3 Ağustos 2013 Cumartesi

Hz. Mehdi’nin geleceğini söyleyen sahabeler

Hz. Mehdi’nin geleceğini söyleyen sahabeler
İnsanlar arasındaki sevgisizlik hem kıyanet hem de Hz. Mehdi'nin çıkış alametidir.

Gördüğüm kadarıyla blogda ahir zamanda gelecek olan, sadece Müslümanları değil ayrıca Hıristiyanları da, Musevileri’de kurtaracak büyük bir kurtarıcıdan yani Hz. Mehdi’den çok sık bahsediliyor. Bende blog yazarlarıyla Musevilerin Kral Mesih Shiloh, Hıristiyanların Mesih, Müslümanların da Hz. Mehdi ismiyle bekledikleri bu büyük kurtarıcıdan bahsetmek, bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.Peygamberimizin devrine baktığımızda peygamberimizin de Hz. Mehdi’den çok detaylı olarak bahsettiğini görüyoruz. Peygamberimiz o dönemde Hz. Mehdi’yisahabelere sürekli anlatıyormuş, sahabelerde büyük bir şevkle dinliyorlarmış. 
Bugün Hz. Mehdi ile ilgili söylenen yüzlerce hadisi reddeden hocalar var, ısrarla Hz. Mehdi gelmeyecek diyorlar. Oysa Hz. Mehdi çıktığında birtakım yobazların Hz. Mehdi’ye karşı olacakları da hadislerde şöyle bildiriliyor: 
Resulullah (sav): Ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal’a tabii olacaktır. (Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San’ani , El Musannef, XI, sf. 393) 
Hz. Mehdi ile ilgili hadisleri ve Hz. Mehdi’nin gelişini inkâr etmek peygamberimizin hadislerini inkâr etmek demektir. Hz. Mehdi'yle ilgili hadisleri rivayet eden sahabenin sayısı, elliden fazladır. Bu sahabelerden bazıları şunlardır: 
1. Enes İbni Malik
2. Katade
3. Hz. Ayşe
4. Ebu Hureyre
5. İmran bin Husayn
6. Nafi bin Utbe
7. Ebu Berze
8. Hüzeyfe bin Esir el Gıfari
9. Keysan, Osman bin el-As
10. Cabir bin Abdillah
11. Ebu Ümame
12. Ibn Mesud
13. Abdullah bin Amr
14. Semüre bin Cündüp
15. Nevvas bin Seman
16. Amr bin Avf
17. Hüzeyfe bin el Yeman
18. Ebul Eşas es Sanani
19. Ebu Umame el Bahili
20. Ebud Derda
21. Ebu Rafi
22. Ebu Said El Hudri
23. Ebu Malik el Gıfari
24. Rebi İbni Enes
25. Şehribni Havşeb
26. Ammar İbni Yasir... 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder