3 Ağustos 2013 Cumartesi

Kuran’da insanı hayrete düşüren ebced tarihleri!

Kuran’da insanı hayrete düşüren ebced tarihleri!
Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Ebced: Miladi 2017)

Önce bilgisi olmayan blog yazarları için kısaca açıklayayım, Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri var, yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. Yapılan bu hesaba da ebced hesabı denir. Kuran’dakiayetleri incelediğinizde birçok ayetin günümüze ve ahir zamana baktığını, birçok ayetin belli olayları ve tarihleri gösterdiğini hayretle görürsünüz. Bu da Kuran’ın çok fazla mucizesinden yalnızca biridir. Bugün size vereceğim örnekler Kuran’ın bu eşsiz yönünü görmenize vesile olacak diye düşünüyorum. Öncelikle ahir zamana, Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın gelişine, İslam hâkimiyetine bakan ayetlerden örnekler vermek istiyorum. 
"Korkma" dedik. "muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi, 68)" Ebced: miladi 1956 
…"Bizim üzerimizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaçık bir tebliğden başkası yoktur." (Taha Suresi, 68)Ebced: miladi 2010 
…Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. (Saff Suresi, 9) Ebced: miladi 2021 
... bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. (Zuhruf Suresi, 68) Ebced: miladi 2023 
Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? (Zümer Suresi, 22) Ebced: miladi 1990 
Allah, suçlu-günahkârlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82) Ebced: miladi 2042 
Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. (Zümer Suresi, 61) Ebced: miladi 2019 
Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür, doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız." (Zuhruf Suresi, 30) Ebced: miladi 1990 
... size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, ..bir elçi gelmiştir. (Tevbe Suresi, 128) Ebced: miladi 1990 
… Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır. (Enbiya Suresi, 105) Ebced: miladi 2051 
Andolsun, kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. (Nisa Suresi, 159) Ebced: miladi 2019 
... onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onlarin hidayetlerini arttırmıştık. (Kefh Suresi, 13) Ebced: miladi 1996 
Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz. (Taha Suresi, 135) Ebced: miladi 2023 
…biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik. (Yusuf Suresi, 56) Ebced: miladi 2017 
O da dedi ki: "Ey kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım." (Nuh Suresi, 2) Ebced: miladi 2000 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder