9 Ağustos 2015 Pazar

Sakın çoğunluk milyonları yanılttığı gibi seni de yanıltmasın!


Sakın çoğunluk milyonları yanılttığı gibi seni de yanıltmasın!
İnsan Allah'ın huzurunda yapayalnız duracak, sakın kalabalıklar sizi aldatmasın...

İnsanların çoğu iman etmez. (Nahl Suresi, 83)
Çoğu müşriktir.  (Rum Suresi, 42)
Çoğu inkar eder. (İsra Suresi, 89)
Çoğu gafildir. (Yunus Suresi, 92)
Çoğu yalancıdır.  (Şuara Suresi, 223)
Çoğu zanna uyar.  (Yunus Suresi, 36)
Çoğu nankördür.  (Furkan Suresi, 50)
Çoğu şükretmez.   (Bakara Suresi, 243)
Çoğu iman etmez.  (Bakara Suresi, 100)
Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf Suresi, 78)
Çoğu Allah’a ortak koşar. (Yusuf Suresi, 106)
Çoğu Kuran’dan yüz çevirir. (Fussilet Suresi, 4)
Çoğu akletmez. (Maide Suresi, 103)
Çoğu rızkı Allah’ın verdiğini bilmez. (Sebe Suresi, 36)
Çoğu kıyametin geleceğine inanmaz. (Mümin Suresi, 59)
Çoğu ölüleri Allah’ın dirilteceğini bilmez. (Nahl Suresi, 38)
Çoğu Allah’ın mucize yaratabileceğini bilmez. (Enam Suresi, 37)
Allah insanların çoğuna uymamak gerektiğini bir ayetinde şöyle bildiriyor:
Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.' (En'am Suresi, 116)
Allah cennete girenlerin çoğunun geçmiş ümmetlerden, birazının da sonrakilerden olduğunu şöyle bildiriyor:
Nimetlerle-donatılmış cennetler içinde;
Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,
Birazı da sonrakilerden. (Vakıa Suresi, 12-14)
Dolayısıyla çevrende gördüğün insanlar, ailendeki insanlar, arkadaşların, işyerindekiler ve dünyanın her yerinde gördüğün milyarlarca insan iman etmeyebilir. Sakın bu seni yanıltmasın. Allah bu topluluğun içinden herkesin kendini kurtarmasını, akletmesini, düşünmesini ve iman etmesini bizlere bildirmiş. Sakın bu çoğunluk milyonları kandırdığı gibi sizi de kandıırmasın. Akın akın cehenneme sürülen insanlardan olmamak için Allah’a iman edin ve hayatınızı Allah için yaşayın...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder