31 Ağustos 2013 Cumartesi

Hz. Mehdi ile ilgili bu hadisleri biliyor musunuz?

Hz. Mehdi ile ilgili bu hadisleri biliyor musunuz?
Hz. Mehdi geldiğinde tüm dünya adalete, güzelliğe, sevgiye, merhamete doyacak.

Bugün sizlerle Hz. Mehdi hakkında az bilinen hadisleri paylaşmak istiyorum.Peygamberimiz sahabelere günde defalarca Hz. Mehdi’den bahsediyordu.Hz. Ali, Hz. Mehdi’yi çok görmek istiyor, tüm Müslümanlar çok büyük bir şevkle ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi hakkında anlatılanları dinliyordu. Bakın Hz. Mehdi hakkında ne kadar güzel detaylar hadislerle bildirilmiş:
Tanınmış şair Ağa Seyyid Hasan Hazretleri’nden Hz. Mehdi’den şöyle söz etmişt: “Güzelliği temiz yüzünden yükselir, sabah meltemi huzur veren çehresinden yayılır.”
Hz. Mehdi’nin çoğunlukla beyaz elbiseler giyecek:
“Aban bin Tağlib der ki: ‘İmam Cafer-i Sadık’ın şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaim’i (Hz. Mehdi görür gibiyim, Necef’in arkasında Resulullah’ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resullah (s.a.v.)’ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek.’
Hz. Mehdi insanların imanlarına vesile olacak ancak kalp gözleri kör olanlar Kuran ahlakından uzak duracaklar:

“Bir kişi kör olup ondan yararlanamasa bile, Hazretleri (Hz. Mehdi) bir güneş gibi herkese fayda sağlar (İmam Mehdi’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif El-Kureyşi)
Hz. Mehdi geniş karınlıdır:
“Yahya bin Nufal’den, hatta Musa bin Cafer (a.s.) ikindi namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder, ona kimin için dua ettiğini soruyorum. O şöyle der: ‘Muhammed ailesinden El-Mehdi için’ ve devam etti: ‘geniş karınlıdır.’”
Hz. Mehdi hem gece, hem gündüz tebliğ yapacak:
Onun gecesi Allah’a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutarak geçecektir.
Kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah’ın huzurunda etkilemeyecektir.
Allah’ın emri ile çıkacaktır.
Hz. Mehdi en büyük veli en yüksek ilim sahibi kişi o olacaktır. Müslümanlar’ı tam sahiplenecektir.
Müminlerin Emiri Hazretleri, İmam Mehdi’nin faziletleriyle ilgili şöyle söyler, “En fazla korunak sağlayan ve en yüksek ilme sahip olan ve en çok ‘Sile-i Rahim’ (akrabalarına iyilikte bulunan) yapan odur.” [Gaybet-i Numani]
Hz. Mehdi zamanında İslam ahlakı bir köy evinden çöldeki çadıra kadar tüm dünyaya hakim olacaktır.
“Mikdad b. Esved şöyle der: Resulullah aleyhi ve alih’in: ‘Yeryüzünde islam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde) bir çadır kalmaz.’ buyurduğunu duydum.
“Hazretleri’nin (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) varlığı bir nimettir; onun yönetimi bir başka nimettir.” [Şerh-i Tecrid, Tusi, s. 389 (İran Baskısı)]
Son veli Hz. Mehdi’dir, velayet onunla son bulacaktır.
Hz. Mehdi, mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer.” (El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)
Dünya Hz. Mehdi ile bitecek, velayet onunla birlikte sona erecektir. Hz. Mehdi kıyametin durmasına sebeptir. Peygamberimiz  “Kıyamet’in kopmasına bir gün dahi kalsa Allah o gün kıyameti durdurur ve evlatlarımdan Hz. Mehdi’yi yeryüzüne hakim eder” buyurmuştur. Ahir zamanda, kıyametten önce Hz. Mehdi çıkıp tüm dünyaya son kez İslam’ı hakim edecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder