9 Ağustos 2015 Pazar

“Kadın süslerini kapatacak” derken neresi kast ediliyor?


“Kadın süslerini kapatacak” derken neresi kast ediliyor?
Kuran'da kadının göğsünü ve cinsel organını kapatması söylenir, başörtüsü Kuran'da yoktur.

Bugün de yobazların hurafelerini anlatmaya, Kur'an’la nasıl taban tabana zıt olduklarını anlatmaya devam edelim. Yobazların kadınlar üzerinde kurdukları baskı, onları nasıl insanlıktan çıkardıkları ve köleleştirdikleri gerçekten çok ibretlik bir durum. Yobazlar kendileri oturup binlerce birbirinden ipsiz sapsız binlerce hadis uydurmuşlar, kadınları da bu hadisleri uygulamaya mecbur tutmuşlardır. Kendileri özgürce giyinip, istedikleri gibi gezip, her şeyi kendilerine helal kılarkan kadına yüzlerce yasak getirmişlerdir.
Bildiğiniz gibi Nur Suresi 31. Ayette Allah kadınlara süslerini göstermemelerini bildirir. Ayette yer alan ”gizledikleri süsleri bilinmesin diye” ifadesi ile de gizlenmesi gerekenin, kadının baş kısmı değil göğsü olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak bazı hadislerde ve bazı Kur'an tefsirlerinde yine parantez içi eklemeleriyle ya da kelimelerdeki anlam değişiklikleri ile bu gerçek çok farklı yansıtılabilmektedir. Şimdi bunları inceleyelim:
Bu ayette kullanılan “ziynetehunne” kelimesinin asıl anlamı, Türkçe'de kullandığımız gibi “ziynet” yani “süs” demektir ve kelimenin sonundaki ‘hunne’ zamiri ile de hanımlara hitap olduğu anlaşılmaktadır. 
Bazı alimler kendi kanaatlerine göre, “kadın vücudu süslü ve çekicidir dolayısıyla ayette tüm vücut kastedilmiştir” demekte ve buradan yola çıkarak kadının tüm vücudunu kapatması gerektiğini iddia etmektedirler. Oysa ayette hiçbir şekilde böyle bir anlatım yoktur.
Bazıları ise yine Kur-an’ın anlatımından çok daha farklı bir yorumda bulunur ve “ziynetler ile  incik-boncukların takıldıkları yerler kastedilmiştir, dolayısıyla bu ziynetlerin takıldığı yerlere bakmak haramdır” demektedirler. Bir kısmı daha da ileri gitmiş ve ‘‘kadının kesilmiş saçına, tırnağına bakmak haramdır” diye iddia etmiştir. Buradan hareketle kimileri, “bir parçaya bakış çoğu kez insanı hepsine bakmaya sürükler” (İbn Hâcer, Zevacir) şeklinde inanılması güç gariplikte mantıklar geliştirmişlerdir.
Dikkat edilirse, ayet son derece açık olmasına rağmen, “gizledikleri süsleri bilinmesin diye” ifadesi üzerine yapılan sayısız, birbirinden farklı ve garip yorumlardır bunlar. Yorumlar, kişilerin zihniyetine göre değişiklik göstermiş, kimi zaman da bunlar kişilerin kadına bakış açılarına göre yapılmıştır. Kadını kapatmaya, pasifize etmeye, çirkinleştirip toplumdan ve insanlıktan uzaklaştırmaya çalışan, onu ikinci sınıf vatandaş gibi gösterip, -Haşa- Allah için değil, erkek için yaşamaya layık bir varlık haline getirmeye çalışan zihniyetler, ayetteki tek bir süs kelimesiyle kadını tamamen yok etme eğiliminde olmuşlardır. İşte Kuran ayetleri üzerinden yapılmaya çalışılan yanlış yorumlarla, pek çok insan Kuran’ın özünden ayrılmış, Kuran’ı anlaşılmaz bir kitap olarak görmüş ve bu eklemeler mevzu hadislerle birlikte yorumlanınca da ortaya Kuran’dakinden çok farklı bir din yorumu çıkmıştır.
Oysa ayette geçen “gizlenen süsler” ifadesinin anlamı çok açıktır ve gizlenen iki bölgeye; cinsel organ ve göğüslere hitap etmektedir.
Umarım yazdığım bu yazılar herkesin Kuran’ın ve İslam’ın tertemiz bir din olduğunu görmesini sağlar. Yobazların hurafelerine karşı da uyanık olmalarını sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder