25 Ağustos 2013 Pazar

Hz. Mehdi ile ilgili hadislerde bildirilen detayları biliyor musunuz?

Hz. Mehdi ile ilgili hadislerde bildirilen detayları biliyor musunuz?
Bugün yine Hz. Mehdi ile ilgili oldukça detay bildiren hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz söylediği hadislerde Hz. Mehdi’nin insanlar arasında, büyük çarşılarda gezeceğini fakat insanların onu tanımayacağını bildirmiş. Hadisleri incelediğimizde Hz. Mehdi’nin 40 yıl gibi bir süre tanınmadan insanlar arasında gizleneceğini ve dini yayacağını anlıyoruz. Şimdi hadislerde Hz. Mehdi ile ilgili bildirilen detaylara bakalım: 
Hz. Mehdi çarşılarda dolaşacağı ve toplantılara katılıp insanlarla içiçe olacağı halde belli bir süre kimse onun Hz. Mehdi olduğunu bilmeyeceklerdir 
BU İŞİN SAHİBİNİN (HZ.MEHDİ’NİN), YUSUF’A BENZERLİĞİ BULUNMAKTADIR. ÇÜNKÜ YUSUF KARDEŞLERİNİ TANIMIŞTI, ANCAK KARDEŞLERİ ONU GÖRDÜKLERİ ZAMAN, KENDİNİ TANITINCAYA KADAR ONU TANIMAMIŞLARDI ... HALBUKİ O [HZ. MEHDİ], ONLARIN ÇARŞILARINDA GİDER GELİR. TOPLANTILARINDA HALILARININ ÜZERİNE AYAK BASAR. ALLAH’IN İZNİ İLE KENDİNİ TANITINCAYA KADAR ONLAR ONU (HZ. MEHDİ’Yİ) TANIMAYACAKLAR. 1 
Hz. Mehdi hiçbir tarikat ya da şeyhe bağlı olmayacak, doğumu evde olacaktır  
Meryem’in oğlu İsa(as)’nın onun arkasında namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi (as)) hariç, .... hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah, BOYNUNDA HİÇBİR KİMSENİN BİAT SORUMLULUĞU OLMAMASI İÇİN (HZ. MEHDİ(AS)’IN) DOĞUMUNU GİZLEYECEK VE GİZLİ OLMASINI EMREDECEKTİR.2 
Hz. Mehdi'nin güzelliği Hz. İsa'ya benzeyecek, Hz. Eyüp gibi sabırlı ve Hz. Musa gibi akıllı ve eğil olacaktır  
Cabir’den nakledilmiştir: … O, (HZ. MEHDİ (AS)) MUSA’NIN USTALIĞINA, İSA’NIN GÜZELLİĞİNE VE EYÜB’ÜN SABRINA SAHİPTİR. ... 3 
Hz. Mehdi (as) canilik ve zulmün arttığı bir dönemde çıkacaktır 
Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün Hüzeyfe’nin yanında "Hz. Mehdi (as) kıyam etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe şöyle dedi: "eğer Hz. Mehdi (as) kıyam etmişse sizler Resulullah (sav)'in zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşıyorsa, o halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. AMA HAYIR, BU DOĞRU DEĞİL, MEHDI (AS), INSANLARIN KÖTÜLÜK CÂNILIK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HIÇBIR GAIB (GIZLI YAŞAYAN) ONUN KADAR AZIZ VE SEVGILI OLMADIĞI BIR ZAMANDA KIYAM EDECEKTIR." 4 
Hz. Mehdi cemaati yiğit kişiler olacaktır, Allah onlara hep zafer nasip edecektir  
(Hz. Mehdi’nin) Dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... 5 

Kaynaklar: 
1. (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi Cilt:3) 
2. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa:165) 
3. Gaybet-ül Numani, Ansariyan yayınları, İran 2007, sf. 75 
4. (El-Havi, c.2, s.159) 
5. (Bihar’ul- Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12. İkmal’ud- Din, c.2, s. 367) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder