25 Ağustos 2013 Pazar

Hz. Mehdi gelmeyecekse bu kadar detay neden?

Hz. Mehdi gelmeyecekse bu kadar detay neden?
Günümüzde bazı yobaz hocalar ısrarla Hz. Mehdi gelmeyecek diye diretiyorlar. Bunun nedeni kendi sistemlerinin devam etmesini istemeleridir. Bir kısmı da enaniyetine ve kibrine yeniliyor. Çünkü Hz. Mehdi geldiğinde kendi üzerlerinde bir insan olacak ve ona tabii olmaları gerekecek. Böyle olduğunda kendi itibarının kalmayacağını düşünüyorlar. Bu yüzden bunu kabul etmemek için Mehdiyeti red ediyorlar. Oysa Hz. Mehdi’nin geliş hadislerinden 100’ün üzerinde hadis gerçekleşmiştir. Bu yüzden Müslüman kardeşlerimiz Hz. Mehdi gelmeyecek denmesine aldırmasınlar, peygamberimizin gerçekleşen hadislerini çok iyi bilsinler. Hz. Mehdi gelmeyecekse peygamberimiz neden ahir zamanda gelecek olan bu mübarek kişiyle ilgili bu kadar detay versin? Şimdi size Hz. Mehdi’nin fiziksel görünümüyle ilgili peygamberimizin bildirdiği hadisleri paylaşmak istiyorum:
Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın yüzünün parlayan inci yıldız gibi parlak ve temiz bir cilt yapısında olduğunu haber vermiştir: 
....( HZ. MEHDİ’NİN) YÜZÜ İNCİ YILDIZ GİBİDİR ... 
[HZ. MEHDİ] BENİM NESLİMDEN, KIRK YAŞIN ÇOCUĞUDUR, OĞLUDUR, YÜZÜ PARLAK İNCİ YILDIZ GİBİDİR 2 
Peygamberimiz hadislerinde, Hz. Mehdi’nin vücudunda belirleyici bazı ben ve izler bulunduğunu bildirmiştir:  
(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ’NİN) BACAKLARI GENİŞ, İRİCE VE SAĞBACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ BULUNMAKTADIR.3 
Humrân bin A'yânder ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: 
...ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben.4 
Hz. Mehdi’de Peygamberimizde bulunan gibi bir ben bulunmaktadır. Yeri ve şekli Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir: 
Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz’deki nübüvvet mührü bulunacaktır.5 
…(Hz. Mehdi’nin) İKİ OMUZUNUN ALTINDA YAPRAĞA BENZEYEN BİR İZ BULUNMAKTADIR. 6 
Peygamberimiz, Hz. Mehdi’nin diz kapaklarının düz yapılı değil çıkık kemik yapısına sahip olacağını bildirmiştir  
(HZ. MEHDİ(AS)’IN) İKİ DİZ KAPAĞI DA ÖNE ÇIKIKTIR.7 
Hz. Mehdi yeşil gözlü ve sakalı yanlarda az olan bir kişi olacaktır: 
O (HZ. MEHDİ) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ), HİLAL KAŞLI, KALKIK BURUNLU, SIK SAKALLI,SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR.8

Kaynak: 
1. Muhammed Emir Naşiri, El İmam el Hz. Mehdi (as) fi’l –ehadis’l müştereke beyen’s sünne ve ş-şia 
2. Risale-i Mehdiyye al-i resul (r.a.) Ebu’l- Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali El-Kani 
3. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322) 
4. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252) 
5. El-Kavlu FiMuhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41 
6. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa283, h.766) 
7. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322) 
8. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder