25 Ağustos 2013 Pazar

Dikkat! Hz. Mehdi konusunda Müslümanları yanıltmaya çalışıyorlar

Dikkat! Hz. Mehdi konusunda Müslümanları yanıltmaya çalışıyorlar
4. Hz. Mehdi’nin zuhuru ve İslam ahlakının hakimiyeti ile ilgili hadisler sahihtir.

Bazı kişiler gördüğüm ve duyduğum kadarıyla Hz. Mehdi’den bahsedilmesinden oldukça rahatsızlar. Hiçbir şekilde Hz. Mehdi’den konuşulmasını istemiyorlar, geleceğine de inanmıyorlar. Oysa Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi mezheplerine, dört mezhebe göre Hz. Mehdi’nin gelişi haktır.İmam-ı Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Hanefi, hepsi; “Hz. Mehdi gelecek” diyor. Bazı yobaz hocalarda ısrarla Hz. Mehdi gelmeyecek diyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Sen hiçbir mezhebi kabul etmiyorsun, hiçbir inancı kabul etmiyorsun. Çünkü Caferilik’te de Hz. Mehdi var, Şiilik’te de var, Bektaşilik’te, Alevilik’te de var; Hıristiyanlık’ta, Musevilik’te, hepsinde var. Neye göre gelmeyecek diyorsun? Hz. İsa Mesih’ın inişi Kuran ayetleriyle sabittir. Tüm mezheplere göre Hz. İsa’nın yeryüzüne inişine inanmak vaciptir, farz hükmündedir. Kuran’da İttihad-ı İslam var. İttihad-ı İslam ne demek? Tüm Müslümanların birleşmesi demeke, tabii ki Mehdiyet demektir. İttihad-ı İslam olduğunda, başında mutlaka bir kişi olacak demektir, işte bu kişi de Hz. Mehdi’dir. 
Şimdi yobaz hocalara sorsunlar, desinler ki; “Müslümanlar’ın bir lideri olması gerekiyor mu?” “Külliyen gerek yok” diyeceklerdir. Bak, hahamların lideri oluyor, baş haham oluyor Museviler’de, Hıristiyanlar’ın papası oluyor, Masonlar’ın Meşrik-i Azam’ı var. Herkesin bir başı oluyor. “Müslümanlar’ın bir başı, lideri olması gerekmiyor mu?” deyin. “Hayır külliyen öyle bir şey yok” diyecekler.” “İttihad-ı İslam’a gerek var mı, Müslümanlar’ın birleşmesine?” “Ona da gerek yok” diyecektir. “Hz. Mehdi zaten gelmeyecek, Hz. İsa’ da inmeyecek” diyorlar. “Peki peygamberimizin Hz. Mehdi ile ilgili bu kadar hadisi var” diye sorduğumuzda daha gelmesine yüzyıllar var diye geçiştiriyorlar. “Peki ne yapmamız gerekiyor?” diye sorduğumuzda “Namazınızı kılın, oturun aşağıya” diye cevap veriyorlar. Yani Müslümanları iyice pasifleştirmek istiyorlar. Müslüman kardeşlerimiz bu oyuna gelmesinler. Hz. Mehdi’nin bütün çıkış alametleri gerçekleşmiştir, peygamberimizin hadisleri arka arkaya çıkmıştır. Çok yakında Hz. Mehdi’yi de Hz. İsa’yı da göreceğiz. O zaman Müslümanları yanlış yönlendirenler verecek hiçbir cevap bulamayacaklar. 
Hz. Mehdi’nin güzelliği Hz. İsa'a benzeyecek, Hz. Eyüp gibi sabırlı ve Hz. Musa gibi akıllı ve eğil olacaktır: 
Cabir’den nakledilmiştir: … O, (HZ. MEHDİ) MUSA’NIN USTALIĞINA, İSA’NIN GÜZELLİĞİNE VE EYÜB’ÜN SABRINA SAHİPTİR. ... 1 
Hz. Mehdi canilik ve zulmün arttığı bir dönemde çıkacaktır  
Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün Hüzeyfe’nin yanında "Hz. Mehdi kıyam etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe şöyle dedi: "eğer Hz. Mehdi kıyam etmişse sizler Resulullah’ın zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşıyorsa, o halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. AMA HAYIR, BU DOĞRU DEĞİL, MEHDİ, INSANLARIN KÖTÜLÜK CÂNILIK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HIÇBIR GAIB (GIZLI YAŞAYAN) ONUN KADAR AZIZ VE SEVGILI OLMADIĞI BIR ZAMANDA KIYAM EDECEKTIR." 2 
Kaynak: 
1. Gaybet-ül Numani, Ansariyan yayınları, İran 2007, sf. 75 
2. (El-Havi, c.2, s.159) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder