3 Ağustos 2013 Cumartesi

Dünyanın ömrü gerçekten bitiyor mu, sona mı yaklaşıyoruz? 1

Dünyanın ömrü gerçekten bitiyor mu, sona mı yaklaşıyoruz? 1
Kıyamet hadislere göre dünyaya bir göktaşının çarpması ile başlayacak.

Bildiğiniz gibi dünyanın ömrü konusu sürekli gündemde. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Kimi2012 yılında kıyametin kopacağını ileri sürüyor. Kimi “daha kıyametin kopmasına binlerce yıl var” diyor. Kimi Kuran’da tam tarih verilmemiştir diyor. Evet, Kuran’da kıyamet için tam bir tarih verilmemiştir, hatta Allah neredeyse kıyametin kopacağını şu ayetle bildirmiştir: 
"Şüphesiz, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim." (Taha Suresi, 15) 
Kıyametin tarihinin Kuran’da bildirilmemesi çok doğaldır, çünkü bu tarih bilinse kuşkusuz imtihan olmazdık. Bu yüzden kıyametle ilgili ve dünyanın ömrü ile ilgili doğru bilgi edinmek için sahih hadislere bakmak gerekir. Bu konu çok önemli olduğu için yazımı iki bölümde yazıp detaylı açıklayacağım. 
Peygamberimiz hadislerinde, İslam ümmetinin icabet ömrünün 7000 yıl olduğunu bildirmiş kendisine kadar da bu ömürden 5600 yılın geçtiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Peygamberimiz rivayet edilen dünyanın ömrü ile ilgili söz konusu sekiz hadis şöyledir: 
1.İbni Asakir diyor ki: Ebu Said Ahmed b. Muhammed Bağdadi (aradaki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (r.a.)’dan O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR. 
2. İbni Abiyy diyor ki: Ebu İshak, İbrahim b. Abdullah Nebti, (aradaki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (r.a.)’dan O dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDEN YEDİ GÜNDÜR. ALLAH TEALA BUYURDU Kİ: “SENİN RABBİNİN YANINDAKİ BİRGÜN, SİZİN SAYDIĞINIZ BİN YIL GİBİDİR.” 
3. İbni Ebi Dünya, Zemmil Emel’inde diyor ki: Ali b. Said, Hamza b. Hişan’dan, O da Said b. Cubeyr’den rivayet ettiler ki, DÜNYA, AHİRET HAFTALARINDAN BİR HAFTADIR. 
4. İbni Ebi Hatem, Tefsir’inde İbni Abbas’dan rivayet etti ki: DÜNYA, AHİRET HAFTALARINDAN BİR HAFTA OLUP, YEDİ BİN SENEDİR VE BUNUN ALTI BİNİ GEÇMİŞTİR. 
5. İbni Abbas’dan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O DEDİ Kİ: DÜNYA YEDİ GÜNDÜR. HER BİR GÜN BİN YIL GİBİDİR. VE RESULULLAH (S.A.V.)’DE ONUN SONUNDA GÖNDERİLDİ. 
6. Ashabı Kiramın gördüğü bir rüya: Tabarani Kebir’inde diyor ki, Ahmed b. Nadr el-Askeri ve Cafer b. Muhammed-ül Feryabi nakletmişler ki; (Ravi silsilesi ile) Dakkak b. Zeyd-i Cüheni’den rivayet ettiler. O dedi ki: Ben gördüğüm bir rüya’yı Resullullah (s.a.v.)’a anlattım. Bu rüyada Peygamber (s.a.v.) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi. O BUYURDU Kİ: YEDİ BASAMAKLI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ BİN SENEDİR, BEN DE ONUN SON BİNİNDE OLACAĞIM.
7. İbni Abd-il Hamid, Tefsir’inde diyor ki; Muhammed b. Fadl, Hammad b. Zeyd’den, O da Yahya b. Atik’den, O da Muhammed b. Sirin’den, O da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki: ALLAH, GÖKLERİ VE YERLERİ ALTI GÜNDE YARATMIŞTIR. RABBİMİN YANINDA BİR GÜN, SİZİN DÜNYA HAYATINDA SAYDIĞINIZ BİN YIL GİBİDİR. VE DÜNYANIN ECELİ ALTI GÜNDÜR, YEDİNCİ GÜNDE KIYAMET KOPACAKTIR. ALTI GÜN GİTMİŞTİR VE SİZ YEDİNCİ GÜNDESİNİZ.

Peygamber (s.a.v.) zamanında, Adem (a.s.)’dan beri 5600 yıl geçmiş olduğu
H.28 - Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti: 
8. DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR.(Ahir Zaman mehdisinin alametleri, Celaleddin Suyuti’nin tasnifinden Hadisler, Ali bin Hüsameddin El-Muttaki, sf. 88, 89) 
Gördüğünüz gibi hadislerde dünyanın ömrünün sonuna yaklaştığı çok net bir şekilde ifade edilmektedir. Fakat bugün bazı insanlar nedense bu gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Peygamberimizin belli bir takvime göre bildirdiği bu zaman dilimlerini dünyanın ömrü gibi algılıyor ya da burada bildirdiği zaman dilimlerine yönelik 7000 yıllık özel bir takvim kullandığını göz önünde bulundurmuyorlar. Sonuç olarak da ümmetin icabet ömrü olan 7000 yıllık bu süreyi, dünyanın ömrünün, sözde 7000 yıl olduğu şeklinde yanlış yorumluyorlar. Oysa peygamberimiz bu hadislerde özel bir takvim başlangıcına göre veriyor. Nasıl ki, Hz. İsa’ın doğum günü, Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye hicreti bir takvim başlangıcı olarak alınarak Hicri ve Miladi takvimler oluşmuş ise aynı bu şekilde Peygamberimiz’in de, o dönemde kullanılmakta olan belli bir takvime göre böyle bir hesaplama yapmış olması muhtemeldir. Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder