16 Ağustos 2013 Cuma

Hz. Mehdi ile ilgili hadislerde bildirilen hayret verici detaylar

Hz. Mehdi ile ilgili hadislerde bildirilen hayret verici detaylar
Hz. Mehdi, hilal kaşlı, kalkık ve küçük burunlu, sık sakallı bir gençtir.

Daha önce yazdığım yazılarda peygamberimizinHz. Mehdi’yi adeta görmüş gibi anlattığını, kendisinin dış görünüşü ie ilgili çok fazla detay verdiğini yazmıştım. Tüm Müslümanların bu detayları bilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yüzyılda hadislere göre Hz. Mehdi Türkiye’den çıkacak ve çıkışıyla birlikte tüm Müslüman aleminde çok büyük bir coşku, şevk ve heyecan yaşanacak. Hamiyet-i İslamiye feveran edecek. Daha sonra da Hıristiyanların ve Musevilerin de akın akın İslam dinine girdiklerine şahit olacağız. Bugün Hz. Mehdi’yi daha iyi tanıyabilmemiz için hadislerde bildirilen detayları sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Sağ Bacağında Siyah Bir İz Vardır: 
(Hz. Mehdi'nin) Sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR. 1 
Alnında Bir Ben Vardır: 
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki alâmeti (veya alâmetleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafında bir yaprak vardır, tıpkı mersin yaprağı gibi.2
 
Hz. Mehdi yeşil gözlü ve sakalı yanlarda az olan bir kişi olacak: 
O (HZ. MEHDİ (A.S.)) YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU'L AYNEYNİ), HİLAL KAŞLI, KALKIK BURUNLU, SIK SAKALLI, SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR.3

Çekik Gözlüdür: 
Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... Hz. Mehdi'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR, ... 4  
Sırtında Yaprak Şeklinde Bir Ben Vardır: 
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: "... iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi." 5 
Hz. Mehdi bekar olacak: 
Mes'ûdî şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın (a.s) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "KÂİM (HZ. MEHDİ) HARİÇ?" 6 
Kaynaklar: 
1.(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251) 
2. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253) 
3. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 
4. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252) 
5. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253) 
6. (İsbât-ül Vasiye (Mes'udî), s. 201) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder