3 Ağustos 2013 Cumartesi

İmam Caferi Sadık Hazretleri hayal vehim ilmini anlatıyor

İmam Caferi Sadık Hazretleri hayal vehim ilmini anlatıyor
Bizim kâinat dediğimiz maddesel dünyanın gerçek mahiyeti, tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Materyalistler, maddenin yegâne mutlak varlık olduğunu sanarak Allah’ı inkâr etmişlerdir. Maddenin kendi başına varlığı olmayan bir hayal olduğunu kavrayanlar ise, Allah’ın varlığını ve birliğini kavramışlardır. Bilim dünyası şu çok önemli gerçeği keşfetmiştir: Bizim madde dediğimiz şey, aslında sadece zihnimizde var olan bir algıdır. Bu gerçek ilmi delillerle ispat esilmektedir. Madde bir algı olduğuna göre Allah tarafından sürekli olarak yaratıldığı açıktır. Allah tüm maddesel evreni hayal ve vehim mertebesinde yaratmıştır. Tek mutlak varlık O’dur, başka her şey ise O’nun tarafından yaratılmakta olan gölge varlıklardır. 
Ehl-i Beyt imamlarından imam Caferi Sadık hazretleri hayal vehim ilmini şöyle anlatıyor: 
“… Ebu Abdullah (İmam Cafer-i Sadık) dedi ki:” Ey Hişam, kaç duyun var?
Dedi ki “Beş duyum var.”
Buyurdu ki :“Bunlardan hangisi daha küçüktür?”
Dedi ki: “Görme duyusu.”
Buyurdu ki: 
“Peki görme duyusunun çapı ne kadardır?” 
Dedi ki: "Bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür."
Buyurdu ki :”Ey Hişam! Ön tarafına ve üst tarafına bak ve bana ne gördüğünü bana anlat.” Dedi ki:” Göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum.”
Dedi ki : “ Senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden ve yumurtayı da büyültmeden bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir.” 
Hişam derhal İmam’a sarıldı; ellerini, başını ve ayaklarını öpmeye başladı ve şöyle dedi: “Bu kadarı bana yeter ey Resulullah (s.a.a)’ ın oğlu!”  
Kaynak: 
1. (Usul-i Kafi, El Kuleyni, Sayfa 104-105) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder