25 Ağustos 2013 Pazar

Blogta Hz. Mehdi gelmeyecek diyenlere cevap

Blogta Hz. Mehdi gelmeyecek diyenlere cevap
Hz. Mehdi hiçbir tarikata bağlı olmayacak.

Blogta “Hz. Mehdi gelmeyecek” şeklinde bir yazı gördüm, böylece cevap vermek ve tekrar gerçekleri anlatma ihtiyacı doğmuş oldu. Ahir zamanda, inkarın en yaygın yaşandığı dönemde olduğumuz için Hz. Mehdi’nin geleceği de inkar ediliyor.  Bu son derece doğal. Çünkü Hz. Mehdi’nin inkar edilmesi de onun geliş alametlerindendir. Hz. Mehdi geldi ve tam 40 yıldır faaliyette. Çok kısa bir süre sonra da Hz. İsa ile buluşup tüm dünyaya İslam’ı hakim edecekler. Hz. Mehdi’nin gelişini inkar edenler doğal olarak İslam’ın hakim olacağına da inanmıyor, İttihad-ı İslam lafını ağızlarına hiç almıyorlar. Oysa dört mezhep imamı Hz. Mehdi’nin geleceğini kabul eder.
Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi mezheplerine yani dört mezhebe göre Hz. Mehdi’nin gelişi haktır. İmam-ı Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Hanefi, hepsi; “Hz. Mehdi gelecek” diyor. Sen “ben gelmeyecek” diyorsun. O zaman böyle söyleyen kişi hiçbir mezhebi kabul etmiyor demektir, hiçbir inancı kabul etmiyor konuma gelir. Çünkü Caferilik’te de Hz. Mehdi var, Şiilik’te de var Hz. Mehdi, Bektaşilik’te, Alevilik’te de var; Hıristiyanlık’ta, Musevilik’te, hepsinde var. Neye göre gelmeyecek diyorsun? Hz. İsa Mesih’in inişi Kuran ayetleriyle sabit. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezheplerinde Hz. İsa’nın inişine inanmak vacip. Dört mezhebe göre farz hükmündedir. Kuran’da İttihad-ı İslam var. İttihad-ı İslam ne demektir? Mehdiyet demektir. İttihad-ı İslam olduğunda, başındaki kişiye biz ne diyoruz? “Hz. Mehdi” diyoruz.
Böyle Hz. Mehdi’nin gelişini reddeden kişilere sorsunlar, desinler ki; “Müslümanlar’ın bir lideri olması gerekiyor mu?” “Külliyen gerek yok” diyeceklerdir. Bak, hahamların lideri oluyor, baş haham oluyor Museviler’de, Hıristiyanlar’ın Papası oluyor, Masonlar’ın Meşrik-i Azam’ı var. Herkesin bir başı oluyor. “Müslümanlar’ın bir başı, lideri olması gerekmiyor mu?” diye soruyoruz. “Hayır” diyorlar, “külliyen öyle bir şey yok.” “İttihad-ı İslam’a gerek var mı, Müslümanlar’ın birleşmesine?” diye soruyoruz. “Ona da gerek yok” diyorlar. “Hz. Mehdi zaten gelmeyece, Hz. İsa da inmeyecek” diyor. “Peki ne yapmamız gerekiyor?” diye soruyoruz. “Namazınızı kılın, oturun aşağıya” diyorlar. Ama böyle olmayacak. Göreceksiniz, İttihad-ı İslam’da olacak, Hz. Mehdi ve Hz. İsa birlikte tüm dünyaya İslam’ı hakim edecekler.İşte o zaman “Hz. Mehdi gelmeyecek” diyenleri bir seyredin, koşa koşa Hz. Mehdi’ye biat etmeye gidecekler, biz de bunu göreceğiz.
Naim b. Hammad, Abdullah b. Amr’dan tahric etti. Dedi ki: Mehdi, İsa İbni Meryem’in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir.1
Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre’den tahric etti. Buyurdu: Meryem oğlu İsa (as) aranıza indiğinde ve İmamınız sizden (HZ. MEHDİ) olduğunda, bakalım ne yaparsınız?2
Şerh’ül Mesabih ‘de Resulullah (sav) Efendimiz Saadetle şöyle buyurmuşlardır:“MERYEM OĞLU İSA (AS) VALİ DEĞİL, VELİYYÜL MUVELLA’DIR (SELAHİYETLİ HAKİMDİR). YANİ O İMAMETİ KABUL ETMEZ.HZ. MEHDİ’Yİ VALİ YAPAR VE İMAMETİ’DE ONA TESLİM EDER.” [13]

Kaynak:
1.    (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)
2.      (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)
3.      (Hanedan-ı Ehl-i Beyt, s. 498)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder