16 Ağustos 2013 Cuma

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin özellikleri nasıl bildiriliyor? 1

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin özellikleri nasıl bildiriliyor? 1
Hz. Mehdi ortaya çıktığında tüm Hıristiyan, Müslüman ve Musevi alemini birleştirecektir.

Hz. Mehdi’nin gelişi Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ta da çok detaylı olarak müjdelenmiştir.Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tevrat alimi kabul ettikleri haham Maimonides Yahudiliğin 13 temel inanç esasından onikincisini, "Mesih''in (Mehdi''nin) geleceğine inanmak" olarak açıklamıştır. Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin çok fazla zorluk, sıkıntı ve eziyet göreceği, fakat bu eziyetlere karşı son derece sabırlı davranacağı şöyle bildirilmiştir. 
Baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. (Yeşaya, 53:7) 
Hıristiyanların Hz. İsa’ya kuzu demelerinin nedeni budur, halbuki bu ifade Hz. Mehdi için söylenmiştir. Çünkü Hz. İsa burada tarif edildiği anlamda çile çekmemiştir, Hz. İsa’nın çivilenmesi, çarmaha gerilmesi gibi bir olay yaşanmamıştır. Allah Kuran’da onu yakalamak isteyenlere Hz. İsa’nın benzerinin gösterildiğini çok net bir şekilde bildirmiştir. Hz. İsa yerine yakalayıp eziyet ettikleri kişi Hz. İsa’yı ihbar eden münafıktır. Hıristiyanlar Tevrat’ta bahsedilen ve eziyet görecek kişinin Hz. Mehdi (Kral Mesih) olduğunu anlamadılar. Hz. İsa zannettiler ve çile çekmediğini de görünce onun çarmıha gerilmesini uygun görüp böyle bir olay ortaya sürdüler. Hz. İsa sözlü olarak insanların saldırısına uğramış ve sonra Allah katına alınmıştır. Halbuki hakaret, iftira, eziyet ve çile çekecek olan kişi Hz. Mehdi’dir. 
Tevrat’a göre Yahudiler inançlarını şu sözlerle bildirirler: "Mesih''in (Mehdi''nin) geleceğine gönülden inanıyorum, gelişi gecikse bile, her gün onun gelişini bekliyorum." Tevrat’ta Hz. Mehdi ile ilgili yer alan ifadeler ise şu şekildedir: 
1. ... (MEHDİ) SADECE SEDİRİNDEN HÜKÜMDARLIK EDECEK... (Talmud: Sanhedrin 20b) 
2. ... Onun adı Harika Öğütçü... olacak. (Tevrat: Yeşaya, 9:6) 
3. ... (Mehdi) unutulduğu/beklenmediği bir anda gelecek. (Talmud: Sanhedrin 97a) 
4. (Halk Mehdİ'yi) bütün güzelliğiyle görecek... (Yeşaya, 33:17) 
5. SEN İNSANLARIN EN GÜZELİSİN... (Mezmurlar, 45:2) 
6. Kral için söylüyorum... Sen İnsanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına… Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. (Tevrat: Mezmurlar, 45:1-7) 
7. ... (Mehdi) uluslara barışı duyuracak... (Zekeriya, 9:10) 
8. ... O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür… (Zekeriya, 9:9) 
9. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Tevrat: Yeşaya, 42:4) 
10. baskI görüp ezİyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. (Yeşaya, 53:7) 
11. "... Güçle kuvvetle değil, ancak Benim Ruhum'la başaracaksın" diyor. Böyle diyor herşeye egemen Rab. (Tevrat: Zekeriya, 4:6) 
12. ... ZEVKİ RAB'BİN ŞERİATINDADIR. Ve gece gündüz O'nun şeriatını derin derin düşünür. (Mezmurlar, 1:2) 
13. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10) 
14. BAĞIRMAYACAK VE SESİNİ YÜKSELTMEYECEK... (Yeşaya, 42:2) 
15. Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç koydun. SENDEN YAŞAM İSTEDİ, VERDİN ONA UZUN... BİR ÖMÜR. (Mezmurlar, 21:3-4) 
16. ...YERYÜZÜNDE EZİLENLER İÇİN DÜRÜSTÇE KARAR VERECEK… (Tevrat: Yeşaya, 11:4) 
17. ...KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4) 
18. ... GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜNE GÖRE YARGILAMAYACAK, KULAĞIYLA İŞİTTİĞİNE GÖRE KARAR VERMEYECEK. (Tevrat: Yeşaya, 11:3) 
19. ... YÖNETİM ONUN OMUZLARINDA OLACAK... (Tevrat: Yeşaya, 9:6) 
20. VE MİLLETLER ARASINDA HÜKMEDECEK VE ÇOK KAVİMLER HAKKINDA KARAR VERECEK... (Tevrat: Yeşaya, 2:4) 
21. Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] BAŞARILI OLACAK; ÜSTÜN OLACAK, EL ÜSTÜNDE TUTULUP ALABİLDİĞİNE YÜCELTİLECEK. (Yeşaya, 52:13) 
22. Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14) 
23. SAVAŞ ARABALARINI... UZAKLAŞTIRACAĞIM. SAVAŞ YAYLARI KIRILACAK. KRALINIZ [HZ. MEHDİ (AS)] ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10) 
24. Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... SAVAŞLAR OLMAYACAK VE BİR MİLLET DİĞER BİR MİLLETE KILIÇ KALDIRMAYACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1) 
25. ...Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak. RAB KORKUSU HOŞUNA GİDECEK... (Yeşaya, 11:2-3)  
26. Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)] TÜM İNSANLARA ALLAH'IN YOLLARINI VE O'NDAN KORKMAYI ÖĞRETEBİLECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2) 
27. Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü şöyle yazılmıştır: ÖNDERLERİ KENDİLERİNDEN BİRİ OLACAK, YÖNETİCİLERİ KENDİ ARALARINDAN ÇIKACAK." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b) 
28. Bir kimse... KRAL MESİH'İN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] MUCİZELER VE HARİKALAR YAPMASI GEREKTİĞİ, DÜNYAYA YENİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER GETİRECEĞİ, ÖLÜLERİ DİRİLTECEĞİ VEYA BENZERİ İŞLER YAPACAĞI KANISINDA OLMAMALI. BU DOĞRU DEĞİL. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:3) 
TEVRAT'TA HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE YAŞANACAK DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN SÖZLER
Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN ULUSLAR SENİN SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK. (Yaratılış, 26:4) 
Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. DOĞUYA, BATIYA, KUZEYE, GÜNEYE DOĞRU YAYILACAKSINIZ. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR SEN VE SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK.(Yaratılış, 28:14) 
Seni (Hz. İbrahim (a.s.)'i) ziyadesiyle mübarek kılacağım; senin zürriyetini, göklerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım; SENİN ZÜRRİYETİN DÜŞMANLARININ KAPISINA HAKİM OLACAKTIR VE ZÜRRİYETİN ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN MİLLETLER MÜBAREK KILINACAKLAR; çünkü sözümü dinledin. (Yaratılış, 22:17-18) 
O [HZ. MEHDİ (AS)] TÜM DÜNYAYI ALLAH'A BİRLİKTE KULLUK ETMELERİ İÇİN ISLAH EDECEK, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4) 
Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14) 
... SENİ [HZ. MEHDİ (AS)'I]... ULUSLARA IŞIK YAPACAĞIM. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7) 
... HALKLARA SANCAK OLACAK, ULUSLAR ONA [HZ. MEHDİ (AS)'A] YÖNELECEK... (Yeşaya, 11:10) 
BÜTÜN MİLLETLER ONU [HZ. MEHDİ (AS)'I] DİNLEMEYE GELECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2) 
... KIYI HALKLARI ONUN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Yeşaya, 42:4) 
ULUSLAR SENİN IŞIĞINA, KRALLAR ÜZERİNE DOĞAN AYDINLIĞA GELECEK. "Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder