3 Ağustos 2013 Cumartesi

Hz. Mehdi hâkim sıfatını taşıyacak

Hz. Mehdi hâkim sıfatını taşıyacak
Hz. Mehdi ahir zamanda tüm insanların hidayetine vesile olacak.

Öyle bir mübarek insan düşünün ki tüm dünya insanların gönlünde adaletiyle, merhametiyle, cömertliği ile taht kuracak, öyle mübarek bir insan düşünün ki Hz. İsa ona tabii olacak ve onun arkasında namaz kılacak. Hz. Mehdi tüm dünyayı hâkim sıfatıyla yönetecek. Onun zamanında o kadar bolluk olacak ki, Hz. Mehdi malı hesapsız dağıtacak. Tüm dünyanın gözünün içine bakacağı bu güzel insan savaşları tamamen durduracak, silahlara yatırılan paranın tamamının sanayide ve üretimde kullanılmasını sağlayacak. Hâkim sıfatıyla öyle doğru hüküm verecek ki, tüm dünya ondan razı olacak. Hz. Mehdi’nin hâkim sıfatı taşıdığı hadislerde şöyle bildiriliyor: 
Hz. Mehdi (a.s.), Allah'ın emrini aşikâr edecek, İslam ahlakını yeryüzünde yayacak veDÜNYAYA (MANEN) HAKİM OLACAK..." diyen hadislerin sayısı: 47. 1 
HZ. MEHDİ (A.S.), ADİL BİR HAKEM OLARAK ÇIKACAK...2  
... HZ. MEHDİ (A.S.)'IN KURANİ HÜKÜMRANLIĞI (Kuran ahlakının hakimiyeti) ALEMİN DOĞU VE BATISINI KAPLAYACAKTIR... 3  
“Hz. Mehdi (a.s.) benim torunlarımdandır... Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar ve kuşlar bile, ONUN (Hz. Mehdi (a.s.)'ın) HÜKÜMDARLIĞINDAN VE HALİFELİĞİNDEN (manevi liderliğinden) mutluluk duyacaktır. Yirmi yıl boyunca HÜKÜM SÜRECEKTİR.” 4 
HZ. MEHDİ (A.S.)'IN HÜKÜMRANLIĞI ZAMANINDA zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu son bulacaktır. 5 
HZ. MEHDİ (A.S.)'IN HÜKÜMETİ zamanında herkese ilem ve hikmet öğretecekler, öyle ki; kadınlar evlerinde Allah'ın Kitabı ve Peygamber (sav)’in sünnetiyle hüküm edecekler. 6 
Hz. Mehdi (a.s.)’ın yargı ve hükümlerinde, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HÜKÜMETİNDE kimseye bir iğne ucu kadar bile zulüm ve haksızlık edilmeyecek ve kimse rencide edilmeyecek.7 
KIYAMET KOPMAZ, ÜMMETİMDEN BİR TAİFE (HZ. MEHDİ (A.S.) CEMAATİ) HERKES ÜZERİNDE HAKİM OLMADIKÇA. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. 
Kaynaklar: 
1. (Safî-i Gulpayganî, Müntahab'ul-Eser, s. 15-19) 
2. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31) 
3. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 254- 255) 
4. [El-Beyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman] 
5. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 252) 
6. (Bihar'ül Envar, c. 52, s. 352) 
7. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280, 283, 284) 
8. (Ramuz El-Ehadis, 472 -Hanbelin Müsned'i - Buhari - Müslim) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder