30 Ağustos 2013 Cuma

Tüm dünyada terörün silahı sevgi ve güzel ahlak olmalı, öyle değil mi?

Tüm dünyada terörün silahı sevgi ve güzel ahlak olmalı, öyle değil mi?
Bir toplumun içinde insanlar kendi rızalarıyla, kendi irade ve istekleriyle kötülük yapmaktan, kötü düşünmekten sakınmayı öğrenirse o toplumda terör örgütlerinin beslenme ve yaşama alanı, sempatizan ve militan bulması mümkün olmaz.
İnsanların kötülükten sakınan insanlar olması için iyi ahlak , vicdan ve Allah korkusu şarttır. Yani bu anlamda bireylerin küçük yaştan iyi yetiştirilmesi ve eğitilmesi, sevgi ve ilgi görmesi gerekir.
İyi ahlak ve Allah korkusunun yerleşik olduğu toplumlarda, şiddet yanlısı pek çok örgütün ortaya çıkmasına neden olan sorunlar da doğal olarak ortadan kalkmış olur.
Toplumun geneli dürüstlük, fedakarlık, sevgi, şefkat, adalet gibi yüksek erdemlere sahipse bu toplumda fakirlik, gelir eşitsizliği, adaletsizlik, haksızlık, mazlumun ezilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaz. Tam tersine ihtiyaç içinde olanların ihtiyaçlarının giderildiği, zengin olanın fakir olanı kolladığı, güçlü olanın zayıf olanı koruduğu, sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal imkanlarda herkesin en iyisini kullanabildiği, farklı etnik kökenler, dinler ve kültürler arasında anlayışın hakim olduğu bir toplum düzeni olur. İşte bu nedenledir ki, güzel ahlak, pek çok toplumsal sorunun çözümünün anahtarıdır.
Bu anlayışın ve güzel ahlakın kaynağı da elbette Allah inancı ve Allah sevgisidir... Çünkü Allah'ını seven ve korkan insan kötülük yapmaktan, bölünmekten, şiddetten, fesattan sakınır..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder