25 Ağustos 2013 Pazar

Peygamberimiz Hz. Mehdi zuhur ettiğinde kullanılacak teknolojiyi nasıl tarif ediyor?

Peygamberimiz Hz. Mehdi zuhur ettiğinde kullanılacak teknolojiyi nasıl tarif ediyor?
Hz. Mehdi teknolojiyi çok iyi kulalnarak tüm dünyaya İslam'ı hakim edecek.

Hz. Mehdi internet, televizyon ve radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacaktır. Peygamberimiz bunu şu hadisle bildirmiştir: 
İmam Sadık şöyle buyurmuştur:"Şüphesiz ki Kaim (Hz. Mehdi) zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza, batıda olsa doğuda olan kardeşi kendisini görür. 1 
İmam dünyanın doğu ve batısını fethedip İslam'ı dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak ve İmam (a.s) İslam'a hayat verecektir... 2 
Hz. Mehdi teknolojiyi çok iyi kullanacak tüm dünya i-pad, i-phone ve internet aracılığıyla Hz. Mehdi’nin sözlerini dinleyip kendisini görebilecekler: 
ONUN İÇİN (HZ. MEHDİ İÇİN), DÜNYANIN YÜKSEK YERLERİ ALÇAK OLACAK VE DÜNYANIN YÜZEYİ İSE AVUCUNUN İÇİ KONUMUNDA BULUNACAKTIR. 3 
BÜTÜN SORUNLAR VE PROBLEMLER ONA BOYUN EĞECEKLERDİR.4 
KENDİ NURU İLE DÜNYAYI AYDINLATACAKTIR. 5 
CEBRAİL, MİKAİL, İSRAFİL VE ÖTEKİ MELEKLER O’NUNLA (HZ. MEHDİ (AS)’LA) BERABER OLACAKLAR VE O’NA YARDIM EDECEKLER. Aynı şekilde meleklerde O’na yardım etmek için gökten ineceklerdir. 6 
Hz. Mehdi döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi bilgisayarlar ve bilgisayarlı telefonlarla gerçekleştireceklerdir: 
İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın oğlu Muhammed’in nakline göre İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim aleyhisselam kıyam ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. “Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazan uygula.” 
Kaynaklar: 
1. (Bihar'ul-Envar, c.52, s.391) 
2. (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 İkmal'ud- Din, c.2, s.367) 
3. (Tefsir-i Ali bin Ibrahim Kummi Cilt:2 Sayfa 253 ve Bihar Cilt:7 Sayfa 326) 
4. (Tefsir-i Ali bin Ibrahim Kummi Cilt:2 Sayfa 253 ve Bihar Cilt:7 Sayfa 326) 
5. (Tefsir-i Ali bin Ibrahim Kummi Cilt:2 Sayfa 253 ve Bihar Cilt:7 Sayfa 326) 
6. (Tefsir-i Ali bin Ibrahim Kummi Cilt:2 Sayfa 253 ve Bihar Cilt:7 Sayfa 326) 
7. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.381) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder