16 Ağustos 2013 Cuma

Hz. Mehdi’yi tanımalı, ondan konuşmalı ve gelişini müjdelemeliyiz

Hz. Mehdi’yi tanımalı, ondan konuşmalı ve gelişini müjdelemeliyiz
Hz. Mehdi çıktığında hiç tereddüt etmeden ona biat et, onun yoluna tabii ol.

Bugün dünyada yaşanan olaylara baktığımızda, gerçekleşen hadisleri gözlemlediğimizde tam anlamıyla Mehdiyet döneminde olduğumuzu anlıyoruz. İslam âlemi birbirini kırıp geçiriyor. Müslüman Müslüman’a acımıyor. Neden? Müslümanlar ucuz görülüyor da ondan, insan yerine konmuyor da ondan. Tabii ki bütün bu olayların yaşanmasının bir hikmeti var. Müslümanlar acı içinde, çaresizlik içinde olacaklar ki Hz. Mehdi çıktığında hemen ona biat etsinler. Gerçekten bir kurtarıcının kendilerini bu sefaletten çekip çıkarmasına delicesine muhtaç olsunlar. İşte tam anlamıyla böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden hepimiz Hz. Mehdi’nin gelişini müjdelemeliyiz, ondan konuşmalı, onu anlatmalıyız. Bugün İslam âleminin Hz. Mehdi’nin çıkışı konusunda son derece sessiz olması son derece manidardır. Hadislerde yobazların Hz. Mehdi’ye karşı olacakları bildirilmiştir. Bu yüzden her Müslüman peygamberimizin söylediği gibi yobaz zihniyete karşı uyanık olmalı Hz. Mehdi çıkınca hemen ona biat etmelidir. 
O (HZ. MEHDİ (A.S.)) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ), HİLAL KAŞLI, KALKIK BURUNLU, SIK SAKALLI, SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR.1

HZ MEHDİ (AS)) ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... BİR ADAM Kİ, ONA ŞUAYB BİN SALİH DENİLİR. ... 2 
HİÇBİR ŞEY SENİ ONA BİAT ETMEKTEN (ONUN TALEBESİ OLMAKTAN, ONA TABİ OLMAKTAN) ALIKOYMASIN, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar.” 3 
Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir, ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. TECRÜBELİDİR, GALİPTİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR, SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİDİR, CESURDUR, Allah’ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. 4 
Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiği zaman ... ZULÜM VE ADALETSİZLİK ONUN DÖNEMİNDE YOK OLACAK. CADDELER, YOLLAR ONUN SAYESİNDE GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE OLACAK. Yeryüzü kendi bereketini dışarı verecek. HAK SAHİBİ KENDİ HAKKINA KAVUŞACAK. HALK İÇERİSİNDE AYNEN DAVUD (A.S) VE PEYGAMBER (S.A.V) GİBİ HÜKÜM VERECEK. İşte bu dönemde yeryüzü kendi hazinelerini aşikâr edecek, bereketlerini ortaya çıkaracak ve İNFAK, SADAKA VE MADDÎ YARDIMA MÜSTEHAK BİRİ BULUNMAYACAKTIR. ÇÜNKÜ BÜTÜN MÜMİNLER ZENGİN VE İHTİYAÇSIZ OLACAKTIR." 5 

Kaynaklar: 

(Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 
(Feteva-i Hadisiyye, ibn-i Hacer-i Heytemi- 41) 
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252) 
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251) 
(Bihar-ül Envar, c.13, eski baskı.) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder