareket eden bu zâtın hiç kimsenin tehdit ve kınamasından korkmadan, hakikatleri büyük bir cesâretle, açık bir dille halka telkin ve tebliğ edeceğini"Mesnevî"sinin 3613-3615. beyitlerinde açıkça ifşâ etmiştir:  
"Ne mutlu o Türk'e, yani kâmil insana ki; çekinmeden, korkmadan konuşmasına devam eder ve atını ateşle dolu hendekten sıçratıverir. Yani ölümü (bile) göze alarak, çok tehlikeli bir iş olan hakikatleri söylemeyi başarır.  
O, heyecanla, İlâhî aşkla atını öyle bir hızlı sürer, öyle şahlandırır ki, onu ötelere, göklerin üstüne çıkarmayı düşünür!  
O yalnız Allah'ı düşünür. Ne kimseyi görür, ne kimsenin hasedine bakar. Her şeyden gözünü yummuştur; ateş gibi kuruyu da yakmıştır, yaşı da…" ("Mesnevî Tercümesi", s. 286, trc.: Şefik Can)  
Çünkü onu O göndermiş ve vazifesini ona O ilham etmiştir. O'nun desteği ile hareket ettiği için artık onun gözü hiçbir şeyi görmez. Hakikatleri söylerken Allah ve Resul'ünün hoşnutluğunu ve rızâsını gözetir, yalnız onlar için hareket eder; bu hakikatleri halkın beğenip beğenmemesi onun umrunda bile değildir. Çünkü onun işi Hakk iledir, halk ile değil!..  
Ne kadar güzel ve hikmetli anlatmış Mevlana Celaleddin Rumi. Gerçekten de Hz. Mehdi inkârcılarla çok mücadele edecek, ama asla en ufak bir korku ve yılgınlık göstermeden yoluna devam edecek ve sonunda da tüm dünyaya İslam’ı ve Kuran ahlakını hâkim edecektir.  
"Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiği zaman ... ZULÜM VE ADALETSİZLİK ONUN DÖNEMİNDE YOK OLACAK. CADDELER, YOLLAR ONUN SAYESİNDE GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE OLACAK. Yeryüzü kendi bereketini dışarı verecek. HAK SAHİBİ KENDİ HAKKINA KAVUŞACAK. HALK İÇERİSİNDE AYNEN DAVUD (A.S) VE PEYGAMBER (S.A.V) GİBİ HÜKÜM VERECEK. İşte bu dönemde yeryüzü kendi hazinelerini aşikâr edecek, bereketlerini ortaya çıkaracak ve İNFAK, SADAKA VE MADDÎ YARDIMA MÜSTEHAK BİRİ BULUNMAYACAKTIR. ÇÜNKÜ BÜTÜN MÜMİNLER ZENGİN VE İHTİYAÇSIZ OLACAKTIR."1 
Onların (Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin) kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlarda biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. YERYÜZÜNÜN HÂKİMİYET VE ÖNDERLİĞİ ONLARIN ELİNDE OLACAKTIR. 2 
Kaynaklar:  
1. (Bihar-ül Envar, c.13, eski baskı.) 
2. Hisal, (Şeyh Saduk), Haraic-i Ravendi, Bihar-ül Envar, c: 52, sf.317-335 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder