3 Ağustos 2013 Cumartesi

Bilim adamlarını şaşırtan 400 bin yıllık mızraklar

Bilim adamlarını şaşırtan 400 bin yıllık mızraklar
Geçmişten günümüze gelen deliller insanların hiç de ilkel olmadıklarını gösteriyor.

İnsanlık tarihi gerçekten de ilkelden gelişmişe doğru mu gitti? Geçmiş kavimler bizden daha mı gerideydi? Yoksa gerçek bunun tam tersi olabilir mi? Bizlere Kabataş, yontma taş devirleri olarak anlatılan devirler sadece geniş bir hayal gücünün eseri mi? Açıkçası günümüzde böylesine yüksek teknolojiyle bile bilim adamları geçmiş kavimlere ait birçok sırrı çözemiyorlar. Mağaraların duvarlarına yapılan resimlerde kullanılan teknikler o kadar üstün ki, günümüzde bu teknikler kullanılamıyor. Mısır piramitlerinin henüz nasıl yapıldığı bilinmiyor. Yine Mısırlıların duvarlarına çizdikleri resimlerde o dönemde de ampul, yani elektrik kullanıldığı gözüküyor. Bilim adamları bu bulgular karşısında hayrete düşüyor. Bu örneklerden birisi de 400 yıllık mızraklar. 
Almanya'nın Schöningen şehrinde 1995 yılında, Alman arkeolog Hartmut Thieme tarafından birtakım ahşap kalıntılar bulundu. Bunlar, dikkatlice ve özenle yapılmış mızraklardı, yani bulunan en eski tarihli avlanma aracıydılar. Bu buluntular, evrimci bilim adamları arasında büyük şaşkınlığa neden oldu, çünkü evrimci görüşe göre sistematik avlanma modern insanın ortaya çıktığı varsayılan bundan yaklaşık 40 bin yıl öncesinde başlamış olmalıydı. Hatta teoriye uygun olması için daha önce bulunan Clacton ve Lehringen mızrakları göz ardı edilmiş, bunların sadece yeri kazmakta kullanılan sopalar veya kar sondaları olduğu iddia edilerek, yaşları küçültülmüş ve evrim teorisi devam ettirilmeye çalışılmıştı. 1 
Mızrakların tarihleri ise çok daha eskiyi gösteriyordu: Yaklaşık 400 bin yıl öncesini... Üstelik Schöningen mızraklarının yaşı o kadar kesindi ki, konuyla ilgili Nature dergisinde yazısı yayınlanan Sheffield Üniversitesi arkeologlarından Robin Dennell, bu mızrakların yaşını değiştirmenin ya da bunlarla ilgili sahte yorumlarda bulunmanın mümkün olmadığını şöyle ifade ediyordu: 
Ama Schöningen buluntuları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde mızraktırlar, bunları kar sondası veya kazı sopaları olarak nitelendirmek, elektrikli matkapların kağıt ağırlığı olduğunu iddia etmekten farklı değildir. 2  
Bu mızrakların evrimci bilim adamlarını şaşırtmasının bir nedeni de, mızrakların yapılabilmesi için gerekli olan planlama, hesaplama, üretme yeteneklerinin o dönemde yaşayan sözde ilkel insanlarda olmadığı yanılgısıdır. Oysa bu mızraklar, plan yapabilen, hesap yapabilen, aşamalı düşünebilen bir zihnin ürünleridir. Her bir mızrak için yaklaşık 30 yaşındaki ladin ağacının gövdesi kullanılmıştır ve her bir mızrağın uç kısmı ağacın en sert olan yerinden yani tabanından yapılmıştır. Her bir mızrak, tıpkı modern ciritlerde olduğu gibi eşit oranla tasarlanmıştır; ağırlık merkezi, uç noktanın 1/3 uzaklığındadır. Tüm bu bilgiler karşısında Robin Dennell şu yorumu yapmaktadır: 
Bu mızraklar, önemli bir zaman ve kabiliyet yatırımı -uygun ağacın seçilmesi, biçimin belirlenmesi ve en son aşamada gerekli şekillendirmenin tasarlanması. Diğer bir deyişle, bu insanlar gelişigüzel "beş dakikalık bir kültürle" yaşamıyorlardı. Daha ziyade, derin bir planlama, gelişmiş bir tasarım ve ahşabı şekillendirmek için sabır görüyoruz ve tüm bunlar, sadece modern insanlarda görebildiğimiz özellikler. 3  
Mızrakları bulan arkeolog Thieme ise şunları söylemektedir: 
Orta Pleistosen gibi erken bir çağda böyle gelişmiş mızrakların kullanılmış olması, eski insan tavırları ve kültürleri hakkındaki pek çok teoriyi yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. 4 
Hartmut Thieme ve Robin Donnell'in de ifade ettikleri gibi, evrimcilerin insanlık tarihiyle ilgili öne sürdükleri iddialar gerçekleri ifade etmemektedir. Gerçek şudur; insanlık hiçbir zaman evrim geçirmemiştir. Geçmişte geri medeniyetler olduğu gibi son derece gelişmiş ve ileri medeniyetler de yaşamıştır. 21. Yüzyılda olduğumuz bu dönemde de Afrika’nın derinliklerinde teknolojiden habersiz 100 tane ilkel kabile yaşamaktadır. 
Kaynaklar: 
1. Robbin Dennell, "The World's Oldest Spears", Nature 385, Feb. 27, 1997, sf. 767 
2. Robbin Dennell, "The World's Oldest Spears", Nature 385, Feb. 27, 1997, sf. 767 
3. Robbin Dennell, "The World's Oldest Spears", Nature 385, Feb. 27, 1997, sf. 767 
4. Robbin Dennell, "The World's Oldest Spears", Nature 385, Feb. 27, 1997, sf. 767 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder